Gallische druïden.

Gallische druïden
Gallische druïden

Gallische druïde
voorwoord

Druïdisme behoort tot een unieke vorm van intelligentie.Gallische mythologie

Een scherp lezer, een uitgever en kunstliefhebber in het algemeen, vele jaren geleden las ik een boek dat een beetje bijzonder is: de onthullingen van St Jean. Ik was geen gelovige en een christen en ik las dit boek uit nieuwsgierigheid.

 Ik hoefde niet lang op te merken dat een groot aantal verwijzingen rechtstreeks verband hield met de Gallische cultuur, waarvan ik wist dat die bijna verdween bij het begin van het Christendom onder het Romeinse juk.

 Ik begon een zoektocht naar historische herdenking en begon de teugelwerken van deze cultuur te bestuderen die overleefd hadden. Ik bestudeerde ook, door mijn reizen, verschillende oude culturen geografisch dichtbij, evenals de overblijfselen van het Neolithicum.

Deze studies duurden jarenlang, precies negen jaar. Aan het einde van deze tijd zag ik de draad van een logische, Cartesiaanse geschiedenis.

De resultaten van mijn onderzoek zijn te vinden op deze website, druidegaulois.net, regelmatig bijgewerkt. De Gallische mythologie is van grote diversiteit, veel thema's komen aan bod, zelfs een poging om paranormale verschijnselen te verklaren, omdat dit deel van het spel, druïden contact dat ik kon me geleid en overtuigd van bestaan ​​van een bepaalde magie van deze wereld.

De draad van legends jonge boompjes is in wezen twee punten:

1-De wereld is geschematiseerd in de vorm van een boomgod van tijd en geest genaamd Kernunos (Cernunos).

In drie hoofddelen van boven naar beneden zijn de stam takken en gekleurde bladeren van de seizoenen die de boog van de lucht (de regenboog), de stam en de schors met kleine inwoners staan de aarde, en het wortelgedeelte dat de wereld beneden en zijn donkere galerijen vertegenwoordigt, verbonden met de werelden van helse hartstochten.

Deze boom komt overeen met Kernunos god met bekende beeltenis zat op zijn wagen van de tijd, de slang van de geschiedenis is de road warrior mannelijke aanbidding en aan de basis, die zijn vrouwelijke tegenhanger had aan de andere kant van de spiegel, in de wereld van de doden.

 Drie tijdsduren zijn bekend volgens een cyclus van licht en duisternis, die van dag en nacht als eerste,

 die van de warme periode en de koude periode die de belangrijkste is: het jaar

Vervolgens, dat van het leven, voorgesteld door: geboorte, jeugd, volwassen leven en dood (zon, kalf, gezicht van mens en arend); van het licht van het leven tot de duisternis van de dood van de Gallische volken.

Drie bekende cycli van de cultus van de stier (de nacht om te slapen, de winter om te rusten, de ouderdom om te sterven), het grondgebied van Donnotarvos.

De lichtperiode van de geboorte van het leven wordt opgedragen aan Lugh (lugus).


2 - het sap dat in de loop van het jaar op en neer gaat in de stam van de boom is wat wordt genoemd door beelden, de wateren van het leven (de wateren van de levenstijd), takken en wortels zijn de verschillende manieren.

 De vrouw bevindt zich in het centrum van de cultus van de wateren, de sterrenoceanen, zij is de inspiratie van de weg van de mannen, naar de hemel of naar de binnenkant van het terrein. Het is het leven dat stroomt van de moedergodin en haar dochters de muzen.

Altijd wordt de tijd beschreven.

Deze watercultus komt uit de hoogste Europese oudheid, de studie waarin ik verschillende hunebedden en megalieten heb gebruikt neigt naar deze hypothese. De hunebedden bevinden zich allemaal op plaatsen die de sporen van zeefossielen hebben bewaard en die die overblijfselen bevatten hebben ons in staat gesteld kettingen van schelpen te updaten op plaatsen ver van de zee Verwijzingen naar deze dieren zijn bekend zelfs binnen de Keltische landen, hippocampus Parisii egel druïden ... is Plato's Atlantis als gezocht voor millennia, verlichting brandende wateren, die de filosoof picturaal had beschreven. Alle hunebedden worden veranderd in een holte die wordt veroorzaakt door afvoer, en precies, precies waar de wortels van een boom de rots diep hebben gegraven. Deze gebouwen werden allen bedekt met een steenhoop, een gesimuleerde berg als een tunnel gegraven door water in steen, maar de tumulus van Gavrinis is een treffend voorbeeld met de aquatische vormen gesneden op de muren.
Behalve dat sommige hunebedden vijfduizend jaar vóór onze jaartelling werden gebouwd ......... lijkt Druïdisme en aanbidding van de boom van de god-tijd terug te gaan naar de oorsprong van de Europese beschaving. De studie van menhirs en staande stenen cirkels bevestigt dezelfde stelling. Gemeenschappelijke sculpturen in Azië getuigen van de omvang van deze beschaving en de datum van haar apogee ... 3000 jaar voor onze jaartelling.

Onder Galliërs bestaat de dood niet, het is slechts een cyclus van zuivering door de passages van de wateren van de tijd, een andere denominatie van het vuur des levens, omdat dood en leven samenvloeien.

Om tot het boek van de openbaringen te komen, zou ik het volgens een Cartesiaans schema kunnen interpreteren, het is een pre-christelijk werk waarvan de parallel van ideeën met de cultuur van de druïden te perfect is om geen plagiaat te onthullen dat zeker door de vroege Romeinse kerk, plagia bedekt en getroost door de Franken toen ze aankwamen in Gallië, periode waarin de eerste christelijke Bijbel werd geschreven.

Het bevat via zijn poëtische tekeningen, de stadia van de oude inwijding van jonge postulanten tot de beheersing van druidisme zoals het in Europa werd toegepast, en we verwijzen naar vele legendes die Galliërs nog steeds in de Europese populaire herinnering bewaren.

De draad van de geschiedenis is de stroom van tijd van seizoenen en sterren, het eerste idee van de Gallische mythologie .......

Dit is fantastisch nieuws voor alle bestaande druïdanten.

De kennis die verloren werd gedacht, werd bewaard in de archieven van degenen die eeuwenlang druïden hadden vervolgd. Een snob aan het verhaal, want wanneer de vele onderzoekers die in deze zaak zitten allemaal samen zullen bewijzen dat deze tekst tot de druïden uit de oudheid behoort, zal dit een heropleving van druidisme op wereldschaal veroorzaken.

We wisten al dat de christelijke tempels waren gebouwd op de sites van de oude Gallische plaatsen van aanbidding, dat veel christelijke legendes afkomstig waren uit de Keltische en Gallische geschiedenis.

Aan het einde van vele reizen, bracht ik mijn Graal terug en mijn lot behoort alleen aan mij, het was mijn persoonlijke training, het lot dat men Excalibur onder de Kelticizers poëtisch noemt, "bestemming", wat de zwaard dat de richting geeft van de toekomst van degene die weet hoe hij het uit de steen moet krijgen waar het was geblokkeerd (aanwezig op veel Gallische munten).

Ik hoop dat je de jouwe vindt, omdat we er allemaal een hebben, het zal altijd een Gallische cultuur zijn.

Mijn website is mijn cultuur, het is gebouwd als een boom, zijn takken zullen blijven groeien omdat zijn wortels sterk zijn en zich uitstrekken tot vele legendes overal in het land van onze voorouders.

Binnenkort zullen de eerste vruchten groeien en de liefhebbers van de droom voeden die aan de realiteit is doorgegeven.

druidegaulois.net bestaat uit notities, historische kruiscontroles, diepgaande ideeën en creativiteit, ik projecteer mezelf onder de naam Apix. Ik ga soms een beetje ver in mijn projecties, het is de aard van een kunstenaar die spreekt.

 Deze brieven wachten op jou om te ontwikkelen, ik geef je de baby.

 

Ik neem mezelf niet serieus, het zou mijn plezier bederven en ik ben noch een messias, noch een goeroe, laat staan ​​een charlatan.

We hebben allemaal een waarheid die bij ons hoort, de mijne bedriegt niet.

Gallische druïde
Druid, The Spiritual Tree
Elke tak stijgt naar een ster,

En zijn gebladerte golven in golven,

Net als de goddelijke ziel in de hemelse oceanen,

Ideeën flikkeren aan het firmament

bevolkt door fantastische wezens,

Dit is waar onze voorouders de toekomst van man en vrouw bevroor,

Het onderhouden van dromen voor een eeuwigheid van eeuwen,

Op weg naar de gedachte die we allemaal delen.

Gallische druïde, spiritualiteit.
Druidry
Druid, het pad van de universele boom.

"Je zult op mijn vellen vinden wat onze cultuur redt".

site vermeld door de Nationale Bibliotheek van Frankrijk.

 "De Gallische cultuur vertegenwoordigde een derde van de culturele uitwisselingen tijdens de Europese oudheid, deze is niet volledig verdwenen"

Aristide Briand.

 
 
 
............ "SUSINDIÜ SEPANI" ...........

(Hallo student.)

 
 
"De enige offers die we brengen zijn geestelijk en humoristisch"

*

Alle menselijke volkeren, ongeacht de kleur van hun huid, worden door de druïden gerespecteerd omdat zij de mensen van de kunsten zijn.

*
Elke druïde creëert, onderhoudt en laat de boom van zijn cultuur groeien, voor elke stam, zijn god, zijn mythologie, zijn filosofische voorschriften, al deze godsbomen behoren tot hetzelfde bos.

Druid Galois.
Anauos, Het pad van inspiratie. Om te weten wat de essentie van de tijd is, moeten we fysiek en spiritueel reizen, het brengt ons naar de 'Atanauos', het principe van vooruitgang en verandering.
Druïdisme en Gallische cultuur.
De informatie en werken die hier te vinden zijn, hebben altijd betrekking op van dichtbij of veraf de oude Gallische druïdencultuur en zijn moderne afstamming, allemaal gericht op een zeer Gallische filosofie: het denken geïnspireerd door de natuurlijke omgeving.

 

De vier kosmologische gebieden worden genoemd:

 

Albio's: gebladerte van de boom die de wereld van bovenaf bepaalt. Spirituele wereld van Kernunos, lug en Donn.

 

Bitos: vertakkingen van de boom die de paden van de ziel belichamen, dit zijn de takken.

 

Dubnos: een menselijke, fysieke wereld die de wereld hieronder heet. Het is de stam van de boom.

Adamos en Donnotarvos.

 

Anderos: de helse wereld die onder de aarde ligt, dit zijn de wortels van de boom. Een wereld die wordt gebrand door menselijke passies. De gevallen slang, aiduos en Darcos

 
 

Druidegaulois is een essay van een kunstenaar gebaseerd op een bepaalde waarheid. Het bestaat uit de theoretische uiteenzetting, om theosofisch van oude ideeën te zien.

"Kunst is altijd een beetje magie".

Als er mystieke ideeën bestaan, vindt men ze altijd een phylosofisch rapport en daarom .... natuurlijk, druidisme is geen ware religie, behalve de zuivere obscurantisten, de Druïden zijn verre van dat.

 In ieder geval is het een manier van de toekomst, omdat het afzonderlijke ideeën blootlegt die de perverse wereld waarin we leven kunnen vervangen.

 

Het doel van deze site is om de Druïden een belangrijke plaats te geven die de hunne zou moeten zijn in een tijd waarin ecologie de belangrijkste zorg van iedereen zou moeten worden.

 

Alle hedendaagse sekten en religies zijn gebaseerd op morele principes die door de filosofie zijn uitgevaardigd.

"Druïdisme is een kwantum spiritualiteit".

 

............

 

 

De christelijke religie heeft veel geleend van de Druïdische eredienst om zich in Europa te vestigen. De goddelijkheid genaamd Jezus Christus is een Gallische denominatie van oorsprong, de echte naam van de christelijke redder is fonetisch verschil in het Aramees.

 

Esus was de Gallische godheid die werd gevierd tijdens de winterzonnewende, het vertegenwoordigde de wedergeboorte van de zon en het leven. Degene die door de donkere periode van het einde van het jaar is gegaan om herboren te worden.

 

 

Een gesneden boom:

 

"de godheid van een van de Gallische goden."

Welkom in de wateren van laaiende lichten: de wereld van het menselijke zicht.

Rioleringsstenen.
Dolmens en Gallische cultuur.
Druïden en goden
druïde
Gallische druïde
Gallische God
aiduos
Gallische godin
Belim'na
Gallische goden
Andartae
Geneeskrachtige planten
Druidry
Een witte en donzige bal als een sneeuwvlok.
Meer dan 150 medicinale planten om te studeren.
Druidry
Florale energieën.
Druïde en druidisme
De boomgod kernunos.
Druïdische spiritualiteit
Gallische druidisme, Cernunos.
Zeven kerken van de filosoof.
De oude Druïden konden de wegen van de tijd sturen door hun diatribes. Het was de kracht die aan de Eluos wordt toegeschreven, het is niet moeilijk te geloven, omdat een getalenteerde kunstenaar de gedachte van degenen die ernaar luisteren richt, en daardoor de reacties verandert om van deze "kudden" te komen. ". Deze kunstenaars zijn een beetje goochelaars die de toekomstige wegen van hun publiek leiden.

 

 

De wereld en zijn wegen worden beschouwd als de dromen van Kernunos. Deze wegen zijn de paden van inspirerende muzen, waaronder zeven belangrijke manieren van de geboorte van de zon, van het licht van het leven. De zeven geesten van het Lam, de babybaby die begint te denken:

(Als je een beetje plezier wilt hebben, vervang dan het woord "zon" en "leeuw" door het woord "geboorte" in de tekst van de openbaringen).

 

      Filosofisch gezien komen de zeven kerken overeen met zeven religieuze staten:

Wat zijn deze kerken die profiteren en lijden

 woede: de Joodse kerk.

De vrolijkheid: boeddhisme.

Angst: moslims.

Interesse: shintoisme.

Verdriet: katholieken.

Envy: Hinduism.

Het zevende wezen dat van gelijkheid waaruit de anderen stromen: cartesisch atheïsme, realisme (en zelfs van degene die onverklaarbare verschijnselen accepteert)
Alles komt van de oude Druïdische leer.
   

Mijn kalender begon op 21/03/2015, de correspondentie van dagen is:

Zaterdag = NtRTI

Zondag = tessi

Maandag = Duri

Dinsdag = Suanti

Woensdag = ïBessi

Donderdag = Bari

Vrijdag = Lãti

 

De zeven spirituele kerken die verschijnen bij de geboorte van het leven. De zeven suados.

 

De zeven zegels die de envelop van de ontluikende geest omringen.

 

Dit zijn de zeven geesten van het druïdengezang, de Gallische muziek is de belangrijkste van alle kunsten, zijn grootmeester is de meester van alle betoverende druïden.

 

Natuurlijk zijn dit muzikale bases die geëvolueerd, van toon en karakter zijn, afhankelijk van hun evolutie.

Je kunt het noemen: de muziek van het leven.

---------

Gallische druïde
Druid, Paths of the Spiritual Tree
Word een druïde

"Wat ik niet weet hoe te doen, ik kan het leren";

 Zo wordt de groei van de spirituele boom gedefinieerd.

De leerling, de leerling, heet: "Sepan" waarbij "sépann"

(In de Bretons zijn het "zwijnen")

Hij is in de allereerste plaats een leerling van moeder natuur en zal de specifieke discipel worden van een druïde die hij constant zal volgen, als hij iemand vindt die hem onder zijn hoede neemt, omdat ze maar heel weinig beschikbaar zijn.

Wanneer de leerling de tijd van de poorten en eierstokken is gepasseerd, wordt hij een druïde en wordt hij een man of een vrouw genoemd, vrij van aardse beperkingen, die hij heeft gekozen, dus niet de naam van gebruik dat hij in de adolescentie ontving.

Hij heeft dan de verantwoordelijkheid om de boom van zijn tribale cultuur te laten groeien en vrucht te maken, de ontwikkeling evoluerend en cultiverend vanuit het goddelijke, spirituele en fysieke fysieke vlak.

Elke druos heeft een speciaal dier en een natuurkracht waaraan hij zijn inspiratie ontleent. Ex: de kraai en de hitte.

Deze boom waarin iedereen kan leven en delen, is een spirituele boom.

_____________

Druïdisme is de creatieve tempel van de geest, schepper van een toekomst en creationist van de eerste ideeën, het is een gemeenschappelijk huis waar iedereen kan leven, elkaar kan uitwisselen en begrijpen.

Er zijn ontelbare druïdische stromingen, je moet er misschien een kiezen die bij je past, waar je de jouwe kunt vestigen.

Je zult uiteindelijk de plaats moeten kiezen waar je het beste zult doen, vaak is het eerder de plaats die je kiest.

Ik ben zelf een druïde met de pictons.

 Tussen Druïde Keltische en Gallische Druïden zouden de verschillen niet opnieuw moeten verschijnen, het druïdisme van vandaag is de wereld Druïdisme van de natuur, maar toch blijven we de Galliërs Druïden, voortkomend uit een gedachte uit de bodem der eeuwen.

De kunst van het denken werd altijd beheerst door vrijheid van mening en meningsuiting. Houd een goede geest en als je onvermijdelijk moest debatteren, heb je het met een glimlach gemaakt.

Geen enkele druïde kan op dit moment opscheppen over een echte oude traditie behalve de Ierse druïden en dus zou niemand in staat moeten zijn om een ​​andere te beoordelen of zijn buur te denigreren. Degenen die dat doen, worden beloond met de rang van ondeugende peuters.

Elke druïde bezit en groeit zijn boom, zijn cultuur, elke stam zijn mythologie en zijn voorschriften.

Al deze bomen zijn verschillend, maar ze maken deel uit van hetzelfde bos.

Dit is waarom er meer dan 2500 goden in de Gallische gebieden waren.

Elke druïde zelf heeft de deugden en tekortkomingen van een bepaalde boom (dit is het geval voor iedereen, zelfs niet-druïdanten, maar herhaal het niet ...).

Voor sommigen is het eiken maar het is algemeen, voor anderen verandert het. Voor mij is het bijvoorbeeld de kastanje en ik draag het wortelsymbool.

We moeten echter rekening houden met het feit dat sommige branches trots kunnen zijn op tientallen jaren werk.

Men moet ook het feit accepteren dat oude druïdismen sporen nalieten van zijn voorschriften in vele andere beschavingen.

ik koos bijvoorbeeld het pad van de filosofen van Pythagoras, waardoor ik een Cartesiaanse theoloog ben, een onderzoeker van betekenis die bijna atheïstisch is, maar met betrekking tot religieuzen.

Een algemeen principe regeert over alle open plekken, de toewijding aan de moeder natuur en de daden gebracht door de kunst van het denken.

De ware dragers van het licht van de geest herkennen zichzelf zonder opgemerkt te hoeven worden door handelingen of woorden extremistisch ... de druïde bijvoorbeeld is iemand van ware
die de dingen diep uitlegt wanneer hem dat wordt gevraagd, dat is waarom hij in alle cirkels druïdanten wordt herkend. de Galliërs, iedereen heeft zijn manier om de rol van hun goden te zeggen en uit te leggen, op de verdiensten, we zijn allemaal mee eens.

Het grote project dat we ons allemaal moeten wijden aan vandaag is eerder de ecologische strijd tegelijk met het herstel van de reputatie van echte humanisten.

De echte vijand van druïdisme wordt overgebracht door een panel van beledigende verhalen over wijdverspreide offerpraktijken, roddelen over vijanden van druïden sinds altijd op het openbare plein.

Meestal gerelayeerd door religieuzen, deze woorden hebben sowieso veel toekomst, door het zegel van het boek met openbaringen te verbreken, brak ik ook de anathema die de Druïdische phylosophy op de bodem van een bodemloze afgrond insloot , dit zonder magie waar religieuze overtuigingen.

Het woord van de druïden zal zich daarom kunnen uitbreiden waar het vanaf nu mogelijk is, dwz waar de geest ook zal zijn.

De aanvallen op jonge druïden komen voornamelijk van domme extremisten, en ik raad je aan om niet naar hen te luisteren, hoe dan ook, ze zijn "morgueux" die iedereen aanvallen, mensen die slecht leven als de reden geldelijk en machtig is hen niet beloofd. We kunnen alleen medelijden met hen hebben.

Dit soort "koken" heeft sowieso geen toekomst.

Druïdisme is vredig, het geeft je tijd, anderen, je neemt het, omdat het is wat je het meest dierbaar op aarde hebt.

Leef je rechtopstaand, je kunt er trots op zijn, het zijn "druïden" die termen uit andere religies gebruiken, ze zouden, denk ik, duidelijker moeten registreren als vertegenwoordigers van deze religies, meer zouden zijn blij.

______________

Een natuurlijke osmose relatie.

Doorgangen van het leven in het midden van de natuur met een eenvoudige bagage, dit alleen voor weken en weken, zal uw visie op dingen veranderen. De nabijheid van de dieren zal je laten zien hoe dieren een zeer respectabele essentie kunnen zijn, in vergelijking met bepaalde menselijke karakters.

De druïden passeren allemaal de weg van het bos.

_________________

Een spiritueel engagement

De druïde doet, bouwt, creëert ... geest.

Hij doet dit door zijn kunst en geeft hierdoor een spirituele ruimte van groeperen, een gemeenschappelijke geest.

Je zult ook een grote godheid onder het Gallische pantheon moeten kiezen. Deze daad is identiteit en ideologisch (niet noodzakelijk religieus), het verwijst naar de praktijk van een gekozen gedachte en definieert het type morele of spirituele toewijding dat je kiest.

_____________________

Het gerespecteerde geheim

 De wegen van Kernunos zijn als de wegen van de geest, de Gallische Druïden beschermden hun kennis en hun kunsten op een heel bijzondere manier; Niets moet direct worden gezegd, niets moet worden geschreven en alleen degenen die het waard zijn, kunnen vooruitgang boeken in het begrip en de intelligentie van de geest.

Vandaar deze reputatie van magnifieke satiristen die hun reputatie hebben bewezen tijdens de Europese oudheid.

Omdat de sater het belangrijkste uitdrukkingsmiddel is van de Gallische Druïden sinds de meest afgelegen tijden.

Druïdisch denken.

In het licht en het water werd de boom van de toekomst geboren.

"Hij die de almacht zoekt, zal het nooit vinden, hij die wijsheid zoekt, heeft het al."

Een andere keer wordt altijd geboren uit de maalstroom van het verleden.

De groene kleur bepaalt de kleur van de geest, de kleur rood, die van het bloed, de fysieke. Ik kan zeggen dat alleen de groene weg een weg voorwaarts is voor de Druïden, het is inderdaad het spirituele, gelovende, religieuze waar niet de plot, het pad en het Druïdendenken leiden. Het is de overheersende kleur van de natuur.

Het liedje

Het is een kunst die zich overal op elk moment aanpast. Het is zingen.

Zingen heeft de capaciteit om de vitale tijd te sturen, degene die het volledig beheerst, kan het gevoel van een plek veranderen op het moment dat hij zijn kunst beoefent.

Dit is de meester discipline.

Dat wat het mogelijk maakt om de magie van de verbeelding te activeren.

_____________

Het beleid

Geen politiek engagement maakt deel uit van zuiver druïdisme. Het is het heteroclisme dat de meerdere takken van de wereldboom bouwt en elke druïde heeft zijn boom te ontwikkelen.

Elke afleidende afwijking toont de zwakte van creativiteit
het onvermogen om zelf een levensvatbare cultuur op te bouwen.


De Druïde is de incarnatie van tijd en moraliteit, het vertegenwoordigt alle ideeën en hun evenwicht. Het kan geen apart onderdeel zijn van de politieke trends in zwang. Hij doet geen politiek omdat hij daarboven staat, hij is in de eerste plaats een wijze. Het heeft echter beslissende kracht als de behoefte zich voordoet.

Groene geneeskunde.

De druïde geneest zielen en lichamen.

Allen zijn volwaardige artsen en kennen de praktijken van herbalism. Dit is een van de fundamentele praktijken van Druid.

Het gedrag.

Als ik naar historische sporen verwijs, waren de druïden die van het pad van de waarheid.

We moeten helemaal geen rekening houden met de oude geschriften van de ergste vijanden van de Gallische druïden.

De Druïde heeft niet het recht om bloed aan te vallen, maar hij heeft het recht om zichzelf te verdedigen met alle middelen en indien nodig.

Het maakt geen vals spel en eerlijkheid, zelfs hard in bepaalde waarheden is een pad dat het tempo gemakkelijk ondersteunt.

Gerechtigheid en eerlijkheid, verloochening en kracht, dit zou de stelregel kunnen zijn van de Druïden van vandaag evenals gisteren.

een religie van het leven.

Druïdisme is de religie van het leven bij uitstek, geen necromancer of gerelateerd kan druïde worden. Men moet daarvoor de goede geest bezitten, degene die de levenden waardeert en verdedigt.

Maar er is een duidelijkere uitdrukking om het Druïdendenken te beschrijven

"Evenwicht en harmonie".

Een riet is gelijk aan een levenscyclus van een jaar, dus we kunnen het aantal jaren aan de oevers van de rivier van de tijd zien.

Gallische druïde
Druid, Paths of the Spiritual Tree

"TIOTAMICA TIEDI ULANO"

(De beste herkende zin geeft het beste resultaat).

"Druïdisme is een cultus van mooie gedachten".

De site die je voor je hebt is een kennisbasis die is ontworpen voor de Gallische druïden, maar nog meer voor alle druïden in het algemeen.

Het pad dat ik koos, is dat van de verdediging van de natuur, druïdisme is een bijzonder hulpmiddel is veelbelovend in termen van de boodschap en de bevordering van een gemeenschappelijke geest die een respectvolle manier van denken kan garanderen van moeder, de planeet aarde.

 

Sommige tests.
Ik heb een aantal tests gedaan om te zien of mensen ontvankelijk zijn voor dit soort berichten.

En inderdaad, mijn ervaringen hebben hun vruchten afgeworpen. Hier zijn enkele tips die degenen die deze milieuvriendelijke manier hebben gekozen, zullen helpen.

Het beantwoordt aan een groeiende behoefte onder aanhangers van ecologische actie.

Eerst gebruikte ik humor en ironie, het geweten aanvallende met soms openhartige "klap", ik was in staat om de geesten van mensen te markeren. De titel van druïde is een beslissend element. het is toen dat door het aangaan van een soort van communicatie, de hoge frequentie van mijn dagelijkse regels me toestond om een ​​bepaald aantal geesten te federeren in een muitende houding tegen die tijd, om een nieuwe dynamiek, afwijkend van de gevestigde orde voor 2000 jaar, samenvloeiend in het Druïdisme in het algemeen, zonder oproep tot enige agressie.

Humor gecombineerd met deze groen-druïdenstand is zeer verenigend. Veel meer dan ik had verwacht. Ik geloof oprecht dat het de moeite waard is om het te proberen.

Religie en filosofie
Ik heb duidelijk toegang tot gedetailleerde resultaten van het type verbindingen op mijn site. Onder de druïden die hem raadplegen, zijn veel religieuzen, ik kan ze niet allemaal brengen waarnaar ze zoeken omdat ik vooral een Cartesiaan ben, en ik weet dat andere druïden meer gericht zijn op dit type spiritualiteit. Er is nog veel te doen en de details van de Gallische ceremonies die ik in de toekomst zal brengen zullen hun van grote hulp zijn, echter, voorbij de Keltische of Gallische scheidslijnen, waar deze mensen naar op zoek zijn, is vooral een voorliefde voor universele expressie. Sommigen raadplegen ons van de andere kant van de planeet.

Het zal ongetwijfeld nodig zijn om een ​​gemeenschappelijke lijn voor iedereen vast te stellen, ik reken op de open plekken om een ​​dag te ontmoeten en een "ronde tafel" te maken.

De bal ligt in je kamp.

Er zal een plaats moeten worden gekozen om de bijeenkomst en de uitwisseling van standpunten te organiseren. de grootste openingen zijn gewend aan dit soort organisaties, evenals de nodige ervaring om de karakters een beetje 'sterk' te houden van sommigen van ons.
De site van Carnutes heeft een recente geschiedenis die alleen toebehoort aan Celticisers en niet aan alle druïdanten, kennis, geheugen is niet alleen Keltisch.

Persoonlijk geloof ik dat de site van de stenen jaumattres die een heel oud druïdenverhaal heeft, in het centrum van Frankrijk (Creuse, 23), heel goed zou zijn gelegen. De maand juni is een van de meest avontuurlijke maanden voor de plaats, op de exacte datum zou ik zeggen dat rond de 15e elk jaar perfect zou zijn.

Er is daar iets heel interessants, iets heel ouds dat vreemd genoeg de autoriteiten niet wilden opgraven.

Ik wens jullie allemaal veel succes, laat het licht je kant oplichten.

Witte stier, druïdisme.
Witte stier, druïdisme.
onthullingen
Wat betreft het boek van onthullingen, velen van jullie zijn op hun hoede.

Je vraagt ​​je af waarom ik niet meteen de volledige interpretatie geef?

Dit komt omdat ik niet wil dat de inhoud van de tekst opnieuw wordt omgeleid, het vertegenwoordigt een fantastisch potentieel voor degene die weet hoe het moet worden gebruikt. Alleen druïden kunnen het correct interpreteren, niet zuivere obscurantisten.

Het is een tekst van Gallische afkomst, het behoort niet tot de Roomse kerk waar Joods is, er is geen Apocalyps.

Alwetendheid heeft voordelen die niet kunnen worden afgeleid.

En de spirituele boom wordt op vele manieren herboren, het is mijn logaritme (met een i), niemand kan zijn "tijd" meer stoppen. Mijn ideeën zijn nagebootst en de graankorrels van logaritmix gezaaid zijn overal in het bewustzijn gaan groeien.

Het is goed, zelfs als er mensen zijn die zichzelf proberen op te dringen, met gewetensvol uiteenlopende ideeën, werken ze ondanks alles voor druïden.

De takken van al deze bomen zullen op een dag oversteken.

Gewonnen! Gallisch druidisme staat in de schijnwerpers.

Wilde merrie
Wilde merrie
Het mengsel van genres.
Sommige druïden zijn vrijmetselaars, andere religies staan ​​dicht bij druidisme en populaire verhalen zeggen dat zelfs druïden zich schuilhouden in de christelijke kerk. Zoals ik al eerder zei, ik ben niet sektarisch, overal is goed en slecht!

Geen enkele Druïdisant kan zich onderwerpen aan een commando van een van deze kerken. Neem deel aan ja, maar om het Druïdisme andere doelen te laten dienen dan het zijne, is het onmogelijk. Alleen door het respect dat wordt gegeven aan de orde van natuurlijke dingen. De osmotische filosofie gaat alleen door de moeder natuur.

De betrokken religies komen allemaal voort uit het oude Druïdisme en vertegenwoordigen slechts een deel van de oude kennis.

Europees druidisme is resistent, productief en actief.

"Eindelijk, zoals Lagaffe zei, vichnurix waar Bramanix is, het kan in Asterisk en Obelisk zijn!"

Medicine.
De pagina's over de medicinale planten gaan verder met meer details.

Ik geef je hier een interpretatie van de openbaringen, omdat het de hele wereld interesseert.

heren en dames druïdanten ..., onthoud het unieke oog van Balor, het onrechtvaardige oog. Onthoud wat de hoorns van kernunos betekent, de zichtbare geest.

hij zal 7 ogen en 7 hoorns hebben.

De hoorns zijn fysiek manifestaties van de geest, ze groeien op de schedel en komen uit de geest, dus 7 manifestaties van verschillende geesten. En 7 ogen zijn ... 7 verschillende manieren om dingen te zien ... 7 verschillende visies ..... show-ontvangst.

Ik liet je nadenken.

Maar mijn ontdekkingen omvatten een codering van woorden en cijfers die precies genoeg zijn om een ​​duidelijke tekst om te zetten in een woeste satire, homoseksuele, tedere of andere druïde oorsprong.

Ik weet dat sommige druïden nauwe banden hebben met de katholieke geestelijken, maar ik moet zeggen dat als christenen en enkele kleine priesters duidelijk correcte mensen zijn, ik alleen maar kan waarschuwen en bemerken dat de katholieke kerk de druïden heeft achtervolgd voor 2000 jaar.

Dat zelfs vandaag sommige christenen de druïden als pinguïns aanduiden, ze zijn onhandig en daarom waarschijnlijk zelf kleine pinguïns in hun beweringen ... (met nog een paar dieren zullen ze ons een bos maken, het het zou gelukkiger zijn).

Dus, toenadering tot christenen, ja, omdat ze van dezelfde basiscultuur zijn als wij, maar wees voorzichtig om niet-welwillendheid en belangen te verwarren
Ze zullen je geen geschenken geven.

Als ik de oude methoden en voorschriften volg, zal er een grote verandering plaatsvinden over een periode van een jaar en drie jaar.

30 jaar zullen we lachen en huilen.

Een periode die de geestelijke achteruitgang van katholieke kerken zal zien, het christendom zal niet verdwijnen.

Maar ik denk dat het tijd is om een ​​"profetieën" -pagina binnenkort te openen.

celtism

De zogenaamde Keltische kunsten hebben allemaal hun eigen soort, maar dat is niet genoeg.

Wanneer ik teksten van zogenaamde Keltische druïden lees, alleen Kelten en Kelten (die allemaal bloed vermengd hebben met reizigers die in een tijd van hun genealogische geschiedenis kwamen), de Kelten zelf van een imigratie ), Ik vind sommige zeer goed, en anderen .... belachelijk:

"Druïdisme is een volledig witte religie."

 met dit soort functies voel ik me niet echt meer gesynchroniseerd.

"Druïdisme is een animistische polytheïst, maar monotheïst ..., daar ben je het filosofische deel van de zogenaamde onderwijscultus vergeten, een uiterst belangrijk onderdeel.

En zo verder, enzovoort. Als het Kelticisme zich beperkt tot misbruikende voorrechten, dan sluit het voor de wereld. Noch meer, noch minder.

Ik herinner eraan dat het Europese Druïdisme het resultaat is van de mengeling van de Ligurische cultuur, andere stammen die aanwezig waren vóór de komst van de Kelten (niet-Indo-Europese inheemse taal) en Keltische kennis.

Dat het archeologische bewijs van een directe afstamming van culturele genres van -5000 jaar tot +52 ADJC niet ontbreekt en niet van Keltische oorsprong is.

Dus filosofisch en religieus druïdisme ja dat is zeker, dat is waar Galliës, maar spiritualiteit heeft deze deelingskracht die geen enkele menselijke barrière kan accepteren, eigenlijk menselijk.

Geef ze een zeer gecompliceerde cultuur

De beker van de geest behoort van bovenaf tot de wereld, is immaterieel en de essentie ervan is gemaakt van landschappen en seizoenen, van de 'goddelijke' reis van onze persoonlijke gedachte.

We zijn aan het einde van 2018 van de christelijke tijd, in het vierde jaar van de Apix-kalender heb ik zojuist een aantal druïdiserende sites bezocht. Velen zijn serieus geëvolueerd.

We hebben sjamanen die druïden en ook een bepaald aantal atheïsten die in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de cultuur en het erfgoed dat onze voorouders ons nalieten.

Heel goed.

Ik merk dat de sites die vroeger Keltisch waren eerder Keltisch en Gallisch zijn, dat is goed, we gaan samen.

De cultuur die ik hier weergeef is een mengeling van Ligurische, Helvetische, Scandinavische en Keltische cultuur die de druïdenfilosofie van weleer heeft gesmeed.

Racistische sites zijn bergafwaarts gegaan en sommige mensen verbieden dit soort gedachten niet langer in het openbaar. Goed.

De verschillende Druïden blijven de rol van de gemeenschappelijke godheden interpreteren naar hun smaak en verworven, maar ze komen steeds dichterbij, beetje bij beetje. Druïden zijn kunstenaars en als zodanig interpreteren ze de essentie in alle vrijheden, dat is normaal.

De oude watercultus verschijnt ook weer.


De site die u vandaag bezoekt, biedt onderdak aan enkele duizenden bezoekers per jaar, meer dan duizend druïden die drie jaar geleden werden geïdentificeerd. Als ik de opkomst van anderen tel, zijn we nu tenminste

 20.000 druïden van alle soorten. Het gaat omhoog en de boom is nog steeds een immensheid voor zijn interesse ... het is nog niet voorbij.
Met betrekking tot de richting waarin de Trixel draait, noteerde ik wat informatie op de pagina "Belenos", de richting van de spiraal is aangegeven.
16 maart 2019

Ik heb zojuist verschillende tests gedaan.

Het blijkt dat 2% van de Franse bevolking is geïnteresseerd in het Druïdisme, de 24-35 jaar. Dit is een normaal gemiddelde voor spiritualiteit.

De verrassing komt uit de landen van de Maghreb die in ons geïnteresseerd zijn, waar nog steeds oude monolieten zijn gearrangeerd.

Oekraïense en Slowaakse jongeren herinneren zich druïden ... met respect.

Druïdisme verbergt andere belangencentra die nodig zullen zijn om naar voren te brengen.

Waarom denkt u niet aan een gewoon gerecht, maar ook aan andere geneugten van het leven die verwijzen naar een spirituele identiteit?


College, druïdenvolgorde en wikipedia.
We hebben allemaal een probleem met wikipedia omdat deze pseudo-encyclopedie meestal gemonopoliseerd wordt door padden van extreem-rechts, en het kwijlt kwaadaardig hard aan de vreedzame kant van de Druïdisme huidige die we graag zouden willen voorstellen
als ik paranoïde was, zou ik geloven in een machinatie van katholieke extremisten. Degenen die zich te sterk verdedigen tegen deze vorm van domheid, stellen zichzelf de psycho-rigide symptomen voor ... ze komen in de valkuil van woede.

We hebben één pad nodig om dit te wissen.

Er is momenteel geen druïdisch organisme dat de meerderheid van de universele suffrages wint omwille van de welwillendheid .... en velen zijn erg rigide.

Hogescholen, internationnals, nationaal, primordiaal, orden, scholen ... en waarom niet manden terwijl je daar bent?

Het is niet meer het heteroclisme, het is de bazard.

De druïden zullen nooit worden gerespecteerd als een vereniging waar een emblematisch personage hen in principe geen aura zal geven ... zonder dat ... geen toekomst.

Zonder dat één van de huidige Druïdische open plekken van elkaar wordt gewist, zou het bijna de ontkenning van hun eerste essentie zijn.

Hierop is er maar één antwoord: geef een titel van superioriteit aan een verdienstelijk verdienend karakter. Titel geaccepteerd door iedereen maar niet bindend voor iedereen.

Ik weet zeker dat deze paar regels meer dan één zullen weerspiegelen.

Financiering.
Loop niet helemaal weg, ik zal niet proberen om je een paar euro te slaan ....

Maar het onderwerp is het bestuderen waard, omdat velen van ons in nood verkeren en alles hebben opgeofferd aan de heropleving van het druïdisme.

Zoals u weet, doen veel bedrijven en andere bedrijven hun steentje bij door de reputatie van de druids te winnen. Ik denk dat deze handelaren grote interesse hebben in financiering, in het helpen van de gemeenschap waarnaar ze verwijzen. En dat hen vragen om deel te nemen zou eerlijk genoeg zijn.

En misschien helpt dat sommigen van hen.

21 april 2019

Vanaf nu is de dynamiek goed gelanceerd, het vuur, het licht is teruggekeerd.

Veel van de meest serieuze schrijvers zijn de laatste tijd verschenen, de meesten van hen zijn voorzichtig in hun aantijgingen, dat is goed, ze zoeken, graven en vinden, bewijzen.

Anderen, van christelijke oorsprong, plaatsen valse berichten, ze hebben niet de standbeelden en de bewijzen van talen gevonden die vandaag allemaal bekend zijn, vertellen ons dat we niets weten, dat druïden zijn verdwenen en rapporteerde niets tot de 21e eeuw. Je vraagt ​​je af waarom ze zo veel praten, zonder twijfel.

Ik ben het levende bewijs dat deze traditie en het leren ons tot nu toe hebben bereikt. Ik denk dat ik het genoeg heb bewezen.

Er ontbreekt iets om te worden herkend door de mensen die meer nodig hebben, het is een heilig boek.

De tijd kan niet worden bevroren door een dogmatische tekst, daarom heb ik de spirituele kalender teruggegeven, maar we hebben iets anders nodig, een bewijs dat het geheim van de zintuigen respecteert.

Op de banner die deze site siert, gouden kleur, zul je zien dat een verhaal verteld wordt, ik gebruik geen schrift, ik gebruikte symbolische vormen, tekeningen, net als de oude druïden.

Dankzij dit soort afbeeldingen (meer in detail) is het mogelijk om een ​​groot heilig boek af te drukken met respect voor de oude tradities.

Als ieder van jullie een pagina zou brengen, zouden we binnenkort een echte artistieke schat hebben om aan te bieden aan diegenen die ons willen zien. De stijl is herkenbaar onder alle, dat is wat we nodig hebben, denk ik.

Policy.
Dus dat is eenvoudig, er is geen.

We hebben allemaal politieke neigingen, alleen de politiek surft op de golf, hij heeft er geen controle over ....

De druïde representeert, genereert, de gedachte aan de stam, met al zijn contrasten en zijn antagonistische krachten. Hij kan zich dus niet houden aan een dergelijke of een dergelijke specifieke partij.

De mens kan zijn politieke neigingen demonstreren, maar de druïde ... is niet menselijk in die zin dat hij zichzelf kan projecteren tot het absolute van algemene ideeën. Begrijp de totaliteit van emanaties, de balans van de boom.

Het is alsof je een woordenboek vraagt ​​partij te kiezen, het is onmogelijk.

Er is nog maar één beslissingsmacht die levensvatbaar is voor de toekomst van ecologie, in alle intelligentie, die van apolitieke wetenschappers in hun werking, en ze hebben de steun nodig van een spiritualiteit zonder leugens.


Joodse cultuur.

Ik las zojuist over agoravox een grote extra domheid waar een zogenaamde eduen de stelling verdedigt dat de eduens allemaal Joodse immigranten waren.
Het boneyfire wilde echter niets, hij had zich van stemming kunnen onthouden.

Ik herinner me dat de Gallische cultuur komt van de oudste Europese historische ader westen ...... Ik zou deze man vragen om als Joodse cultuur en niet te bemoeien met de onze.

We hebben allemaal onze gebreken en onze voordelen, en ze zijn niet hetzelfde.

Deze dramatische mengelmoes lijkt een maçonnieke emanatie te zijn. Ik adviseer hen om te zien wat het deed in Vietnam, waar een bepaalde spiritualiteit is erin geslaagd om dingen uit verschillende kerken te verzamelen in een bepaalde dogma zonder finesse tendentieus.

Dit kan niet gebeuren met ons druïdisme goed Gallisch.

En zo vinden we het leuk.

 
Gallische druïde
The Cult.
De Cantalon
De Galliërs geloofden in de volharding van geest en ziel na de dood en opstanding.

Om te voorkomen dat de zielen van de doden zouden terugkeren om hen te achtervolgen, werd de druïde gevraagd om een ​​cantalon op te richten, waar Madera.

Het is een stenen pilaar waar hout, cirkelvormig of vierhoekig, gegraveerd met een grafschrift gewijd aan de godin, goden of de overledene. (De mimiek met de menhirs is verontrustend, ze zijn afgeplat aan hun lettertypen, die waarschijnlijk ook dienden om een ​​offer te deponeren).

Bij deze gelegenheid zongen de druïden de Docni, gedichten en de natuur, bezweringen, om de geest van iedereen te sussen.

Het is bijna op het cantalons werden gebouwd in de plaats gereserveerd voor deze, Médiolanon, heilige land, en ze ook gebruikt om de goede genade van de goden gunstig te stemmen, om het leven van mensen te verbeteren.

Het lijkt erop dat een fruitmand waar anderen op de pilaar werden geplaatst.

De hoogte van deze kolom is voldoende om te laten verschijnen met de hemelen, het koninkrijk boven.

Elke Cantalon is een kerk en dit is waar de ceremonies plaatsvinden.

De aanwezigheid van natuurlijk water in de buurt is een toestand van de gekozen plaats, op een open plek kan dat zijn.

Detail van de cantalon, het is een mand in het aanbieden aan de sterren, later hebben de indringers het vervangen door idealen.
Detail van de cantalon, het is een mand in het aanbieden aan de sterren, later hebben de indringers het vervangen door idealen.

Deze rituelen pilaren worden aangeboden aan de goden van de filosofische wereld boven, terwijl in de kelders, worden ze vervangen door een tafel, altijd een voet, die wordt omgeven door beelden van goden. Ik concludeerde dat religieuze eredienst werd uitgevoerd in de onderwereld, terwijl filosofische eredienst verband hield met de sterren.Crypten.
Sommige uitsteeksels werden gegraven om een ​​crypte te bouwen die gewijd was aan een godheid waar een hoge cult persoonlijkheid. We vonden verschillende begraven onder oude christelijke kerken, Gallische periode.

Zeker opgedragen aan de goden van onderen.

De cultus van de wateren van het licht.
Megalithism.
Megalithism.
Het is vóór de weerspiegeling van de sterren in het water dat de geschreven profetieën de volgende dag werden geopenbaard of liever uitgevaardigd.

Druïde is een woord dat komt van de wortel "ruis", het betekent: de stroom, de straat en de weg.

Je vindt de pagina in de druidothèque.

De vis.

In de spirituele oceanen, de hemelen, bewegen veel mythologische wezens, waaronder vissen (onder andere), sirhialon gewijd aan de macht van Usus.

Je vindt de pagina in de druidothèque.

Offers.
Natuurlijk wordt er vandaag geen menselijk offer meer gedaan. Dit gebruik heeft een systematisch verband met de verwerving van politieke en militaire macht in Europa. Overal in Europa werden mensen opgeofferd aan hun oude gevallen potentaten. Hun rivalen uitschakelen.

De Galliërs, net als alle oude volkeren een beroep moest doen daar, maar uiteraard een zeer kleine schaal voor de massagraven bevatten hoofdzakelijk dierlijke beenderen, niet zoals in de Romeinse waar christenen.

De cultus van Esus licht komt na een aantal geschriften van het offer van een man vastgebonden aan een boom in de positie van de constellatie van de adelaar, dier mortuarium had de Gallische cultus niet zo vroeg opgeofferd .

Druids terughoudend menselijk slachtoffer, de motor van de filosofie is het humanisme, maar hij mocht iemand om zijn leven te bieden in ruil voor bepaalde voordelen voor zijn stammen, is het niet, we hebben geen bewijs rechtstreeks daarvan.

In feite de oude schrijvers die offers onder de Galliërs beschrijven
zijn zelf bekend om dit soort praktijken te waarderen waar politiek betrokken schurken zijn goed. Dat is nu allemaal weg. Er is ongetwijfeld nooit een algemene offerritus geweest die rechtstreeks voortvloeit uit de geloften van de religieuzen en nog minder uit de druïden. Alle foto's die recentelijk zijn geschetst en die Druïdische offers beschrijven, komen uit de fantasieën van gestoorde mensen die iets intenser dan normaal wilden leven.


Het beste idee van menselijk opoffering is degene die we vandaag dragen, ons leven offeren ten dienste van een doel, terwijl we in leven blijven en waarom niet, gelukkig.

De capaciteit van gehoorzaamheid van onze Galliërs was duidelijk en in elk geval zeer hoog.

Devins.
De oude geschriften relateren het feit dat de druïden een reeks houtstokken op het bewegende water gooiden en de astrologische tekens interpreteerden die willekeurig werden gevormd toen de stokken elkaar ontmoetten. Het uiterlijk van een dergelijke vorm van sirhialons gaf de indicatie van een precies idee.

"Wie zou de tekens interpreteren"

Het gaat inderdaad om symbolen in relatie tot de sterren omdat de tijdperken en de animalistische genres overeenkomen met de Gallische perioden. Meer precies naar de hoogten van de spirituele boom en de hemelse oceanen.

Veel Sirhialons met Griekse namen corresponderen met hun Gallische alterego's.

Kernos (waar Cernos)

De kernos zijn speciale plaatsen gemaakt van een dolmen bedekt met stenen gerangschikt in een cirkel. Om ze te gebruiken, moet je een dutje doen in de cirkel en drinken bij de bron die in de buurt stroomt. Dit is waar de premonitory dromen verschijnen.

Deze plek die is aangewezen als heidens mag niet leiden tot afwijzing waar angst wordt veroorzaakt door obscurantisme, het is eigenlijk een plaats van vrede.

Magic.
De druïden hebben ook de bijnaam: "die van de magie van de onderwereld" (van de wereld hieronder).

Deze wereld is de wereld binnenin de berg, de wereld van het denken.


"De Gallische wereld is een wereld die helemaal gewijd is aan magie".

De grote magische kathedraal van de jonge boompjes, het is het Gallische volk, het woud van de goden dat de steden en dorpen omringde, de magie was overal.

De tablet van Chamalières.
De equites zijn Gallische ridders.

Ik vertaalde de tablet van Chamalières en verras, het vertelt een verrukking waardoor de paarden konden winnen.

Het is geschreven door een druïde.

"Onze wens is om het bos te bereiken waar de goden wonen (het bos is de gedachte van de goden),

De zoon van de beer (bosstam) heeft een goede toekomst,

Wij zijn de magie van de onderwereld,

De wolf (Tanaris) houdt onze grens voor altijd,

Om het lijden van buitenlanders te wreken, hebben de ruiters met gemak overwonnen

We hebben veel grote verliezen toegebracht,

Dit moment schijnt weer met de kracht van de eed (gebed),

Een unieke bestemming vond levendig plaats,

Onze eerste kwaliteit heeft de ontstane ontrouw hersteld,

We hebben de uiterste limiet gezien die volgens het ritueel is besteld ("onson" betekent "door wat we hebben gedaan")

Het wordt geconsumeerd (de eed van de vijand) geconsumeerd, volledig geconsumeerd,

Volledig geconsumeerd en geconsumeerd.

De druïden waren tovenaars uit de magie van de onderwereld, maar ook uit de wereld van het milieu en natuurlijk de wereld van bovenaf.

Als druïden agressie verafschuwen, aarzelen ze niet om op te treden voor de verdediging van hun stam.

Ik merk een parallel met het meesterschap van energieën die, wanneer slecht gemasterd kan worden geconsumeerd, de druïde zijn eedsterkte verliest en degene die "wint" de energieën consumeert, waardoor ze de zijne worden.

Lug is de god met deze magie, maar het moet begrepen worden dat hij 3 landen heeft, de ene daar beneden waar de magie consumeert en verduisterd, die van de omgevingen waar het normaal in evenwicht is, niet-acteert, en de wereld daarboven, waar magie is wordt verbruikt, daar is het helder.

Iets heel belangrijks komt ook naar voren in deze tekst, de goden wonen in een bos en ik wed dat ze verschijnen in de vorm van bomen, bomen van meerdere eeuwen waar meer, multi-millennia, ik zeg dat omdat als de goden werden vertegenwoordigd door dieren in dit bos, zou dit waarschijnlijk zijn gespecificeerd.

Daarnaast spreekt Lucain over een bos waar de goden in bomen worden afgebeeld, (zoals korigénatos)
een bos waar de mensen niet het recht hadden zich over te geven. Hij rapporteert offers aan deze bomen, maar de auteur was nooit in dit woud en kon daarom niet rechtstreeks getuigen omdat het door de Druïden verboden was, net als iedereen. Elke kunstcriticus zal ontdekken dat de kunstenaar een surrealistische pose aanneemt in deze tekst, hij beschrijft de realiteit niet. In feite schrijft hij dat alleen de priester naar dit bos ging en het is bekend dat de druïden niet rechtstreeks met de dingen van religie omgingen.

Hij misbruikte zijn talenten enorm om de Gallische religie bij deze gelegenheid te bagatelliseren, het was politiek Romeins, dus het is een getuigenis dat beschuldigd wordt dat gebaseerd is op een achtergrond van waarheid om een ​​enorme leugen over te brengen in de tijd dat de Gallische religie voortkwam verboden zijn.

Ik kan zeggen dat deze bomen op een rots lagen en een bron waar een stroom dichtbij was. Gavrinis en Labeaume zijn misschien plaatsen waar ze ooit groeiden.

Mijn ervaring als kunstenaar laat me ook toe te bevestigen dat we een levende boom kunnen boetseren, door hem levend te houden, en dat het resultaat de eerste deugden van druidisme en zijn godheden oproept die in een relatieve eeuwigheid worden bewaard met betrekking tot de menselijke levensduur. Het resultaat is een heldere menselijke expressiviteit. Dit deel van de cyclus is van druïden, artsen en magiërs.

Dezezelfde boom, eens dood, wordt getransformeerd in de corruptie van hout in een werk met kwade toespelingen, die dan behoort tot zwarte priesterschappen die ik pre-vrijmetselaars subcode.

De Romeinen verwarren opzettelijk de twee delen, vitaal en mortuarium, en dringen aan op de gruwel van deze dode bomen om het druïdisme te denigreren.

Een voorbeeld van deze mortuarium-bomen is te vinden in het middenschip van katholieke kerken.

Lucain was een schrijver, een kunstenaar die op 25-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, geboren als Romein, reisde hij door het veroverde Gallische land. Het was Nero die hem opdracht gaf zelfmoord te plegen omdat hij (weer) tweedracht gezaaid had door zich met politiek te vermengen. (Zodra Gallië veroverd was, ging het Romeinse Rijk in verval, vanwege een pech zonder twijfel, waar een politieke onevenwichtigheid van de machten van het oude Europa.)

Begrafenissen.
De opgravingen getuigen van een echte doodscultus.

De doden werden begraven in priesterlijke posities, naar het oosten gericht, in de richting van het licht van een nieuwe dageraad, waar in het geval van crematie lampen met suïcisme systematisch de as van de overledene begeleidden om zijn weg op een nieuwe weg te verlichten, een nieuw leven, de opstanding.

(Ik leid af dat de gebeden zijn gedaan door zich naar het oosten te keren)

Het vond plaats in drie fasen die behoren tot de grote godin moeder Morigana.

De eerste was de dood en het verleden verteerde (Mori). De tweede was de herinnering aan de doden (Riga), door middel van een rite. De derde was die van de wever die de vlecht voorbereidde van een nieuw leven en de opstanding (Ana).

Ik denk dat het gebeurde volgens een nauwkeurig schema, het lichaam wordt begraven waar het verbrand is, het lost op en brengt zijn materie naar een boom die hierboven is geplant (de geest is gereïncarneerd in de boom), deze boom brengt het voedsel naar een ander dierlijk leven waar de mens de laatste reïncarnatie is).

Nb: dachten de Galliërs dat bomen hun eigen voorouders waren ??

Nb2: de druïden zijn gecremeerd.

Het huwelijk.
Het lijkt erop dat de godheden van het huwelijk Sucellus en Nantosuelta waren op het menselijke vlak, Teutates op het spirituele vlak.

Zie de speciale pagina.

De krijgers.
Ik spreek al equites op andere bladen van deze site.

Ik zal hier toevoegen dat de tankgraven die zijn gevonden, de cultus van gevechten en vooruitgang vertegenwoordigen, zelfs na de fysieke dood. Het is de wagen van de tijd die geleid wordt door de heilige paarden en de oude leiders en soms hun krijgers door de wereld van de doden neemt in een eindeloze strijd naar het licht. Als sommige religies spreken over het paradijs waar harems toegaf aan de helden, in de Gallische krijgers het voortdurende gevecht, omvatten de renners met name deze continuïteit in de oude valuta's. Altijd is het heilige paard aanwezig en deze geesten zetten hun vreselijke race voort.

Men kan er op rekenen dat deze jagers van de oneindigheid terug terugkeerden naar hun voormalige vijanden, zelfs na hun fysieke dood.

De stenen berg.
De zee-egel van de druïden.
Stenen tafels, hunebedden
waren allemaal bedekt met een stenige tumulus.

(Dus werden ze niet gebruikt voor offers), we vonden maar heel weinig overblijfselen in deze hunebedden, dus we kunnen niet zeggen dat het heilige begrafenissen waren.

Wat ik denk is vrij eenvoudig, alle openingen van deze tempels zijn veranderd in een holte waar water stroomt, het is een facet van wateraanbidding.

De priesters gingen deze berg binnen om goddelijke inspiratie te vinden, om met de andere wereld te communiceren, om nieuwe reflecties te brengen. Deze cirkelvormige tumuli hebben dingen gemeen met de temporale cycli.

En de meeste bevatten ook resten van kleine zeeschelpen in kettingen of zeefossielen. Dit alles is gerelateerd aan de hemelse oceanen die de herinnering bevatten van wat was en welke het bewaart.

Ik leid af dat de beroemde Fossil Urchin van de Druïden uit deze plaatsen komt waar ze de vijf fundamentele waarden van het druidisme leerden, de vijfpuntige ster die op natuurlijke wijze op het fossiel is getekend.

De vijf grondslagen van druidisme kunnen zijn:

-Pure

-éclairé

-subtil

-stevig

-proportionné

Waar filosofischer:

-begeerte

-bonheur

-freer

-Justice

-het naleven


Er moet ook worden opgemerkt dat de schaal van deze zee-egel, wanneer deze niet gefossiliseerd is, een constellatie van kleine sterren op zijn koepel vertoont, daar tussen de plaatsen waar de beschermende pieken waren aangebracht.

De gelijkenis van het dier met enkele gekroonde, stekelige hoofden van Europa is niet toevallig, het is de kroon van de nachtelijke hemel, de koepel van de tijd.

Nb: de tekening van deze zee-egel, je vindt hem in de stonehenge-stenen lay-out (vijf punten een opening met vijf deuren en een opening). Nu weten we waarom het fossiel zo heilig was voor de druïden, het verbond ze rechtstreeks met het spirituele centrum. Als verder bewijs zou ik het verband leggen tussen de eeuwigheid van de fossiele zee-egel en de 30 jaar van de Gallische kalender van Coligny in de stenen cirkel.
De hunebedden?

Gezien de veelheid van deze "bergen" denk ik dat elke officiant uit de pre-Gallische oudheid een van hen bezat, net als de druïdenlypes, dienden ze slechts één persoon.

Een ander ding, het lijkt erop dat de zee-egel werd afgezet op het midden van het terrein als het spirituele centrum ter gelegenheid van bezweringsceremonies, zo lijkt het ...

De gemiddelde leeftijd van de hunebedden is -2500 jaar, later heeft een evolutie van de sekte deze grafheuvels omgetoverd tot koninklijke graven, maar het binnenframe was grotendeels gebouwd van hout, plus grote stenen platen.

Het spirituele centrum.
Nogmaals, we hebben bewijs dat moderne druïden inderdaad veel van de oude rituelen hebben bewaard. Ze gebruiken nog steeds iets vergelijkbaars, gemaakt van bloemblaadjes, mossen en andere kleurrijke natuurlijke elementen.

Het spirituele centrum is een tekening samengesteld uit verschillende kleuren in het midden waarvan de zee-egel werd afgezet tijdens de ceremoniën.

Van wat ik kon vinden op de archeologische elementen, het is als volgt samengesteld: drie cirkels gerangschikt één in de andere van drie verschillende kleuren. Het geheel wordt geplaatst in het midden van een vierkant en aan elke buitenrand van dit vierkant zijn drie driehoeken van zwarte kleur gerangschikt, die in totaal twaalf driehoeken vormen.

Gebeden.
Er waren minstens twee soorten gebeden, de Docni, gedichten die de leer van het dogma verkondigden, en de Litana die litanie zijn, repetitieve liederen tot eer of tot het verval van een godheid (de tablet van Larzac).
Ze zijn gemaakt door naar het oosten te draaien en staan ​​op een nieuwe dageraad.

Deze Gallische cultus is zeer gemodelleerd naar de tijdelijkheid, het is zelfs zijn oorspronkelijke as, ik denk daarom dat de plaatsen van aanbidding constant werden bezocht (dag en nacht), in een eeuwigdurende beweging.

Gezien de dispositie van de gevonden heiligdommen, kan ik zeggen dat de vergadering in een cirkel rond een heilig centrum was gerangschikt.

Dit is nog steeds het geval voor het moderne Druïdisme, dat duidelijk sporen van zijn oude verleden heeft bewaard.

Zingen is de vooringenomenheid van een bevoorrechte uitdrukking van onze spiritualiteit. Met de studie van Sucellus en Nantosuelta, heb ik geleerd dat het paar een bepaalde muziek speelde, gemaakt van sensualiteit, er is een grote kans dat elk van de 12 belangrijkste godheden werd vertegenwoordigd door een bepaalde muziek
En ik denk dat ik weet hoe het ritme te vinden, denk aan de ritmes van water door de seizoenen en maanden heen ....

Datering van de oudste monumenten: 6000 jaar.

Gezien de relatie met de watercultus en enkele gevonden overblijfselen, zal ik meestal zeggen: ........... 10000 jaar geschiedenis.

De oudste religie ter wereld, het tijdperk van de menselijke beschaving van de oudste boeren.

Het maakt je duizelig.

Een van de ontdekkingen die me dit toelaten is de aanwezigheid van "houten" herten begraven in de gracht rond Stonehenge, herinnerend aan de aanbidding van Adamos (Lug on Earth) en twee grote schedels. Aurochs (Donn the bull) gerangschikt aan het begin en aan het einde van de cirkel (reuzencyclus die een "TORC" vertegenwoordigt).

Dit arrangement is te vinden op de vaas in Denemarken. De hertengod op de vaas is Lug (en de herten: Adamos), de zoon van Kernunos die de hoorns van de spirituele boom draagt. De stier staat aan het begin en het einde van het verhaal verteld door Lugus die de slang vasthoudt.

Dit alles komt altijd terug op het begrijpen van de heilige kalender die wordt getranscribeerd in het boek Openbaring.

10.000 jaar geschiedenis.

Gallische Zodiac.
Je vindt op deze site de beschrijving van de steen van de filosoof waaruit alle zodiacs, onder alle culturen over de hele wereld (12 apostelen, 12 dierenriemtekens, 12 engelen, 12 heilige dieren van het shintoïsme ... enz. .. zelfs de oude piramidale culturen van amerika bezitten deze 12 godheden ingeschreven in hun 21 heilige symbolen.

De Gallische dierenriem is geen uitzondering op de regel en is nog succesvoller, een bewijs dat het de oorsprong is waarvan de anderen afkomstig zijn, maar uiteraard, naast de 12 dierenriemmaanden, ook 24 principes van antagonistische animaliteit (1 elk vijftien), die allemaal een bardische, artistieke expressie vertegenwoordigen (de stilte waarin de expressiviteit, de vergeetachtigheid of de herinnering ... enz.) is waarom veel dieren in de Gallische cultus worden vertegenwoordigd.

Gallische druïde
Dogma.
Dat is wat je kunt doen.Vijf stichtingen verschijnen in principe:

"Verlangen, geluk, vrijheid, rechtvaardigheid, respect".


De dogmatiek wordt niet gemakkelijk geaccepteerd door de libertariër, het Druïdisme behandelt de kwestie en als de filosofie hem een ​​basis van solide reflectie biedt, is het het vitale, menselijke aspect dat zijn status bepaalt.

 De ogen sluiten voor de noodzaak van de fysieke en zichtbare wereld leidt maar tot één ding: religie.

Als dit een vooroordeel is dat het mogelijk maakt om degenen die geen directe toegang tot kennis hebben te verheffen, openbaart de religieus zich als een manier van bestaan, die in haar voorschriften een vrijheidsberoving kan bieden en om te bestaan. Dat is de reden waarom, zelfs als we een dogma nodig hebben, het nooit volledig bezit mag hebben van de natuurlijke omgeving waarin het ontwikkeld is, het is noodzakelijk, het is een instrument dat volgens mij het hegemonisme van de menselijk karakter.

Hoe een dogma voor te stellen dat het hele levende domein respecteert wanneer de mensheid van degenen die er voorstander van zijn, hen naar dit natuurlijk destructieve hegemonisme drijft?

Dit is een netelige vraag, deze eenheid aan de goddelijke kant van geleefde spiritualiteit die niet van een fysieke orde is en toch de fysieke wereld van al het levende wil verordenen.

"Het leven gaat niet alleen over de wereld van het denken".

De dogmatiek moet leiden zonder vastheid, manieren bieden, maar geen orde.

De aard van het vitale principe zelf biedt de rest van de evolutionaire activiteit.

Dit is de definitie van een prolixpad met respect voor het bestaan ​​en religieuze vrijheid waar niet iedereen.

"Dogma is onaanvaardbaar als het liberticide wordt".

De filosoof, die zelf vaak religie heeft afgewezen door buitensporig autoritarisme, allemaal geleid door een primair elitarisme en dat ook zegt, vanwege een misplaatste trots, het is menselijk en het was half schade.

We hebben maar één manier om met deze overwegingen om te gaan en daarom is de filosofie, die al sinds de oudheid deel uitmaakt van het druïdisme, geïncarneerd.

Een staat, een manier van zijn, die tussen het menselijke en het goddelijke is.

Kan het boven dit feit zijn, omdat deze filosofie niet verward wordt met het tijdelijke aspect van evolutie dat de levenden beheert?

In de Gallische taal zijn het de "ANAUOS".Droom en realiteit
De vijf dogma-punten zijn meestal afgeleid van de waarneming van wat ons omringt, en dus van wat we hebben geleerd te onderscheiden.

De geest, wanneer deze slecht is gesneden, geformatteerd, wordt iets onmenselijks.

En degene die heeft moeten leren zonder een persoonlijke keuze te hebben, wordt buitengesloten van elke natuurlijke houding. Dit kan echte problemen veroorzaken. Het is in een algemeen aangeleerde gedachtengang dat veel catastrofes op de hele planeet worden geprovoceerd, een wijding die het ook zou kunnen redden als het beter zou zijn.

De vraag is in de eerste plaats die van het onderwijs, van het goede leren van de ins en outs, het is van vitaal belang.

We hebben bijvoorbeeld geen dure voorwerpen en vervuilende stoffen nodig om gelukkig te zijn, we hebben de efficiëntie van nuttige objecten nodig.

Natuurlijk is er de droom en wie hoeft niet te dromen?

Ik beschuldig routinematig de biodiversiteit-vernietigers van het gebruik van deze behoefte om anarchistisch geïmplementeerd te dromen.

Kunst moet zijn verboden voor verkoopmethoden en zijn gereserveerd voor de behoeften van menselijke spiritualiteit, het zou de bestemming van de mensheid hebben veranderd. Wat ik hiermee bedoel is dat onderscheid tussen droom en werkelijkheid de primaire focus van massale educatie zou moeten zijn geweest.

Velen van jullie zullen me vertellen dat religie voor dat doel had moeten worden gebruikt.

Ja, ja, maar religieuzen zijn mensen, religie is onvolmaakt omdat de mens niet ver weg ziet, zich niet noodzakelijkerwijs bekommert om de rest van het leven op aarde, zelfs het slachtoffer is van mishandeling.

Alleen druïden omhelst volledig respect voor alle levensvormen in zijn leefregels zonder te liegen.

Als de menselijke geest zich onvolmaakt heeft ontwikkeld, is dat vanwege een onvolledige opleiding.

Het blijft om hem te geven, terug te geven (ja ja, terug te geven), de woorden, een begrip dat hem in staat zou stellen te vervolmaken en waarom niet om zichzelf te redden op hetzelfde moment als de wereld om hem heen.

Dat is het werk van de mythologie dat het kan toestaan. Declaming realistische idealen, meerjarig, door de droom heen.

De rol van religie.
Religie speelt een rol in het druïdenmilieu, dat een beetje verschilt van dat wat je elders zou kunnen vinden, 2500 jaar geleden was het secundair, secundair maar nuttig.

In andere religieuze associaties wordt alle dogma uitgevoerd door religieuzen. In het druidisme is de religie een van de onderdelen van het dogma.

Religie wordt vooral gebruikt om verworven kennis te transcriberen, te bewaren en te verspreiden.

Het vertegenwoordigt duidelijk de herinnering aan de philodophalistische cultus, het is het de bewaker van de tradities, het is daar de kracht van de nobele stier, het goddelijke deel van de evolutionaire cyclus van de spiritualiteit, het onverklaarbare accepteren zonder ernaar te willen weten.

Religie bewaart het geheugen en dat is wat de filosofische kalender dient.

Deze cultische wegen komen voort uit en worden gecreëerd door een ander groot deel van de Druïdische open plek, die van de kunstenaars, de scheppers, die van Lugus en de zichtbare wereld.

Creativiteit en herinnering zijn belichaamd in twee bijna volledig antagonistische tweelingen die oorlog voeren in de hoofden van mensen. Gedeeld dat we allemaal dingen creëren die een deel van de tijdloze herinnering wissen, degene die ons een stoel gaf waar we niet zonder konden.

Dus de geest bedenkt, transformeert de herinnering die zich verdedigt zoals het kan, Lug bedenkt te onoverkomelijk voor Donn die de beste behoudt door de rest te verwerpen.

Een broederlijk gevecht dat stabiliteit moet brengen in de evolutionaire, twee draken die met elkaar vechten en die elkaar niet kunnen missen. Het is de wet van de tijd.

Tegenwoordig zijn de druïden volgens hun religieuze smaak of historicus van het heilige. Hun verschillen worden gewaardeerd en op alle manieren is het het wederzijds respect dat hen bindt.

Ik denk dat deze rol van religie in druïden niet het belangrijkste is en dat het ook heel goed is.

De religieuzen zijn spirituele herinneringen, de herinnering evolueert niet en staat niet de vernieuwing toe die nodig is voor de eeuwigheid van de cultus alleen, het heeft kunstenaars nodig, mensen die totaal vrij van geest zijn, zelfs als we de creativiteit insluisteren is heilig onder de druïden.

 Alle ernstige fouten die zich in het verleden hebben voorgedaan, zijn hierdoor ontstaan, vanwege te veel vastheid met behoud van geestelijke herinnering, gedenkteken
Daarom heeft aanbidding makers nodig om te 'bewegen' om een ​​levende sekte te zijn.

Dit oude concept, alleen erkend door Druïden en Grieken, had gemakkelijk kunnen worden opgelegd als sommige religieuzen hun hegemoniale macht niet met wapens hadden opgelegd.

Gelovigen geloven voor het grootste deel, hebben altijd geloofd, omdat zij vooral slachtoffers zijn, de donkere priesterschappen uit het verleden hebben geprofiteerd.

Daarom mogen we religieuze krachten nooit volledige bevoegdheden geven, al was het maar om hen tegen zichzelf te beschermen, het is ook nodig om hun wateren te onderhouden, het is een van de grootste druïdische voorschriften:

"Degene die gelooft, moet het doen door zijn ogen voor de wereld te openen en niet op zichzelf in te lopen"

Vrijheid.
Vrijheid is vooral een sensatie, dat van het creëren van je eigen pad.

Toch is deze sensatie iets dat ligt tussen illusie en goede wil.

Fysiek gezien zijn we onderworpen aan onze behoeften en onze omgeving, het is niet precies wat we definiëren als een volledige en idealistische vrijheid.

In feite roept alleen de vrijheid om te denken ons een hele sensatie op.

De vrijheid die fysiek wordt gevoeld, wordt meestal veroorzaakt door de keuze om hulpmiddelen te verwerven die het leven vergemakkelijken, maar het is een illusoire vrijheid omdat het op dit fysieke vlak het enige bestaan ​​van het lichaam en de zorg is dat men Neem dat komt vrijheid.

Natuurlijk moeten we in staat zijn om de zekerheid van een goede aardse toekomst te hebben om niet langer slaven te zijn van onze instincten van instandhouding.

Om vrij te kunnen evolueren, moet het lichaam vechten.

"Moet het menselijk lichaam nog evolueren in de 21e eeuw?"

De geest, ja, het lichaam, niet waar alleen in geval van nieuwe behoefte.

 Heeft de mensheid nog steeds het recht om haar bevolking te vergroten ten koste van de wereld die haar heeft gebaard?

Omdat deze toename van de bevolking leidt tot verlies, denk ik nee. Het dogma van vrijheid moet eerst aanbieden om het fysieke lichaam te beschermen door het misbruik ervan te beperken.

Het punt dat ik wil maken, is dat als het lichaam goed wordt onderhouden, het instinctieve karakter niet langer overwint, het is een natuurlijk verschijnsel. Van daaruit komt het in osmose met zijn omgeving, van de kant van de goddelijke overweging, het is waar voor zowel het individu als voor de groep.

De enige aanvaardbare strijd wordt nu die van de geneeskunde. Een van de pijlers van de druïdische act.

"Het echte gevoel van vrijheid komt alleen van een goede gezondheid."

De wens.
De mensheid heeft geen controle over zijn verlangens en verslindt zonder ooit in staat te zijn zichzelf volledig te voeden, onverzadigbaar in zijn wil om de toekomst te beheersen. Wat voor de darmen onmogelijk is, die zichzelf blind opleggen.

Onherroepelijk verlangen en groeien omdat het niet erger is, hongerig iemand die zich te goed herinnert van zijn magere passages, die hij het vaakst verantwoordelijk is.

De geschiedenis heeft ons over het algemeen laten zien aan welke slechte herinneringen we herinneren, dat ze deelnemen aan sociale instincten, in de hoop verloren tijd te voorkomen. Degenen die te goed gevoed zijn, vinden een klaar excuus en blijven verslinden omdat een kanker het lichaam binnendringt.

Deze ongecontroleerde verlangens leiden niet tot meer emotioneel genot, alleen het gebruikelijke.

Oncontroleerbaar verlangen is geïncarneerd in interferentie, vernietiging.

De enige wijze van mogelijkheid is die van osmotisch verlangen, van willen waarderen en liefhebben in plaats van te willen binnenvallen zonder te delen.

Welke ontbering triggert, de zekerheid van de aangekochte kan dit stoppen.

Alles wat bestaat, bestaat door complementariteit, is de les van het bos, het genot van een bepaald moment bevestigt het lot.

Het osmotische verlangen drijft het eeuwige lot, in het Gallisch betekent de term 'suanto' dit heel natuurlijke mechanisme.

De brandende passies worden verwarmd en de natuurlijke hervat zijn vruchtbare vorm, die van echt genieten en ware beloning.

Als passie geen deel uitmaakt van een doordacht werk, zijn de resultaten monsterlijk. Als het integendeel deel uitmaakt van een doordacht werk, wordt het een hulpmiddel dat verfijning en verfijning meer genot oplevert in de belofte van een betere manier.

Het is een heel reëel concept (verlangen drijft de stralende handeling) dat op alle handelingen kan worden toegepast.

Concept dat eenvoudiger kan worden uitgelegd als volgt:

"het verlangen naar verfijning en het verlangen om te bouwen geeft de verlichte beloning".
"De wens om alles zonder begrip te nemen, leidt tot de onmenselijkheid van de daad".

Een van de mechanismen van de druïdische school zegt dat je de waarheid niet over alle dingen kunt houden, dat het een beledigend en daarom destructief gebaar blijft. We kunnen dan aanvaarden om het beter te doen, omdat verfijning niet echt grenzen kent en de wens om beter te bouwen ons een rol op deze aarde geeft, het is de wens in het werk.

Verlangen en verfijning zijn daarom onafscheidelijk in het dogma, de natuur zelf, waarvan we deel uitmaken, is dat niet het voorbeeld van een hele grote verfijning?

Respect.
Respect op het gebied van spiritualiteit is altijd het instrument van de tijd.

Gallische druïde
Een filosofische kalender.
De druïden bezaten een maanvormige vouge, die werd gebruikt om de Gallische spirituele boom te kerven. Om het een uitgebalanceerd gewas te maken, gebruikten ze de "snit" van de tijd.

De overblijfselen van de kalender gevonden bij Coligny hebben acht kolommen vermenigvuldigd met twee, zijn de bushels van de twee wielen van de strijdwagen van de tijd te vinden op stenen gravures.

De acht stralen worden gebruikt om elk couplet te schrijven.

Kroonluchters Saitlo-half-jaar-seasons-jaar-maanden-dagen-weken

De Gallische kalender gewijd aan Belenos begon duidelijk aan de lente-equinox, terwijl de Keltische kalender gewijd aan Donn aan de herfst equinox.

Het lijkt logisch om te denken dat de algemene kalender, die van Kernunos en de spirituele boom, begint en eindigt in de nacht van 24 op 25 december, in het begin der tijden, en voor het zogenaamde feest van de universumboom, vanwaar de dennenboom komt naar ons Versierd met sterren en planeten.

Dit is degene die ik hieronder beschrijf.

(Het is heel goed mogelijk dat er een 4e kalender heeft bestaan, beginnend voor het zomerfestival, de dag waarop de zon het hoogst in de hemel is en behoorde tot een andere stam, noch Keltisch noch Gallisch maar doende partij van de stammen die dezelfde cultuur bezitten, kunnen de Reems zijn, ... mogelijk en logisch, dan zou het die van de druïdessen zijn, in plaats daarvan gewijd aan de 3 Mattres, Lug waar de 4 .... het is de beste dispositie die j hebben gevonden in het jaar, zonder zekerheid, in elk geval is het dat van Kernunos, wat het belangrijkste is).

Deze kalender dient om de goede en slechte tijden te annoteren, evenals het stijgen en dalen over een periode van dertig jaar.

De duizenden verzen waarvan bekend was dat de druïden ze allemaal leerden, zijn ontleend aan deze leer.

Vervolgens begint de kalender helemaal opnieuw en kunnen we voorspellen wat er zal gebeuren dankzij eerdere leringen.

Ik specificeer dat elke druïde zorgt voor een specifieke plaats waarop hij zijn kalender vaststelt, deze voortekenen zijn echt de moeite waard voor elke plaats.

Dus een plek, een kalender, een druïde waar druïden.

De algemene vergadering van de Druïden gedurende het jaar laat uitwisselingen toe en om te weten welke de goede tijden zijn wanneer zij in het algemeen slecht zijn over alle plaatsen die fysiek door deze cultuur worden gekenmerkt. Dat wil zeggen om te beseffen wanneer gedurende het jaar de beschreven perioden overal met elkaar overeenkomen.

Onthoud dit: "het onvergankelijke wanneer hij zijn naam geeft, is al niets".

Wormen mogen nergens op het aardse vlak worden ingeschreven, anders verliezen ze hun authenticiteit.

Serveer de sterren om ze te onthouden. Waar het nodig zal zijn om de satirische of fantastische stijl te gebruiken om de echte tekst te "bedekken". Geen van de verzen mag een aardse normaliteit vertonen.

Om het op het spiraalvormige wilgenhout te zetten dat opkomt rond een stam lijkt me een goed idee. In reliëf.

Het eindresultaat is een bardische poëzie waarvan de diepgaande filosofische betekenis bewaard moet blijven.

 Je hebt dan een tekst met magische mogelijkheden met de bijnaam: "de regenboog".

Het is aan jou om deze ketel voor te bereiden waar water aanwezig is.

Wanneer je de meer dan 11000 verzen hebt geproduceerd, zou je de vorm van de Coligny-kalender moeten teruggeven om het prisma-effect te versterken, dan zou je een van de heilige boeken in de hand hebben.

De Apix-kalender.
Druidry

De oude filosofische kalender van Gallische druïden is iets gecompliceerder dan degene die ik hier presenteer. De kalender van Apix werkt nog steeds erg goed, het is de bedoeling om het te adopteren. Wanneer u een lexicon van synoniemenvergelijking hebt gemaakt waarbij bepaalde woorden de reeds aanwezige woorden vervangen, worden de teksteffecten, parabolisch, heel mooi en recreëren de satire Gallic. dat
het dient tijdens gebeden voor diegenen die geïnteresseerd zijn.

Kernunos.
 Kernunos is de belangrijkste godheid, ik geef je hier een eerste beeld van zijn tempel.

Jullie weten allemaal waar je gehoord hebt over Eda, de Tao Te King, de Bijbel, de Koran, het Boeddhistische boek en alle andere werken die hebben bijgedragen aan het inrichten van het menselijke denken zoals wij het kennen. En weet dat al deze boeken zijn gecodeerd, controleer het aantal verhalen, alinea's, wormen, tekens, woorden die in de tekst worden herhaald ..etc en kruis deze informatie door, u zult zelf de resultaten zien.

De filosofische kalender van de druïden werkt een beetje als een weekblad, elke dag zijn geschiedenis en een manier om de dingen anders te zien. We hebben heel weinig pure Gallische oude legendes die we tot nu toe hebben ontvangen, maar het maakt niet uit, we zijn druïden en we kunnen ze recreëren, opnieuw bekijken, door na te denken over deze boom des levens. zal brengen naar toekomstige generaties.

Ik ben niet degene die het heeft uitgevonden, het is minstens 2000 jaar oud (2500 ... misschien).

Elk verhaal wordt getimed door deze kalender, je zult de zeven dagen van de week op de eerste pagina vinden, dit zijn de zeven kerken van de filosoof. Vertegenwoordigd door de zeven hemellichamen van de binnenste orbitale gordel van onze Melkweg.

Gebruik geen Romeinse titels, ze komen uit een andere tijd.

(De Romeinen, .... bof.)

De datums behoren tot een systeem van waarde dat u zult vinden in de Druidothèque, kolomnummers.

Ex: 11 = uniciteit uniek

Door data, dagen, veertien dagen, maanden, seizoenen, halve seizoenen en jaren te combineren, heb je de trillen en precieze trends van elk verhaal.

De Graal, de beker van het eeuwige leven ligt vandaag in jouw handen.

Deze kalender wordt gebruikt om een ​​Gallische satire te bouwen waar precies een magische tekst is, elke dag komt overeen met een naam waar een woord gallicized. Om in de druidothèque de pagina "satire Gallic" te zien.

............

Sommige nummers eerst.

Een sterrentijd maakt 365.6 eenheden.

Een tropisch jaar maakt 365.2 eenheden.

De maankalender die hun namen geeft aan de maanden begint met de nacht en eindigt met de nacht.

Een maanjaar is dus 366 nachten, waarvan er één scharnierend is en dubbeltelling (Coligny).

A Saitlo doet dat: 360 maanden (niet 168).

Een maand is 30 of 31 dagen, het is verdeeld in twee lichte en donkere delen van elk 15 of 16 dagen. Het is twee weken van 7 nachten, 7 mannelijke nachten en 7 vrouwelijke nachten geweest, overgeschakeld van de ene dag op de andere.

Gemiddelde van 30,5 nachten / maand.

In het centrum van elke maand (en ook van jou) zijn momenten gewijd aan Lug (animaliteit), Kernunos (de menselijke godheid) en Donn (filosofische spiritualiteit).

4 maanfasen die de tempel des levens bewaken, allemaal toegewijd aan ... Leïa de volle maan, Etunia de maan van de dag, Nemetunia de maan van de nacht en Morgana, de zwarte maan. (Wat hier zijn plaats heeft)

 

Een kroonluchter is vijf jaar oud en een Saitlo is 30 jaar oud (één cyclus).

Een dierenriem Saitlo is 10968 eenheden.

Een zonne-Saitlo is 10956 eenheden.

Een Lunar Saitlo is 10985 eenheden.

We moeten elke 30 jaar een maand toevoegen om de Maan-Zon-cycli opnieuw in balans te brengen.

Dit is de maand van Ciallos, opgedragen aan Kernunos.

Na 30 dagen wissen we deze maand en wordt de kalender ingesteld.

Er zijn twee grote halve seizoenen.

Giamoratlio

Gebied van Lug de eerste hemelse draak in de hemel die niemand minder is dan Adam, het witte hert op aarde.

Samoratlio

Territory of Donn, de tweede hemelse draak in de hemel die niemand minder is dan de nobele stier, Donotarvos op aarde.

Dit zijn de twee ovaten.

........................

Er zijn 12 maan-maanden vertrek en het Gallische jaar begint de dag na de lente-equinox.

Giamonos (de jongen)

Simivis (de zaaier van het leven)

Equos (de Entente)

Elembivis (de beschermde plaats van het leven)

Edrinis (het warme)

Cantlos (onschuld bewaard)

Samonos (morele onderscheiding)

Licoran (leren over het leven)

Riuros (rechts)

Anagantios (de bevroren kalmte)

Ogronios (bevalling)

Cutios (wedergeboorte).

Elk van deze maanmaanden is verdeeld in een heldere periode en een donkere periode, dat zijn 24 perioden.

Ze worden vertegenwoordigd door de 24 bardische kunsten.Ik veranderde alleen de naam van Licoran, voorheen Damonios, de maand van de pleegkoe
maar dat de katholieken het hebben gezegd: Demonios..I laat hen deze demonen achter. Het is vermeldenswaard dat in de oude wereld, "Damon" betekende "engel" en Damona de voedster van engelen. We hebben veel gelovigen gelogen gedurende 2000 jaar.


De seizoenen.

Ik bewaar de namen van de oude seizoenen en ik neem wat elementen mee. De oude zon wordt geassocieerd met een plant, de vélar. Het moet hetzelfde zijn voor de andere seizoenen, Giamos moest zich associëren met de paardenbloem, vanwege de ronde vorm die het duurt voordat het wegvliegt.

1 (Cintus): Giamos. De rijzende zon

Begin direct na de lente-equinox. Een seizoen vol klusjes.

2 (allos): Uisonna. De zon vliegt.

Een seizoen van onderhoud.

3 (titros): Samos. De oude zon.

Een oogstseizoen.

4 (Petuaris): Cengiamos. De zon die zit.


Naast de bekende festivals bij de zonnewendes en equinoxen, moeten we die van Ganor herinneren, rond de 15e van Equos.

Het is het feest van Gaïana, de jonge moeder aarde die de eerste scheuten geeft.

Dat van Ciallos, elke dertig jaar.

De huwelijken vonden duidelijk plaats in de maanden Edrinis en Cantlos (tussen de leeuw en de maagd), wat overeenkomt met de geboorten voor de maand Ogronios, de Waterman.


Gallische druïde
steen van de filosoof.
De steen van de filosoof of de steen van de filosoof is een abstract idee van de cognitieve reflex en de kleuren van de tijd die door de gevoelens gaan.

 
Het is de steen van het leven en de menselijke zintuigen, fysiek en psychisch, de troon van God.

 
Gevoelens worden AMAN genoemd onder de Galliërs.
De energieën van tijd

Elke echte druïde kan je meenemen naar plaatsen met een bepaalde atmosfeer en je noties van vrees bijbrengen Aman energieën (Gaulish uitspraak: amane).

Sommigen zullen je leren hoe je je acht zintuigen hiervoor kunt gebruiken (de mens heeft acht spirituele herkenningszinnen, waarvan er vandaag slechts vijf als organisch worden herkend).

Het uitzicht

ruiken

De aangeraakte

Flatie (of verandering van temperatuur). Galliërs: tedi.

De smaak

de hoorzitting

Ritme (lineair is de betekenis van getallen). Galliërs: latö. Zonder dit zouden we geen idee hebben van diversiteit.

Weging (overall). Galliërs: Gussi.

Elk van deze zintuigen is uniek maar kan complementair worden aan anderen.

 

De achthoek is het symbool.

Dit wordt ook genoemd:

 de bron van de tijd.

Galliërs: Risanon (de bestemming).

(Geheim van de roos van de zeewinden).

Een achtvlakkig kristal (acht vlakken) is een platonische vaste stof.

Voor de druïde is het de diamant, de zetel van de regenboog en de kleuren van de ziel.

De "Acaunon", een achthoekige hoeksteen, is de zetel van de "Amnen" (intelligentie).

Het is de steen van de filosoof (of steen van de filosoof). Hoe meer de steen wordt gesneden, hoe meer facetten er is en hoe meer de kleuren van de ziel gecompliceerd raken en verstrikt raken in verschillende inzichten.

De wateren van het kristal bevatten de ziel en de gevoelens, de lijnen vertegenwoordigen de geest en hun verstrengeling de 'berekeningen' van een gedachte gemaakt van letters van cijfers en woorden.

De scheidingslijnen van wateren die 12 manieren van denken oproepen, zijn verdeeld over twee complementaire partijen van het ene punt naar het andere.

Het kristal is het oerzaad van elke geest die zich zal ontwikkelen.

 
(De fossiele zee-egel van de oude druïden demonstreert een vijfpuntige ster, incarnatie van de vijf organische menselijke zintuigen - het lijkt op een hart).

Deze steen heeft de acht zijden van de fysieke zintuigen, de zes hoeken van de basisgevoelens plus één centrale, zeven kerken, de twaalf lijnen van waterscheidingen, twaalf manieren van denken en twaalf uiterlijke goden (verdeeld in twee complementaire delen elk). , plus 6 innerlijke lijnen die de zes oergemeenten zijn.

Hoe de lood in goud te veranderen door de steen van de filosoof?

Manipulatie van de zintuigen van externe perceptie:
De facetten van zicht en geur moeten worden gesloten (lood heeft een geur en een kleur die het onderscheidt), gebruik vervolgens de aanraking (perceptie van het metaal), de flatie (temperatuur) en de weging (het gewicht). Gebruik de hoorzitting om licht en begrip in de steen te brengen en te zeggen: dit is goud.

De steen van de geest geeft informatie aan de hersenen die overeenkomt met goud.

De steen van de filosoof is de ontvanger van de uiterlijke zintuigen van perceptie en zijn reflecties. Het kan ook de steen van de geest worden genoemd.
Elk van de transparanten van de steen wordt een water genoemd.

We keren terug naar overwegingen over de wateren van het leven.

Al deze geometrische demonstraties brengen ons naar een andere kant van druidisme.

Dat van de Pythagorean Druids.

Druïdisch schrijven
Het ontwerp van de oude Griekse letters was gemodelleerd naar de lijnen van de steen, de druïden kenden de geheimen.

De piramides die overal ter wereld werden gebouwd, komen voort uit de ideeën die het kristal met zich meebrengt.

De ster van David die onder de Hebreeërs bekend is, is ook afgeleid van het kristal van de filosoof.

De noordse runen zijn ook gemodelleerd naar de vormen van de steen, maar op een meer gecompliceerde manier.

De Acaunon is de hoeksteen die de constructie van alle belangrijke filosofische religies mogelijk maakte en ik geloof oprecht dat het enkele duizenden jaren geleden in Europa is ontwikkeld, het komt van de beschaving van water.
Gallische druïde
Druïdische wijsheid van gisteren en vandaag.

Druïdisme, de filosofie van de reiger.
We zijn op het pad van het licht, de wateren van de geest, waarom voeg je geen goede woorden toe die mensen zullen onthouden als ze aan de druïden denken.

En in termen van woorden druïden filosofen daar oprijzen. Elk van deze druo's heeft een toegewezen dier waaraan ze een spiritualiteit ontlenen, zoals de comtemplatieve reiger.

Sommige jets dus die kunnen worden genoteerd in een geweldig boek met verhalen en gedachten.

"Ongeacht de naam, ongeacht het lichaam, het gaat erom dat de geest in beweging komt."

Het onvergankelijke wanneer hij zijn naam geeft is al niets .....

Wat is de wijsheid?
Sommige wateren van licht brengen je water.

schitteren

In het ochtendlicht verlicht de hemellichten voor de stam, in het begin ontwaakt de geest voor het lijk. Je moet je ideeën niet opdringen, breng gewoon hun reflecties mee. In de reflecties komt de diepte.

We kunnen alleen met de hemel spreken door de spiegel van de ziel, die van de wateren van het licht.

Wanneer een boom te veel fruit geeft, is het dan niet om al zijn toekomst te voeden?

Hij die alleen zijn lichaam voedt zonder zijn geest te voeden, is nog steeds een dier.Vrouwen houden niet van wijze mannen, maar houden van hun woorden, kinderen als wijze mannen omdat ze hen kunnen irriteren, en mannen die denken dat ze wijs zijn, slagen nooit helemaal ... Omdat hij een dagdenker is. en nachtdenkers ... de denker slaapt altijd ... En zijn gedachte blijft verborgen in zijn sterrennacht. We moeten weten hoe we onszelf moeten vergeten om verder te gaan naar ons elders. Iets doen waartoe ons is geleerd, is ook een manier om niets te doen, dus vergeet het en ga verder.

We zijn niets dat voor ons heeft besloten, maar alleen wat we hebben gekozen als een reis, het gevoel stuurt geluk, wat de gebeurtenissen ook zijn ... de beste zijn is ook het ergste omdat het evenwicht is daar. Er zijn mensen die zichzelf alleen voeden met liefde en anderen die haat hebben omdat het evenwicht in de wereld van de gemeenschappelijke anima dit vereist. We moeten niet geloven dat blindheid stom is, omdat het veel te denken heeft over de toekomst waarin het zal verdwijnen.

Wat er zal gebeuren, zal gebeuren ongeacht de paden die genomen worden, het kan anders gebeuren maar het zal hoe dan ook gebeuren.

Als er een god bestond, zou zijn naam de reis van het leven zijn. Wie is er niet meer aan het evolueren, want te veel bereidt hij zijn lijkwade zelf voor.

Leven is reis en tijd is een spirituele boom. Er is wat we zien met de ogen, er is wat we zien met het hart en er is wat we zien met de geest.

Het bouwen van een spirituele boom is alleen mogelijk door iemands takken te verlichten.

Dus we zien met zijn persoonlijke tijd en dat is wat je moet beschermen voor de rest.

Als het 's morgens regent, wacht dan tot de zon oplicht.

Als u uw fruit op tijd plant, zullen ze op u lijken omdat ze daar zullen groeien. Het is weten wat je niet kunt doen, nog steeds vooruitgaan om ooit te slagen.

Je moet je wereld veranderen zien, je gezicht niet verbergen, het veranderende evenwicht in de dans van zijn takken waarderen.

En geconjugeerd.

Als je te eenzaam bent, ben je dood en als je niet langer alleen bent, leef je weer in de gewone geest. En als je een klein spoor nalaat in de gewone geest, is dat je een beetje eeuwig bent geworden, als je hele geest in de gemeenschappelijke herinnering blijft, is dat je een godheid werd omdat je geest onsterfelijk is geworden.
Dus sommige mensen zeggen dat we tijd moeten laten, geen kwalen genezen, dat gedrag in overeenstemming met de natuur zou zijn. Ik zeg dat alle feiten overeenkomen met een plezier, je kunt zelfs zien dat sommigen plezier hebben in hun tegenslagen. Omdat het hen levend maakt, maakt het ze vorderingen op hun persoonlijke pad. Het is noodzakelijk om te respecteren, want hoe meer de gemeenschappelijke geest groot en gekleurd is, des te groter zijn de verschillen in gevoelens. Wie nog nooit heeft geweten welk verlies zal nooit weten wat succes is.

Zelfs en vooral de druïde blijft zijn hele leven student. Een verlichte contemplatief die dingen in dezelfde tijd ziet.

Geen enkel lichaam op aarde is echt gratis, maar jouw geest is dat wel. En daarom is hij verborgen. Op deze paden kun je reizen naar het andere einde van het universum als je dat wilt.

Maar we kunnen niet alleen leven en we moeten het bestaan ​​van anderen overwegen.

De schepen die je meenemen zijn erg ongelijk, zodat elk individu kan beslissen om dezelfde weg voor iedereen te nemen.

Sommige mensen varen op het schip "Kelticisme", anderen op de boot "Christendom", anderen op de boot "ecoloog" waar nog steeds op de grote barge "republiek" .......

Toch kunnen we andere zeilboten bouwen in de ruimte van het menselijke denken.

Hoeveel verschillende schepen zou het duren voor de reis op het water van de tijd om eindelijk te worden afgeschrikt door een gewoon licht dat hen allemaal naar het pad van kennis zou kunnen trekken?
Gallische druïde
Sterrenwetenschap
De boomtijd

De sterrenbeelden behoorden toe aan Gallische goden, er zijn veel votieve inscripties gevonden die te maken hebben met offergaven en kantons.Elke sirhialon duidt een ideologische groep aan, alle staven die de verbindingen zijn tussen sterren, wijzen takken aan, al deze takken vormen het gebladerte van de Gallische spirituele boom, dit zijn de "honderd paden".

De stam van de boom: jij bent het.

En de diepe wortels van je denken zijn je verleden op aarde.

Er waren veel verschillende stammen, veel koningen, zoveel gediversifieerde gedachten, en toen kregen ze een staatseenheid van Gallië, de druïden hadden elk hun goden, maar ze hadden allemaal dezelfde ideologische referenties, gegroepeerd aan de bovenkant van elk stam ... in dezelfde nachthemel voor allen, waar de tijd van de sihalons en legendes stroomde, want ja, de druïden hebben hun dogma niet gegraveerd in de steen waar het metaal, hun symbolen boven zijn geschreven. ..... de druïden schreven in de sterrenhemel.

Zowel oude druïden als nieuwe waren betrokken bij de hemelse wetenschappen.

De tijd die meester was over de hele druïdenfilosofie neemt zijn goddelijke bron in de sterren, in de periode van giamonos en Samainos. Het begin van de cycli.

Ze werden berekend in de buurt van de halve eenheid, wat correct is, maar we kunnen het vandaag beter doen.

Moderne astrologie is gekopieerd van de oude wetenschap van de sterren uit het oude Griekenland, waar de druïden oorspronkelijk zijn uitgevonden (het voorbeeld van Stonehenge), en is gebaseerd op sterrenbeelden. Gallische druïdische astrologie was hier een beetje van verwijderd, het zijn bomen, of liever de kristallijnen voorstelling van hun takken die werden beschouwd als tekenen van geboorte, verwijzend naar maanperioden doorkruist kristallijnen patronen getrokken op lijnen die elke ster vergezelden grenzend aan een periode.

Dus het was de maan die besliste over de bestemming van de Galliërs, niet over de zon zoals in de Griekse astrologie.

Het kenmerk van de grote moedergodin.

Deze patronen liggen dicht bij de Viking-runen en waren het voorwerp van een waarzegenspel waarbij kleine stukjes hout op het bewegende water werden gegooid om een ​​voorteken, een bestemming, te onthullen. De tekeningen gevormd door de stokken naderden de rangschikking van degenen die zichzelf in de hemel imponeerden met bepaalde sterrenbeelden die een personage behoorlijk interpreteerbaar maakten.

De som van alle sterrenbeelden die samenkwamen in een kristallijn patroon dat zich verzamelt op de kruising van de takken van de boom, is het domein van Kernunos, zijn kroon van de almachtige hoofdgod.

Dus Kernunos, meester van de nacht der tijden, is de geest die alle Gallische sterrenbeelden omvat, alle sterren. Zijn hertenhoorns zijn de takken van de geest van het universum. Hij heeft er twee
om de twee ambivalente kanten te vertegenwoordigen die de tijd van spirituele reflectie inhouden.

De koningboom vereerd in het midden van de open plekken is de belichaming van Kernunos, de god van het universele denken.

Als hij alleen op deze plaats is, is het zo dat we de sterren boven het gebladerte zien.

De heilige maretak is de afbeelding van een klein sterrencluster in de universum-boom van Kernunos. Een manier om een ​​tribale groep goddelijk te interpreteren in de wereld van het milieu. Volgens de legende wordt de stapel van Guy in één keer gesneden om de volgorde van de sterren (witte ballen) en de vruchten te behouden.

De Sirialons.

Op deze munt kunnen we het belang van de sterren in de Gallische cultuur zien. Een komeet, een geestenzon, een maan en een ketting van omringende maanparels.
De sterrenbeelden, genaamd "sihalon", "sirialons" waar "sidialon" sterrenopeningen zijn, in het druidisme, de kosmische boom van die tijd, wil dat deze huizen nesten worden genoemd.

Deze nesten zijn recipiënten van aantallen wezens die in de boom worden weergegeven en inspireren een manier om aardse dingen anders te zien en te voelen. Er zijn ook wezens die behoren tot de drie niveaus van de spirituele boom.

De kroon van sterren.
Ik heb de laatste tijd een onderzoek gedaan en er komt een vrij duidelijke manier van werken uit die zonder enige twijfel overeenkomt met wat was.

.......

Ten eerste is kernunos alleen in de oneindigheid van de hemel en reist hij door de ruimte.

Op een dag ontmoet hij Gaïa (gaïma?) De aarde en wordt verliefd op de blauwe planeet.

(Een meteoriet had zojuist de aarde ontmoet, de lias mislukt)

Hij begon na te denken en scheidde de twee draken die op dat moment aan zijn hoofd knaagden. Zijn twee zonen waren net geboren, de eerste hemelse draak heette Lug en hij was een vergaarbak van animaliteit en fysiek leven. De tweede drakendraak heette Donn en had macht over dood en spiritualiteit.

Tijdens deze grote woede scheidde een gigantische wolf de tweeling.

Gaia, ze had toen drie dochters, het waren de drie Mattres, vertegenwoordigd door de Triskel. Een vertegenwoordigde het verleden volbracht en het einde van de animaliteit, de andere de belangrijkste, vertegenwoordigde de rest van de doden en de goddelijkheid van zielen, en de derde had de taak om de ziel nieuw leven in te blazen door er een nieuw leven voor te bereiden.

Een ander meisje dat op aarde werd geboren, was Etunia, de groene godin overdag van de tuinen van de geest, en Nemetunia, haar nachtelijke principe, ze waren een maanprincipe en ongetwijfeld meisjes van Leïa, de maan.

Op aarde heeft een legendarische dichter bij ons gebied een relatie met de menselijke tijd, hij is in vierkant of kruis gerangschikt en vertegenwoordigt de geboorte, jeugd, volwassenheid en dood van het spirituele leven.

Dus, als je me goed volgde, zijn er twee balken die de twee draken voorstellen (zeer bekend in Engeland) de driehoek van de drie Martens (triskel), het vierkant (kruis) dat de vertegenwoordiging is van de vier spirituele levensfasen , het geheel is omringd door een cirkel, de kroon van sterren van Kernunos, gerangschikt in 12 sirialons. 12 open plekken van de geest.

Het is een eerste figuur van de troon van Kernunos.

Een andere cirkel voltooit de astrologische kalender:

Dan komt in de Gallische kalender een verslag van 62 maanmaanden dat we rekenen op de eerste 3 levensfasen, maar niet op die van de dood. Het is een maan kroonluchter van vijf jaar dat is 1831 nachten.

Etunia en Nemetunia maken het verschil tussen maan-, maan- en nachttijd.

De astrologische voorspellingen zijn daarom aan twee kanten, een lichtende en een donkere, die het aantal Sirialons verdubbelt.

Bijvoorbeeld, voor hetzelfde moment zijn er orakels voor de donkere zalm (de vis van Esus) en aan de andere kant van de cirkel, de lichtgevende maagd (de maagd Belisama). 12 sirialons van sterren is gelijk aan 24 mogelijkheden.

18 goden voor het leven, 6 goden voor de dood.

Op de Gallische kalender is een zonnekroonluchter vijf jaar, 1826 dagen begrensd door zeven opmerkelijke hemellichamen.

Zing met de sterren.
Er wordt gezegd dat de druïde spreekt met de sterren, het zou nauwkeuriger zijn om te zeggen dat hij zingt met de sterren. De satirische poëzie van de druïden werd gezongen, het is zelfs de druïdenmeester als ik mezelf zo kan uitdrukken.

Ik ontdekte die goddelijke karakters, onderwerpen uit het oude discours
werden 's nachts door de sterren geïncarneerd. De stellaire bewegingen werden zelfs gebruikt om een ​​verhaal te bouwen waarin een bepaald verhaal, afhankelijk van het moment, de plaats van elke godheid in de lucht, we een heel betoverd verhaal kunnen bouwen. Deze praktijk was ongeveer 2000 jaar geleden aanwezig op de Europese grondgebieden, inclusief Griekenland.


 

De informatie op deze site dient als basis voor elk werk en elke site die betrekking heeft op het Gallische druïdisme.

Uiteindelijk zullen we deze hele site moeten overnemen om een ​​echte Druïdische spiritualiteit te creëren.

 

Ik wil duidelijk maken dat ik noch een goeroe ben, noch een messias of iets anders dat te maken heeft met sektarisch denken. Ik ben bijna atheïst en vooral een onderzoeker van de toekomst.

Wat ik doe met deze site heeft alles te maken met historisch onderzoek, kunst en een sterke groen-futuristische activistische vooringenomenheid. Ik denk, ik projecteer mezelf en ik reconstrueer, het is een werk van onderzoeker, kunstenaar en theoloog.


(bewaar alle pagina's van deze site om het te beschermen, het Druïdisme werd eeuwenlang vervolgd door de Rooms-Katholieke Kerk, de Gallische religie werd verboden in het jaar 38 van de christelijke tijd.) Ik heb de betovering geannuleerd door de details terug te geven van dit oude en toekomstige spirituele pad).

Druidry
oude legendes
 

 

 

Een gift doen is deelnemen aan een werk.

 

* Druïde, de cultus van een natuurlijke en uitgebalanceerde wereld zoals eik. *

druïde
Gallisch druidisme.
APIX.

Juridische informatie | Privacybeleid | Cookiebeleid | Sitemap
De site

Gallische druïde
Druïde, hierope en vate.
De meeste Gallische Druïdische ceremonies worden uitgevoerd in de maanverlichte nacht op de open plekken.

Druïden en druïden, hierops (ovaten) en barden (vaten) zijn aanwezig.

De druïde
Kernunos is de god van de schepping van de vertakkingen van de psychische geest; de demonstratie van ideeën die in de loop van de tijd evolueren dat alleen kan alles doen en alles voorstellen. De druïde is de morele incarnatie.

universele boom
De wereld is samengesteld uit creatieve energie, vertaling van de gemeenschappelijke gedachte van de diepste geesten.

Overal om ons heen is de energie van de tijd gesmeed door de kunst van het denken.

Het haar van de zee-egel beschermt de lachende geest.
 

  Op sommige plaatsen vinden we een eenvoudigere etymologie: Druas, Ruis en Ruas.

De amadryades zijn de nimfen van de eik en de dryades de nimfen van de as, voor de Griekse mythologie gerelateerd aan de Gallische mythologie. Dryads ..... druïden, scheppers van de eeuwigheid, wiens boom de eik is in Centraal-Gallië en Ash verder naar het noorden. Druïden zijn magikunstenaars die hun krachten putten uit de muzen. Het is vrijwel zeker dat bijna alle druïdische kennis verloren ging in de laatste tweeduizend jaar. Er is weinig folklore overgebleven door de oudheid.

 

Het geheim van de overdracht van kennis lag in het feit dat de druïden zichzelf in foto's op de vergaderingen uitten, het was verboden om de kennis direct te geven (zeer beroemd om hun lyrische gedichten), zodat alleen de intelligentste leerlingen, de meer geschikt zijn onder meer. Dit is de verklaring van al het legendarische poëtische verve dat door de eeuwen heen naar ons is gekomen. Het schrijven was verboden.

De referenties en de complete osmose met de natuur en de filosofische wereld in het algemeen zijn systematisch.

 

De klasse van Ruis zijn die van wijze mannen, wijzen, artsen en kunstenaars, maar ze kunnen ook tot de militaire kaste behoren en zelfs die van koningen. Ze ontmoeten elkaar in het jaar in de vergadering om hun nieuwe verworven kennis uit te wisselen en ook om te concurreren door middel van de kunsten en kiezen de grote druïde (Archidruide) de beste kunstenaars, artsen en wijze mannen in Gallië om de beslissingsbevoegdheid op de hele klasse van magiërs. Hun woord is de macht die binnen de stam die is die zelfs de koning moet respecteren.

 

Voordat je een druïde wordt, zijn er drie passages in het verwerven van kennis:

 

De poorten, waar hieros, eivormig en helemaal naar beneden, de jonge zwijnen (of sepan).

 Sepanias zijn kinderen die leren door verhalen en inwijdingsproeven.

 

De vaten of hiërogliefen zijn er twee die de druïde helpen. Ze zijn zwart. Het zijn de barden en artsen, verschillende kunstenaars die meesters worden in hun specifieke kunsten.
Deze hiërogliefen (alleen ovalen) zijn al zeer geavanceerde geesten, ze nemen deel en helpen bij ceremonies. Leer opnieuw om eindelijk meesters te worden in de filosofie van druios. Dit zijn ... magistrainees.

 

In het verleden werden onze druïden achtervolgd door degenen die de geest van de jonge boompjes niet konden verslaan en door hen, de gemeenschappelijke kracht, de geest van een volk. Onze geleerden waren geheime figuren, vooraanstaande kunstenaars en gekozen voor hun wetenschap van lichaam en geest. Ik vond in bijna verloren valleien, aan het einde van wegen nauwelijks rijbaar, sommige van hun riten en feiten. Sommige woorden van de oude taal ook, veel Gallische woorden zijn inderdaad nog steeds bewaard in de lokale patois, dit tot het midden van de Italiaanse Alpen, de bakermat van de Ligurische beschaving, stam zeer vergelijkbaar met de Galliërs.

 

Er is er een, die nog steeds op verschillende plaatsen overleeft, het is dat van de mondelinge wedstrijd.

 

In de straten van dorpen, de beschermers van de traditie, worden gemeten en gevochten in kleurrijke kledingstukken die uitdrukking geven aan de kracht van hun ziel, door de kracht van de beste woorden van hun talen (ik vond dit gebruik in verschillende landen, vroeger Celtic- zaailingen); Sommigen dragen het zwaard.

 

De verve van hun taal moet publiekelijk de hoogte van eruditie en de controle van de sterkste ideeën laten zien door deze game, waarin ten minste twee personages strijden. Als twee pikken, die elkaar beoordelen en elkaar uitdagen, aanvallen, ontwijken en beslissen over de mooiste waarheid.

 

Vandaag is het het sierlijke deel dat gemaakt is naar de folklore, maar ik denk dat in die tijd de meest serieuze onderwerpen zo werden gesneden, het was de wet van de meest erudiete en de meest intelligente (niet die van de meesten) leugenaar zoals vandaag) zodat de lichamelijke verwondingen werden vermeden dankzij de afwezigheid van fysieke klap, het is het aandeel van Ogmios de welbespraakte.

 

Een deel van de cultuur die de vrede hield.

 

De druïden waren toen de initiatiefnemers van deze strijders van de geest.

 

Voor de geneeskunde was de kruidengeneeskunde natuurlijk het belangrijkste bezit, het gebruik van chirurgie bestond ook.

 

Maretakceremonies, krachtige psychotropen zijn een van de bewijzen dat onze kunstenaars de doses heel vaak en nauwkeurig ondergingen, onder pijn van een catastrofe voor de gezondheid, het medicijn van de geesten al bestond.

 

Tegenwoordig brengt druïdisme verschillende gedachtenstromen samen, min of meer conservatief en min of meer obscurantistisch, omdat ze een aantal van hen hebben ontmoet, ik kan bevestigen dat het gaat om personages in kleuren, allemaal heel intelligent die druidisme is een wetenschap van de toekomst die zich richt op de osmotische uitwisseling met de wereld van de natuur, waarbij het respect de drijfveer is voor elke andere overweging, evoluerend in een filosofie duidelijk futuristisch.

 

We moeten echter wel heel voorzichtig zijn met een aantal mensen die de functie van Druid op een totaal ongegronde manier hebben toegewezen en die zichzelf momenteel de directe erfgenamen van onze vroegere Druios noemen, ze beoefenen een sekte die soms totaal uitwisseling en osmose met hun natuurlijke omgeving. Het is altijd winst die hen leidt, zij kruisen onze voorschriften met andere religies wanneer het hen uitkomt. (Veel religie draagt ​​nog steeds de sporen van het oude druïdisme, maar hebben er niets meer mee te maken).

Sjamaan zijn is niet genoeg om de titel van druïde te nemen, het is een leerproces dat jaren duurt, wie dit pad neemt, kan in geen geval teruggaan omdat het de investering van een heel leven is. Het hele panel van verworven kennis in geneeskunde, filosofie, geloofsstudie, beheersing van de kunsten ... enz. Enz. Is echt enorm en zeker, zegt dat het gemiddeld twintig jaar studie kost om een ​​druïde te worden. De echte druïden zijn naar mijn mening gemakkelijk te herkennen aan het feit dat ze fysiek leven met hun 'tribale' groep in een puur natuurlijke omgeving. Er zijn er nog een paar. Zij zijn de ontvangers van alle kennis die verbonden is aan de meester van alle kunsten, Lug, en zijn broer, meester van het lot, Donotarvos. Volgers van kernkonussen.
 

Wonderbaarlijke genezers
Er wordt verwezen naar de eeuwigheid van de ziel en de wonderbaarlijke genezingen in alle druïdische stromingen en sommige dingen die op cartesiaanse wijze onverklaarbaar zijn, hebben plaatsgevonden in onze campagnes waar de Druïden verblijven, waar ze mensen redden van slechte spreuken waar ongeneeslijke ziekten, het lijkt erop dat ze zelfs een vloek moeten ondergaan. Ze nemen het kwaad op zich wanneer ze het van anderen terugtrekken. Velen hebben met hun leven betaald voor het gezonde pad dat zij hun patiënten hebben aangeboden. Wonderbaarlijke genezers, maar de martelaren van een strijd tegen het kwaad. Als je op een dag met een van hen te maken hebt om je te genezen, betaal dan het goede, want hij riskeert zijn leven bij elke operatie van "sanitaire voorzieningen".

 

Een in steen gehouwen voorstelling van een oude druïde heeft ons bereikt, herkenbaar aan zijn lang gehanteerde bankhaak, hij draagt ​​een strakke tuniek in de taille van wat lijkt op een grote riem van gestileerd leer en, verrassing, een boog . De serp sneed de verbale pijlen die onze eminente kunstenaars tijdens hun poëtische tirades stuurden, in het hart van de mensen, niet om ze te kwetsen, maar om ze te versterken omdat de pijlen van de druïde van licht zijn gemaakt.

Metafysische overwegingen werden op deze manier belichaamd, altijd gemaakt van extrapolaties, of overdrijvingen georiënteerd door de noodzaak om te overtuigen waar te begrijpen.

 

Van alle godsdiensten van de wereld komt er maar één rechtstreeks van het Gallische druidisme: het christendom.

 

Alle informatie die wordt beschreven op de pagina's van deze site zal diegenen die het boek genaamd "openbaringen" correct willen interpreteren. Dit boek maakt grotendeels gebruik van de satirische stijl die dierbaar is voor de oude druïden, de verzadiging in overdrijving, de teksten verhinderen dat de neofiet de ideeën begrijpt die erin verborgen zijn. Hij beperkt zich tot het geloven zonder begrip. Het was door deze techniek dat kandidaten voor het masterdiploma werden gescreend. We werden druïd door verdiensten, niet door te leren (waar met de hulp van een kleine slag van "zuiger"). Zelfs vandaag komen onze druïen naar dit niveau niet omdat ze daarheen zijn gebracht, maar omdat hun individuele pad leidde hen alleen. Individuele verdiensten, alleen individuele verdiensten en een goed geïnspireerde weg. Dit neemt niet weg dat u geïnteresseerd moet zijn in alle onderwerpen waarnaar u kunt drinken.

 

 

 

 

 

14. De magische dieren

 

Dieren dienen als referenties door de beeldtaal van de verhalen. Het is waarschijnlijk dat de Galliërs een seizoenskalender hadden die per cyclus overeenkomt met dieren, net als de Grieken een dierenriem. Elk behoort tot een bepaald universum van begrip en filosofische reflectie.

 

 

 

De stier:

 

De wil van de nobele stier

 

De stieroffers hadden een algemene culturele dimensie in alle gebieden, het is de vertegenwoordiging van de zwartheid van de ziel, het geheim en de wil van degene die te ver kan gaan, de zwaarte en de domheid, wanneer hij Het is niet onder de knie, het vereist diegenen die het pad volgen in een onhandelbaar traject, obscuur en destructief als het niet innerlijk, spiritueel is. Toch bevestigt de mythe van Esus dat de stier niet noodzakelijkerwijs een vernietiger is, maar ook degene is die zijn immense kracht aan de constructie en aan degene die het lot van de mens en alles wat leeft, toekent, het is het leidende dier aan het einde en het begin van elke cyclus.

 

kranen:

 

Ze vertegenwoordigen de reis- en migratiedata die de klimaatverandering aankondigen, meer in het algemeen de tijd, zeer nuttig voor de Galliërs.

 

Ze worden vertegenwoordigd door drie met de stier, of alleen met drie eieren van slangen. Symbool van de drie hoofden van de geschiedenis We kunnen ze associëren met de drie Mattres, drie muzen die de juiste richtingen kennen. Een voor het verleden, een voor het heden is de belangrijkste en een derde voor de toekomst in voorbereiding. De tijd van elke actie onder de Galliërs is altijd verdeeld in drie partijen, het centrale deel is overwegend, het is het heden.

 

Het paard

 

Het is de vector van actie, het verwijst naar het vermogen om vooruit te komen, het is verbonden met het beeld van Gallische paardenmensen, centaurs en koningsgoden, maar ook met het beeld van Epona, de ridderlijke godin die draag het toekomstige leven. The Unicorn of legendes.

 

Hij wordt voorgesteld gevleugeld, met een adelaar, een zeepaard
de slang, driekoppig of met een menselijk hoofd, met slangeneieren, een zwaard, tekens en namen van krachtige personages, altijd met precieze punten die de contouren van de munten bepalen. Misschien sterrenbeelden.

 

Het is het centrum van alle koninklijke krachten van die tijd (actie en rijkdom) en de vertegenwoordiger van de banden van reizen, geschiedenis en uniciteit van de Gallische stammen. De kracht van koningen.

 

De hippocampus:

 

Het is het vliegende paard, parallel tussen het kind in aanbouw in de buik van de moeder. Het is dus het goddelijke teken van iemand die de weg van zijn constructie vindt, waar de toekomstige verkozene, verbonden met de watercultus, het symbool is van zeelieden en reizigers.

 

Le Merle:

 

Het is een symbool van eivormige muzikanten in het bijzonder, het is een van de geheimen van de druïden, een lied dat zielen kalmeert en de lente aankondigt.

 

De wolf:

 

Dit is ook het teken van de noordelijke stammen, het is de bewaker van de grenzen. De brullende wolf is het dier van Tanaris, de Galliërs die in harmonie met de natuur leefden, hadden waarschijnlijk welpen getemd om als hun hond te dienen. De Gallische vrouwen werden vergeleken met wolven die hun jongen beschermen, de wolf was waarschijnlijk degene die eigenaar was van het land, het huisje. Het beeld van de verdedigende moeder in een matriarchale dorpsmaatschappij.

(We zouden kunnen zeggen dat slechts één Gallische vrouw in staat was om onderweg tien Romeinse soldaten neer te schieten).

 

De kraaien:

 

Catu-boduo, ze waren gerelateerd aan relaties in de offerdierbijlage (het menselijke offer is waarschijnlijk een legende) onder de Kelten, wordt vaak gezegd, beweren als twee kraaien het einde van vet .. ........ dus ze zijn necrofages. Maar niet altijd symboliseren ze in plaats daarvan de levendige discussies van vrouwen die ruzie maken en iedereen de oren breken. Evenals de schildwachten die de dorpelingen waarschuwen in geval van een aanval. Dit zijn de dieren van de nerveuze discussie.

 

Het zwijn:

 

Het is het symbool van Teutates, de goddelijke kracht van het universum van eiken en evenwichtige gerechtigheid; Het vertegenwoordigt de verkwisting van de afstammelingen, (de koningen hadden ongetwijfeld recht op verschillende vrouwen), De verkwisting van het voedsel, en ook de kracht van de gerechtigheid, die van een bolide die gek is van woede die de vijand laadt.

 

Het is vooral de geest van dekking en verdediging die uit zijn studie naar voren komt, het is een titanisch dier door zijn fysieke kracht en zijn karakter.

 

De slang:

 

Slang de paden van het leven. Het is het symbool van het leven dat zich een weg baant in de takken van het universele labyrint; erg belangrijk in de druïdenfilosofie. Sommige open plekken worden overgebracht als een slangetje dat verdraaid is als een slang op het moment dat je woorden aanneemt,

 

Hij is het dier dat het dichtst bij de watercultus komt.

 

Het is meer in het bijzonder naar mijn mening de groene slang of de grote Europese slang, geel en zwart onder blauw (gezien op oude mozaïeken), zeer bekend en het is een directe link met de wateren van de geschiedenis van het leven, de muzen.

 

The Eagle:

 

Symbool van macht, het wordt vaak weergegeven in de aanwezigheid van het paard, het is een koninklijk symbool. En ook het teken van toetreding tot de hemel, de adelaar is het symbool van het rijk van de doden, het moet een vrouwelijke rode adelaar zijn.

 

De leeuw en de haan:

 

Het wordt gedacht om op sommige munten de configuratie van een gestileerde leeuw te zien, ik denk dat het eerder onze hanenjager is, alles in vorm met zijn verenketting en Kreta. De leeuw is het heilige symbool van de geboorte van het leven.

 

The Deer:

 

Het is het goddelijke dier van Kernunnos en uitsteeksel (dat ook de vertakkingen draagt, en ja), de brasem, de aanwezigheid, de vertakte hoorns die het bomenuniversum voorafgaan. Het is daarom de god van bossen en druïdische open plekken, maar ook van steden. De houder van kennis en beschaving. Embleem van afkomst en liefde, die behoort tot de sjamanistische wereld van de bossen, beelden van de universaliteit van bossen.

 

Er zijn nog steeds veel dieren die gelieerd waren aan de Wereld van de Gallische mythologie, ze hebben allemaal een beschrijvende rol van een bepaald universum van begrip in een cultureel systeem dat bijna post-sjamanistisch is, maar waar wetenschap belangrijk was.

 

 

 

12. De tekens, geschriften en symbolen Gallisch

 

ER ZIJN VEEL MEER SYMBOLISCHE TEKENS EN ERNSTIGE TEKENINGEN.
Een enkel symbool is terugkerend aanwezig in alle oude Europese beschavingen: de draaikolk met spiraal.

 

Er zijn twee belangrijke, een is het gestileerde zwijn van Toutatis in goud. De andere, dubbel is een opeenvolging van rondjes versierd met veren, drie aan elke kant, die de cycli van de tijd voorstellen, de drie kranen (onafscheidelijk van de stier) en dus het teken van de reizende geleerden, en de tweede de zon samen met de maan en andere veren, symbool van Lug en Etunia, de schepper van de evolutie, dan van Nemetunia, de relatieve maangodin met Kernunos. Een personage bevat beide stokjes. Dit is het teken dat er ten minste twee geallieerde machten waren in de nemeton. De beroemde gouden bankhaak staat heel dicht bij deze twee stokjes. De ene vertegenwoordigt de zoektocht naar degene die zijn open plek en het pad, de kracht van Esus en de andere de totaliteit van verworven kennis opruimt, het culturele been dat aan Lug is gehecht.

 

We moeten ook de wapens, schilden en helmen tellen, versierd met speciale motieven.

 

schrift

 

De enige Gallische teksten die bewaard zijn gebleven, zijn geschreven in oude Griekse letters, met een systeem van ogamic op de Kanaaleilanden, maar ik vond ook een systeem van symbolen in de valuta's. Er was geen echt Gallisch geschrift, maar een proliferatie van belangrijke symbolen. Aan de andere kant was er een waarzeggende wedstrijd die bestond uit het gooien van kleine stokjes op het water en het interpreteren van de aldus gevormde tekens. Dus geen geschreven tekens maar symbolisch zeer precieze vormen, die zouden zijn gevormd uit rechte lijnen zoals die van het runentype, waar Grieks en beschouwd als magisch. De Oghams die in Engeland zijn ontdekt, zijn samengesteld uit rechte lijnen die bomen imiteren en letters en cijfers definiëren die alleen bij de Keltische cultuur horen ?????? Niet, naar mijn mening moet het van elders komen.

 

De door kunst geïnitieerde Galliërs hadden een beschrijvend systeem van vele elementen van begrip, gebaseerd op een symboliek die was opgebouwd uit eveneens gearrangeerde balken, misschien dezelfde als hun naaste buren. Waarom deze hypothese nooit de vele studies over deze cultuur heeft behouden ??? De obscurantisten hebben helaas hun werk gedaan en de "vis" verdronken, dat is het antwoord. Er is niet veel gehoorzaamheid dat dit had kunnen doen. Zelfs vandaag blijven de elementen van de Gallische cultuur onder de "horizon". Hier in Frankrijk, een land van cultuur en onderzoek, lijkt het vreemd dat de Gallische oudheid en daarvoor vrijwillig "vergeten" is.

 

 

 

7. Heuvels, piramides en hunebedden

 

 

 

Vertegenwoordigt de beschaving van Gallische tumuli en hunebedden piramides die de ziel van de doden omsluiten? Een gemummificeerd beeldje werd gevonden aan de bronnen van de Seine .......

 

De dag en de nacht worden bepaald door de god Amon in Egypte. Aman is precies het woord dat de tijd aanduidt onder de Galliërs, handel, zelfs loi's waren talrijk.

 

Een parallel die waarschijnlijk is omdat deze constructies zelden de lichamen van onze voorouders bevatten, maar het zijn gebouwen die betrekking hebben op de cultus van de doden of de doorgang met de andere wereld bijna zeker. Tenzij er een verbinding is met de tunnels die zich openen op andere werelden die in veel legendes worden beschreven. Beide hypothesen kunnen elkaar aanvullen.

 

Op het grondgebied van de gemeente Labeaume in de Ardèche is de grootste concentratie hunebedden in Europa. Buiten is dit kalksteenplateau bezaaid met holtes gesmeed door afstromend water, het is nog steeds een invloed van de watercultus waar de dood precies de prefiguratie zou zijn van de wateren van het leven die onder de aarde doorgaan, de Aïdubno Dus de wereld beneden is de wereld van de doden kan de hel zijn?

 

De tunnel is het pad dat naar de andere wereld leidt, er zijn maar weinig skeletten gevonden, ze zijn erin geslaagd om over te steken ...

 

Gallische druïde
Dieren en Gallische druïden.
Als je het in briefkaartformaat op de muur zet, is het heel goed.

Ik had een stijl in de buurt van de heraldiek (neef Gallic) voor dieren moeten gebruiken, maar ik ben overal op zoek naar iets dat acceptabel is.

(Ik heb het nog niet aangeraakt, maar het is nog steeds erg leuk, het is natuurlijk een studie).

Al deze afbeeldingen hebben een gemeenschappelijke achtergrond die voortkomt uit de filosofie van de Druïden.
Ik gebruik Odin-vlechten en knopen uit de Scandinavische cultuur niet. Deze zijn onverenigbaar met de uitdrukking van de beweging en de figuur die de Gallische picturale kunst definieert. Het beweegt, het volgt, de kleuren zijn helder, de tafels zelf zijn complementair.

Elk dier biedt een manier om de wereld te begrijpen door de filosofische manier en elk van hen is een koning waar een koningin in zijn achtergrond is. (Wist je dat alle grote menselijke maatschappelijke organismen zichzelf kunnen vertegenwoordigen door het dier waarvan ze geïnspireerd zijn). De magische symbolen zijn van Gallische oorsprong, een frame als deze verandert gemakkelijk de sfeer van een plaats.

Het echte schilderij omvat alle frames, de numerologie komt in een belangrijk deel van alle Gallische kunsten.

Hoe weet je of je een effectief nummer bereikt? Het is eenvoudig, iemand waar iets je op dat moment probeert te storen. De heilige kunstenaars kennen het fenomeen goed. Ga naar een rustige plek als je je werk wilt afmaken.

De frames, afmetingen en hun rangschikking zijn ook belangrijk.

 Druïde hond en wolf.
 Druïden spin.
 Druid Heron.
 Druïde paling.
 Druïde leeuw.
 Druïde vis.
 Druïde uil.
 Druïde, verschijning.
 Druïde, hagedis.
 druïde zeeschelp.
 Seahorse Druid
 De buff druïde.
Op nadat de oude graphics bestudeerd, kan ik zeggen dat Gallische stijl arts eerder werden aangepast aan de houtsnede, welke patronen te onderscheiden.

Bollen alleen waar in een ketting manen of zonnen voorstellen (één dag).

Elke keer signaleren ze een passage door een prisma van het leven.

De pictografische reeksen hieronder of aan de zijkant zijn afbeeldingen van het licht dat heerst op het grondgebied van elk dier. Licht dat door het gebladerte van de bomen gaat, in maritieme, bergachtige omgevingen. Licht, licht ...

Het is geïnspireerd door Galliërs, meer dan 2500 jaar oud.

Ik heb niet het werk van hombrage gedaan, maar van wat ik heb gevonden, het licht uit de grond komt, tribale gebieden, niet uit de hemel als we mochten verwachten.

Het is het principe van de gekozen bodem, heilig, van het nationale grondgebied.

Sterke alcohol wordt op het land van de voorouders gegoten tijdens ceremonies in enorm culturen, wat vrij dicht Druidism.

Je hebt daar een enorm bouwwapen, ja, ik zei constructie.

Elke afbeelding heeft een verhaal:

"Ik ontmoette de koning buff weet je. Ik beklom de berghelling, een echte klimmen op zoek naar mijn graal. Toen ik bijna boven aangekomen, uitgeput en moe dat ik had nog steeds ongeveer 200 m klif toen ik hoorde een slam spijkers op de steen. ik had nauwelijks tijd om te draaien wanneer een schitterende marronées mijn gezichtsveld gekruist. ander slam werd gehoord en het draaien van dingen die ik zag gemzen Koning vliegen in de lucht de lucht is volledig omarmd, de sprong die hij maakte deze dag is er hoger is dan twintig meter. toen in de afgrond verdween hij, we waren erg hoog. ik had geen moment te worden opgeschrikt wanneer een andere luide knal gingen terug voor mij, gemzen king's head overschreden een kwart van een seconde van de rotsen grenzend aan de afgrond toen hij verdween, hoorde ik nog steeds haar slaande verhuisd. het was niet meer dan twee secondes..l geweest ' adrenaline ontplofte in mijn aderen Ik eindigde mijn hemelvaart snel, de monarch gaf me zijn kracht ... "

Ik heb dat echt ervaren.

NB: Ik kon de voltooide tafels goed testen met de mening van verschillende mensen, het werkt erg goed.

Gallische druïde
Wezens en mythen.
Druïdisch wezen.
De wezens in de druïdenwereld zijn talrijk, even talrijk als er woorden zijn.

Alle corresponderen met een specifieke metaforische allegorie.

In feite is alles in ons onmenselijk, niet primair, kan het als zodanig of zoiets worden vertaald. En het zijn de "goochelaars" van druïden die ze eeuwenlang hebben gemaakt.

Weerwolven zijn wezens, ook charmante prinsen, maar ook profeten, heiligen en demonen.

Je zou kunnen denken dat deze kinderachtig zijn, maar deze wezens behoren altijd tot een bepaalde cultuur. De namen blijven in het geheugen van de mensen en dit maakt de evolutiviteit van het gemeenschappelijke intellectuele erfgoed mogelijk. De meeste woorden die je uitspreekt, komen van de naam of van de verbuigingen, een wezen
geloof waar afgebeeld synoniem van een act of een reflex.Hieronder staan ​​enkele snelle voorbeelden die ik zelf heb gemaakt.

Ik neem een ​​woord in mijn Gallisch woordenboek, ik vang een stuk papier.

Het gaat snel, een abstracte afwijking van het onderwerp en de wezens komen op een speelse manier op klaarlichte dag tevoorschijn.


 Dit is de Duiros, in feite was dit schepsel een man, op het druïden pad dat hij had gekozen, hij waardeerde de spirituele boom die hij had bestudeerd dat hij begon te eten groene bladeren.

Zijn lange vlecht kwam achter hem aan zonder dat hij voorzichtig was.

Omdat ze wortels namen, kan de Duiros niet bewegen ...

Duiros
Natuurlijk gebruiken de legendes echte feiten en het is de verhalenverteller die theatraal gaat en de woorden voldoende vaardig mixt, zodat de mythe blijft bestaan.Onder de gigantische ambiobatos.

Het was een oerreus die op een dag besloot de hele aarde te verslinden. Met het vooruitdenken van alle geneugten die hij snel zou genieten, sloot hij zijn ogen, hij viel in slaap met zijn mond open.

En het is duizenden jaren geleden dat hij sliep. Van tijd tot tijd snuift de reus, dat is wat de aarde doet trillen.

AmbiobatosDit zijn sporen van Curicos, ze komen 's nachts door de droge kanalen, kijken naar de slapers en kampeerders.

Uit de sporen kan worden gezegd dat de curicos hoog op poten moeten zijn en een gewicht van minimaal 80 kg moeten hebben.

Niemand heeft ze ooit gezien, alleen de sporen die ze in de regenachtige ochtend op de bank hadden achtergelaten. Het moeten heel nieuwsgierige wezens zijn.

Sporen van Curicos.
Deze afdrukken zijn gemiddeld 30 cm.

We hebben er wat gezien in Gard, Zuid-Frankrijk.
Dit is een Lucosit hieronder.

Heel discreet, deze kleine goblin ondersteunt niet het wandelen op zijn territorium. Hij rent op de veters van de schoen en maakt ze met een enkel gebaar los, waarna hij terugkeert om zich te verstoppen om te zien of de rollator zal vallen.


Een Uimpi, reizigers ontmoeten elkaar vaak, het zijn vrouwelijke geesten die zeelui achtervolgen op volle zee.

Uimpi.
Spirituele waarden
Elk wezen beschrijft een gecompliceerde geest waar niet, en dat is wat geheugen opslaat.

 Er moet aan worden herinnerd dat er voor elk wezen 3 bestaansplannen zijn.

De eerste en belangrijkste is de geest in termen van potentieel, intelligent, dom, gemeenschappelijk ... enz

De tweede is die van de vitale kracht, zwak, sterk, fluctuerend ... enz

En de derde is wat de rol wordt genoemd, de ziel waar de baan is, dwz het soort uitwisseling met geschiedenis en haar omgeving.

Bijvoorbeeld: de kikker.

De kikker ziet er niet slim uit (1ste), zijn lichaam is klein en zwak (2em), wanneer zijn rol in de mensenwereld wordt verminderd, ... (3em).

Dat is wat het onbewuste zal behouden.

Wanneer je dit soort wezens gebruikt, moet je ertegenin gaan om iets heel anders te vinden.

Dit is het verhaal van de kikker en de stier, de prins veranderd in een kikker ... Etc ...

Een belangrijk aspect van de Gallische Druïdencultus, die zich meester maakt van de parallellen met de natuur, is de verbetering van het dierlijke leven waar groente in een legendarische vorm voorkomt.

Dus, de dwergen die de berg bevolken, grote werkers die schatten verzamelen, vinden hun originele geschiedenis in het leven van de mier, woeste jagers, rijk en hardwerkend, levend tussen haar..etc

Er is een manier om zijn schepsel te creëren, vrij gebruikt en bewezen op het imaginaire.

Het hoofd, het lichaam en de benen moeten afkomstig zijn van bestaande, maar verschillende wezens. Bijvoorbeeld: een vogelkop, het lichaam van een leeuw en de benen van taupe geven je een soort schepsel dat effectiever is in de verbeelding dan vele anderen.

De wereld van de doden.
De Galliërs waren verboden om de diepe bossen te bezoeken, in feite is dit waar de geheimen van de wereld van de doden zijn.

Ik ging vaak kamperen waar ik dwaal door de bossen van nachten en ik kan zonder twijfel zeggen dat dit is waar de wereld van de Gallische doden is.

De duisternis van de bomen en het gebrek aan maan behouden een zeer specifieke atmosfeer. Je zult op deze plaatsen, tijdens de nacht, al het nodige materiaal vinden om de legendes van spoken en andere monsters te schrijven die de verbeelding van de man achtervolgen.

Het hert springt naar je toe en raakt de betovering
het produceren van zeer indrukwekkende geluidseffecten, hij deed dit om je te laten vluchten, omdat je het territorium was binnengegaan waar hij zijn welpen had grootgebracht, maar jij ... stel je duizend fantastische dingen voor. Het everzwijn schreeuwt in het bos een angstaanjagende klaagzang voor degenen die zijn geroep niet herkennen.

De wolf rammelt naast je om een ​​stuk ham of iets anders te krijgen.

Zelfs de egel leidt een bewogen zizanie in de bosjes die je omringen.

Het is duidelijk dat deze dieren je nooit zullen aanvallen. Maar de sfeer die in deze duisternis wordt gehandhaafd is echt ongelooflijk, en je zult veel kansen hebben om je fantastische verhalen op deze plaatsen te creëren.

Een van de bekendste zijn vogels die 's nachts zingen en engelen van de spirituele boom worden genoemd.

Om de geesten van de doden te kalmeren.
De Galliërs geloofden in de volharding van de geest na de dood, en vervolgens in de opstanding.

De dood is een groot ongeluk en om te voorkomen dat de geesten van de overledene terug zouden komen om hen te achtervolgen, werden de druïden gevraagd om een ​​cantalon te bouwen waar een Madera was. Het is een klein stenen altaar waar hout is gegraveerd met een inscriptie ter nagedachtenis van de overledene. Een betaalde service.

Dit altaar kan ook worden opgericht om het kwaad van de ziel in het algemeen te corrigeren. En een droefheid, een teleurstelling, kan ook de reden zijn voor het opzetten van de "Madera".

Het is opgedragen aan de godheid die zich het meest bezighoudt met het kwaad om daar te vechten door de genezing ervan.
NB: je zult in de pagina "spreuken en andere goede woorden" een deel van het filosofische materiaal vinden dat nodig is om verhalen te schrijven.

De goden.
De goden bieden de gelegenheid om dingen groots te zien.

Druïdisme is niet echt een religie, maar slechts de helft. De goden zijn de algemene beschouwing van spirituele entiteiten, vaak gerelateerd aan de noodzaak om een ​​volgorde van actie of ambacht te definiëren, zoals landbouw, medicijnen, etc.

Deze vertegenwoordigde entiteiten zijn in feite gedachten, denkwijzen.

Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat de Amerikaanse geest een god is, ook de geest van de bomen, het zijn spirituele constructies.

Om een ​​beetje te lachen, kunnen we plezier hebben van de god Panous, het is de god van de stam van leugenaars, op de vraag wie de schuld is, zij beantwoorden jullie allemaal: "het is paniek".

Laten we erom lachen, want deze gemeenschappelijke geest bestaat, het vertegenwoordigt de stam maar ook de grote slechte god Panous die de god van de leugenaars zou zijn.


Nog een godheid: Myrdh

We weten dat het iets met Marten en een medicinale plant te maken heeft. Met de dood ook.

Vaas met emblematische spiraal van druidisme en twee pre-christelijke kruisen, Europa -3000 tot -5000 jaar.
AESUS DE GAULOIS
 IS DE OPRANGER MYTHE DIE DAT VAN DE CHRISTELIJKE RELIGIE ZAL CREËREN.
 
     

   Het is van Gallië dat de mythe van Jezus Christus (IESUS) ontstaat, door de oude aanbidding van de god Aesus, de goddelijkheid van de wedergeboorte van het bloed en de bewaker van het leven na de dood.

 Hier zijn enkele argumenten:

In de oude Gallische taal betekende de naam "Esus", de zalm, "de gave van het leven". De dienaar.

Het is een sekte die zijn oorsprong heeft in de vorm van de dierenriem.

De vis bevindt zich negen maanden voor de winterzonnewende, een dracht die eindigt op de eerste dag van het opkomen van de zon in de jaarcyclus, dus het is de cultus van de zwangerschap (mortuarium?), Dan renaissance-ressurectie van de zon.

 

*

de geestelijkheid besloot in de vierde eeuw om de geboortedatum van Jezus te fixeren tot 25 december, geënt op een heidens festival.

*

 
De vis was het teken van herkenning van de eerste christenen, behalve dat het ook het dier is dat de wedergeboorte symboliseert in de wateren van de tijd van de god Salmon, Esus onder de Galliërs. (Esos).

 *

De doopceremonie, die van zuivering en renaissance is, komt ook van de aanbidding van het water in Gallië.
 
 *

Om te zeggen dat de eerste christenen hun toevlucht zochten in de catacomben van Rome, is het al een stompzinnigheid, ik heb nooit gehoord dat de muis zijn toevlucht neemt tot de buik van de kat.

 
*

De Gallische stier Donnotarvos is nog steeds vertegenwoordigd in en buiten de christelijke kerken, stier die de genetische nobelheid van de rassen symboliseert, dit vanaf het begin. Deze is aan het einde der tijden, de bewaker van het leven na de dood, wedergeboorte door verwantschap met bloed
Esus macht die de vertegenwoordiger werd na de boom van het eeuwige leven te snijden om zijn huis te maken.

Eternity beloofd door de christelijke God is ook een parallel met de Gallische cultus van de eeuwige wateren van de tijd.

 *

God van creationist en temporele licht Lug, ook christelijke overtuigingen via Lucifer, de engel van het licht dat geproduceerd: de tijd op aarde.

 *

De Gallische Cantalon is een van de pijlers boven die wordt geplaatst een fruitmand aangeboden aan sterren is een plaats van rituele liederen. De katholieken hielden de pilaar maar installeerden er een kruis over. Er zijn nog vaak gekruist paden met, ze waren nog steeds werkzaam in het begin van de vorige eeuw plaats van aanbidding, waar de nummers werden gehoord.

We weten nu dat de meeste christelijke kerken precies op sites die behoren tot de Druïden religie werden gebouwd.

Pillar Schippers werd gevonden onder de kerk "Notre Dame", de schippers schippers wezens, Esus, god heeft de bijl is een timmerman.

 
*

Maar één ding in het bijzonder blijkt Christian Druïden afkomst, zijn de woorden meldde de zoon van god.

Voorbeeld: "Je zult niet sterven omdat je voor altijd zal leven in mij."

Esus is eigenlijk de god die de eeuwige tijd (Kernunos) waarin de wedergeboorte toestaat onsterfelijkheid belichaamt.

 
*

De positie van Jezus Christus tijdens zijn offer en zijn kroon van doornen lijkt op veel aspecten aan de god-tree Kernunos. Gallische God van de tijd. Maar het meest opvallende overeenkomst is dat van het offer beoefend tijdens ceremonies gewijd aan de god Esus.

*

Op de Gallische schip momenteel te zien in Denemarken we een vrouw kan zien (mori, dood, wat betekent dat ook de zee waar einde en begin alle wateren, dat is een uitdrukking van de cultus van de wateren van de tijd, de Druïden) die past in zijn armen een dode man.

Het was precies hetzelfde beeld onder de christenen, die Maria, de moeder noemt.

*

De juiste interpretatie van het boek Openbaring zal uiteindelijk u te overtuigen, werd de christelijke religie 2000 jaar geleden geboren op de as van de Gallische cultus, maakte ze het grootste deel van zijn dogma. Een oude auteur beschrijft heel goed de cultus van de god Esus, tijdens ceremonies, een bloedige lijk werd blootgesteld in een boom, precies dezelfde soort praktijken die Christus vertegenwoordigt op het kruis. Een heilige geboorte in de dood van een mens.

 
Trouwens, die van menselijke onsterfelijkheid zorgen hoort midden in de Galliërs, voor hen, de dood van de ziel niet bestaat, het is gewoon een andere manier onder meer op de wegen tijd, we niet echt sterven, markeren we een ander verhaal-road weg naar de andere kant, dat is alles.

*
Het oppakken van de draad van de Griekse legende, Zeus is de zoon van Chronos, dus parallel, Esus zou Kernunos de zoon van Jezus en de God van de in het boek van openbaringen beschreven tijd. De reflectie is erg Cartesiaans, deze kansen zeer duurzaam.

*

Op deze Gallische munt vóór het christendom, een kruis. Elk einde verwijst naar geboorte, jeugd, het leven van de mens en de dood. Een van hen is geplant in christelijke gebedshuizen.
Op deze Gallische munt vóór het christendom, een kruis. Elk einde verwijst naar geboorte, jeugd, het leven van de mens en de dood. Een van hen is geplant in christelijke gebedshuizen.
    Er zijn tientallen tekenen voor de aansluiting van de twee religies werden vijanden. Eén zo'n alternatief is de benaming van "koppel" van de christenen kudde, zich ervan bewust dat de ram (mannelijke leider van de kudde) is een van de heilige dieren Gallische is nog precies wie zijn horens creationist slang rassen leent geschiedenis. Slang behoort ook tot christelijke overtuigingen ...............

De Romaanse kerk vooral vervolgde de Druïden beschuldigd van offers, veroorzaakt ze een paar miljoen doden sinds de lensonge en christelijke geweld contrast met zijn dogma, maar heeft altijd bestaan.

*

Pillar Schippers Aesus vertegenwoordiger werd gevonden onder de kathedraal Notre Dame.

*
De andere naam van de christelijke God Jehovah is, wat betekent "het leven reis", dat wil zeggen het tijdelijke reis van het leven
Kernunos is ook de tijdelijke god van het kronkelige pad van ieders levensgeschiedenis.

*
De christelijke kerk werkt 2000 jaar ijsberen en andere menselijke bezigheden dankzij het uur van de klokkentorens. Het is ook een van de gezichten van de cultus van Kernunos-Chronos.

Kernunos is de boomgod van de tijd die wordt weergegeven in de vorm van een spirituele boom, de architectuur van de kerken bootst de bogen na die gevormd zijn door de vervlechting van de stammen en takken die de ceremoniële Galliërs beschermden. De plantfriezen die de ingangen sieren zijn van oude oorsprong, zie de Gallische munten.

De nissen die beeldjes huisvesten bestaan ​​in Druïdische bomen, het is abstracte kunst.

Ondanks wat het lijkt, deze site is niet anti-christelijk, het neemt de verdediging van druidisme.

De godskernoenos is nobel voor de Galliërs. Hij heette "dis pater", degene die zijn bloed overdraagt. Zijn representatieve dier op aarde is de stier in een boom. Maar we vinden Kernunos uitgehouwen in de eerste christelijke kerken.

Zijn goddelijke aanwezigheid in het koninkrijk van de hemel wordt weerspiegeld in de sterrenbeelden.

Het valt niet te ontkennen dat Gallische filosofen de oorsprong zijn van de christelijke eredienst. Waarom geloven in Joodse afstamming die niets te maken heeft met deze temporele filosofie?

 Het lijkt waarschijnlijk dat Keltische of Masonic priesters medeplichtig waren aan deze oriëntatie van de aanbidding van Aesus. Bovendien werden alleen de Keltische Druïden niet opgejaagd door de Romeinen, althans degenen die zichzelf geïnteresseerd vrienden maakten.
Een andere van deze christelijke oriëntaties is dat Kernunos door Donn werd vervangen als de hoofdgod.

Ga in de wereld hierboven, Donnotarvos in de middelste wereld, Aiduos in de wereld beneden. The Dis Pater.

*

Bovendien wordt in kwesties van bijzondere geest een ander ding aangeduid: de zeer vrome geest die regeert in de christelijke kerken biedt een volledige parallel met die aangeduid met de votieve inscripties achtergelaten door de Galliërs.

 *

 De christelijke feestdagen worden precies op dezelfde data gehouden als de oude Gallische culten.
De waanzinnige censuur die door de christenen wordt toegepast voor alles wat de Gallische cultuur betreft, is voldoende oorlogszuchtig om de angst om de waarheid van de christelijke oorsprong te zien, niet te zien. Sommigen ontkennen zelfs het bestaan ​​van Vercingetorix ... het is een serieuze dokter!

*

Er is een verband tussen de twaalf apostelen en de regenboog, het is het roosvenster dat vele kerken siert. Het is een interpretatie van de cirkel van quads die werd gebruikt door de druïden.

(zie het hoofdstuk van de Pythagorean Druids).

*

Wat mij overtuigde, is deze uitdrukking die 2300 jaar geleden in de Gallische steen is gegraveerd: "Aesus, dat ik spuug!".

Spugen en spugen is een methode die nog steeds aanwezig is in de Middeleeuwen om zich te ontdoen van zijn gemoedstoestanden, waarvan werd gedacht dat hij verantwoordelijk was voor ziektes ...

Ausus was daarom een ​​helende god en een houthakker en dus een timmerman ... die je aan iemand herinnert?


Ik zoek geen erkenning van christenen, mensen geloven alleen wat bij hen past en dat is altijd zo geweest.
Hoe kan iemand geloven dat obscurantisme kan bewegen in scherpte, eerlijkheid, alleen mystiek, misschien lichtgevend, alleen, ik maakte dit verschil door ervaring.
Hoe kunnen we geloven dat door het sluiten van onze ogen we verder kunnen zien ?? Hoe kan iemand geloven dat in een vreselijke en ondraaglijke dood, men de eeuwigheid van de geest, de ziel en het lichaam kan verwerven, behalve door de waarheid te weigeren, zo verontrustend is het.
Kunnen christenen hun draak verslaan, hun duivel, vechten tegen alle kwaden van hun ziel terwijl ze zich voeden met de gemeenste van hen?
Alleen druïden kunnen dat.Nb: Christenen hebben al 2000 jaar gezworen dat hij zich bij degenen zal voegen die het boek met openbaringen correct interpreteren, het is in het zwart in het wit in het boek genoteerd, de druïden zijn de enigen die het kunnen, maar ze maken geen deel uit van de Katholieke kerk en dat zal nooit het geval zijn, druïden die de enigen zijn die een spiritualiteit van de natuur kunnen installeren die de toekomst van de planeet zou kunnen veranderen. En toch zullen 2000 beloften niet worden nagekomen vanwege persoonlijke belangen.

Degenen die hun ziekelijke kruisen achter zich laten om met ons mee te doen ... als zij waarachtige gelovigen zijn, zullen ze deelnemen aan de profetie.
Zelfs als ik een atheïst ben, moet ik toegeven dat het een echt wonder zou zijn.

Gallische druïde

Een energieke boom
Druïde van energieën

Sjamanisme van de Druïden
Deze pagina is een samenvatting van wat ik kon vinden over verschillende bronnen die ik bezocht heb.Ik gebruik liever de term 'energiedruid' omdat het sjamanisme een folklore met zich meedraagt ​​die erbij hoort. Maar de praktijken staan ​​dicht bij elkaar.

Sjamanisme is een weergave van de geest, een andere kijk op de verborgen wereld.

Alles wat bestaat, is een bijzondere resonantie in deze niet-fysieke wereld.

De bomen leven en observeren wat hen omringt, een boom ruikt en voelt en geeft zichzelf een energie vrij.

Alle wezens zijn broeinesten van acterende geesten.

De nachten van volle manen zijn bevorderlijk voor uitwisselingen met de andere wereld.

De druïde van energieën vermengt zich met de krachten van zijn hoofdboom en slaagt er uiteindelijk in om dezelfde soort boodschap "uit te stoten".

Weinigen kunnen alle boomsoorten voelen en een vat van hun kracht worden, maar sommigen komen daar aan.

Deel uitmaken van deze omgeving waarin het evenwicht van krachten heerst over de druide communie.

Er is geen onrecht in het struikgewas.

Het stokje is belangrijk op deze momenten, inclusief kleine belletjes, gekleurde wol waar gebeeldhouwd, anderen behouden hun oorspronkelijke vorm.

Ik heb er meer dan één gehad, rozenbottel, bedel, kastanje of wilg. Mijn laatste is een slangenstok.

Het is tijdens deze passages in het bos waar alle energieën zich vermengen dat de druïschepselen verschijnen, hun namen en hun vormen veranderen, maar de gevoelens zijn hetzelfde. Deze geesten houden van stille gebieden en zijn ook in grote steden te vinden.

In deze wereld worden de afstanden afgeschaft en verschillen de geluiden.

Het bos is een levend wezen gemaakt van ontelbare geesten, de grote druïden slagen erin om de hele wereld als een wezen in de ether te voelen en om te communiceren met al het bestaande.

Op sommige plaatsen condenseren de energieën en worden onderdrukkend, het is daar, op deze momenten moet iemand weten hoe hij de balans van de krachten moet houden zonder te scoren, omdat dat gevaarlijk kan worden voor de energetische integriteit van de druïden-sjamaan.

We proberen de entiteiten op te noemen die de nacht doorkomen, maar het zijn woorden van mensen, onvolmaakt voor de ether die ze aanwijzen.

De druïde bestuurt de energieën en slaagt erin ze rijper te maken, hij kan de geest van iets veranderen, van iemand waar de geest van de hele wereld is als hij de beheersing van deze kosmos uit elkaar heeft.

deze mensen zijn niet slecht, het is dankzij hen dat ze zich kunnen vermengen met en converseren met de krachten van de geschiedenis van de planeet die tijd vergen.

Mijn persoonlijke aura is heel bijzonder en vanavond zullen sommigen van jullie mijn aanwezigheid met hen voelen als ze het geschenk hebben.

Sommige druïden doen dit en in deze resonante wereld zijn er geen grenzen.

De oefening van de mentale bevinding van de energieën moet elke dag worden gedaan tot het hogere niveau bereikt wordt dat de gevoelde en natuurlijke interpretatie mogelijk maakt, zonder enige concentratie.

Elke avond om 21.00 uur (zomertijd) ga ik in trance, een wakende trance en toch kan ik de hele wereld heel langzaam voelen, zonder mijn eigen energieën te verbranden.

Ik werd geboren met het geschenk, anderen leerden het onder de knie te krijgen.
Vergeet niet om je voeten op de grond te houden, ik ben een artiest, vergeet dat nooit.


Maar bescheiden, voor het geval een van ons op een dag de golven kan verstoren die een radio bij hem of haar ontvangt, bijvoorbeeld door zich te concentreren,

Ik kan zeggen dat hij in de toekomst een groot potentieel zal hebben ....

De krachten van de wateren
De krachten van de wateren
Bereid de bronnen voor.
Deze bronnen zijn de emanaties van vloeistoffen die je zult moeten beheersen.

De stromen worden gevoeld, ze hebben geen zuiver fysiek bestaan. Dit zijn 'vloeistoffen' die in de ether bewegen.

Om ze beter te begrijpen en slechte "wegen" (uitzichten) te vermijden, is het noodzakelijk om goed voorbereid te zijn, het vasten is daar een goede manier voor als het niet langer duurt dan een dag, bovendien heeft het voedsel ook zijn belang voor de rest van wat sommigen het ritueel noemen.

Vermijd ten koste van alles rundvlees (behalve in geval van fysieke zwakte) en geef de voorkeur aan wit vlees, fruit zoals peulvruchten moeten vers worden geplukt of zelfs ter plaatse worden gegeten
keuken, twee augurken drie keer per week, twee komkommer drie keer per week, de poireauxs zijn ook erg aangegeven. De lijst met voedingsmiddelen is behoorlijk lang.

De besturing van energie voor enkele tekortkomingen (met metalen) veroorzaken, maar zeker niet op de lange termijn. Dit veroorzaakt een nogal onderscheidend fysiek teken: de kleurverandering van de irissen.

De vruchten moeten vooral worden gegeten op de boom waar de struik staat.

 U zult snel het verschil in smaak en "licht" van deze gerechten, bereid door de natuur, waarnemen.

Zo'n dieet helpt veel om ziektes te genezen, serieus of minder ernstig.

U moet alcohol en andere producten te verbieden leidt tot kunstmatige paradijzen, als je een beetje alcohol, waarbij twee keer per maand Ik denk niet dat dit een reëel probleem is, hoewel drinken: geen van deze dingen in het bloed vóór en tijdens je energieënsexperimenten zul je er later met zekerheid spijt van krijgen.

De religieuzen gebruiken vooral objecten om bepaalde energieën te extraheren, dit wordt een extractor genoemd.

Meestal is het een kunstobject gemaakt in de cultuur van degene die initieert.

Idolen, schilderijen en liedjes die een staat van trance licht of diep trance veroorzaken.

Natuurlijk negeren de meeste mensen die deze objecten benaderen meestal de veranderingen die ze in hen veroorzaken.

Onverwachte mogelijkheden.
Dit werk van het beheersen van vitale energieën moet naar goeddunken van iedereen worden gedaan.

Ook wanneer u in een menigte te bewegen, je gevoelens scherp maken je waarneemt "aura's" en sommige behoren tot verschillende mensen bereid door de natuur om alleen veranderde de wereld met al het energiepotentieel van een mens kan geregeld.

Bewegingen.
Wat blijkt uit de studie van de bewegingen, het is om te bewegen, notement leden door het nabootsen van de bewegingen van de bladeren van een boom in de wind.

De activiteit moet constant zijn, zonder saccade en zonder moe te worden duurt het minstens een half uur.

Het is als een soort dans die vangt en zich vermengt met de stroom.

Degenen die het met talent zullen beoefenen, zullen verrast zijn om levende wezens die door het licht worden aangetrokken te zien naderen.

Je zou bij dit soort gebaren moeten komen door je gebruikelijke bezigheden te verlaten.

Metabolisme.
Een kracht feed met kennis van de energie-effecten van gezonde voeding, fleurter met deze wereld van energie door zijn eigen krachten te combineren met anderen, zul je merken dat je stofwisseling vertraagt.

Je geneest altijd zo snel, kunt u een beetje meer, maar ziekten, microbiële bacteriën uit waar je minder te bereiken.

Langzamer, minder diep, je haar zal groeien terug en u zult verrast zijn om te ontdekken dat je niet zo snel viellissez als uw omgeving.

Lichttherapie.
We werken het licht van de geest en de kleuren van het water.

Een goede manier om enkele facetten van je spirituele energieën te ontdekken, is door lichttherapie te oefenen.

Voor de gierige, raad ik je aan om een ​​draaitafel te kopen die in de handel wordt verkocht. Deze zijn voorzien van kleine dioden van verschillende kleuren gerangschikt rond de schijf die op verschillende intervallen oplichten.

Door een vaas waarbij een transparante houder op de machine, bronwater daarin voort uit de dingen impregneren van de menselijke hersenen en begrijpen van de ontvangen informatie.

Expo in het donker, ongeveer vijf minuten om de twee tot drie dagen (en zeker niet meer dan een kwart van een uur).

Licht en magnetisme.
Sommigen zouden zeggen dat de echte bevoegdheden van de druïden, de zogenaamde magisch, zijn die van de genezer en hypnotiseurs.

Het fenomeen bestaat serieus.

Ik vestig de aandacht op iets completer, deze zogenaamde licht, het is de energie van de tijd die te maken heeft met magnetisme, maar meer in het algemeen met de alwetendheid van de druïde.

Uitdrukkelijk en door bijvoorbeeld je êtes je ooit afgevraagd hoe een ontluikende worden acquiérait impliciete kennis die hem in staat stelt om te leven en te evolueren?

Hoe kan een olifant weten welke planten vergiftigd of eetbaar zijn?

De moeder gids, maar kan niet alles verklaren, hij instinctief doen. Het is het deel van alwetendheid.
Mensen profiteren ook van dit wonderbaarlijke potentieel en druïden gebruiken het op een hoger niveau.

 

Gallische druïde
Versla de draak

Niets stopt het leven.
Dus hoe de draak te verslaan?

Het dier wordt beschouwd als eeuwig, onoverwinnelijk en heeft zeven hoofden die niet samen kunnen worden bestreden.

Bovendien toont hij nooit zijn ware gezicht en het is de absolute ondeugd die hem bezielt ...

Maar als je net zo goed, vooral omdat hij nooit zijn naam gaf kunnen vechten, anders zou het herkennen en beheersen het kan zijn.

Kerken van alle tijden is uitgedost bepaalde tekens naar buiten Ik kan u zeggen dat alle verkeerd waren en in feite hebben nogal beschermd te wijzen.

De katholieke kerk heeft het aangewezen als de optelsom van alle dierlijke bestaliteiten ... dat is verkeerd. Ik ken wijzer dieren dan mensen, ze vernietigen hun natuurlijke omgeving niet, ze maken er deel van uit en dat is wijsheid.

Ook hebben sommige fysieke aardse tekens uitgedost ... ook dat is een uitdaging, of liever gezegd het is het werk van een paar talentvolle kunstenaars allemaal zo dat ze serieus zijn genomen. Vooral als je een draak door uw tuin ... bel uw arts (niet font-secour anders is het u die zal halen, is het boze draak) zo spoedig mogelijk en zie "slapeloosheid en slaapwandelen" in het boek van geneeskrachtige planten.

Nou dat gezegd hebbende, deze beroemde draak heeft geen eigen fysiek bestaan, dus het is een spirituele entiteit ....

De legende zegt dat hij zeven koppen, inderdaad, zoals de zeven geesten van agniau, de draak heeft ook zeven individuele geesten.

Christenen zijn ook gekleed in zeven dodelijke zonden die zijn gezichten zouden zijn ... nog steeds vermist.

Ze zeggen dat hij is de meester van verleiding en activeert het de passies .... dit is niet helemaal correct .... Ik denk persoonlijk dat een leven zonder verleiding en onaantrekkelijk dit is geen leven.

Als we laat me gewoon eet een chocoladetaart als ik er een gekruist zou ik erg ongelukkig en draak aurat nog zijn kwade verspreiden.

Nee, het echte kwaad is van misbruik, overmatig ongelijke menselijke natuur, als het dier behoort tot de geest van de enige man.

Dus hier zijn ware gezicht, degene die centrale is met de andere zes, die hij zal moeten "ongelijkheid" te overwinnen.

(Voor de zeven geesten van agniau is de centrale geest gelijkheid).

Rond de ongelijkheid vinden we twee tegengestelde maar verwoestende leven .... extreme en onnodige agressiviteit en ondanks de extreme die ervoor zorgt dat traag.

Hier zijn nog twee van de zeven koppen van de draak: agressie en traagheid.

Dan komen twee tegengestelde geesten die voorkomen dat mensen te delen en te evolueren: de schaamte, de extremistische katholieke en andere kerken hebben veel gedragen, en het tegenovergestelde ... minachting, die nooit brengt geluk aan wie gebruiken.

Twee andere hoofden van de draak.

Er wordt ook gezegd dat deze draak een leugenaar is, maar de leugen kan goed of slecht zijn.

(Liegend om goed te doen is niet slecht, maar liegen tegen jezelf is de zekerheid dat je nooit meer zult opstaan).

In feite is de basis van al deze kwaden blindheid en het tegenovergestelde, fascinatie, zijn de andere twee hoofden.

Je kent nu de namen van de zeven koppen van de draak.

Ik spreek in het openbaringsblad van het drakenboek en de oude satire die zijn geest was.

De zeven geesten van het lam

Maar Dragon heeft ook 10 horens, zullen ze roepen een oude waarde systeem toont een voorbeeld dat ik gedrenkt mijn vel cijfers.

Een van deze oude waarden was "gelukzaligheid".

Hoe komt het dat deze vergoddelijkte weldadigheid van de draak is?

Ik zal uitleggen, is er gerapporteerd drie werelden van de levenden, de eerste is de fysieke, de tweede is dat van de ziel en gevoelens, de derde is dat van de geest, divinifié.

Het geluk van het lichaam is erg goed, niets te zeggen.

De gelukzaligheid van de ziel is ook tamelijk goedaardig.

Het geluk van de geest daarentegen is voor niemand goed.

Omdat het inactiviteit veroorzaakt en daarom spirituele traagheid ...

De draak is niet zijn legende te dragen voor niets, het is het dier dat wordt belichaamd in reflecterende achterhoofd, door woorden en zinnen in het bijzonder, maar kan gebeuren met de andere zintuigen memorial

.
Dus stop vooral niet met denken, denk dat je te gelukkig bent.

Rust van de geest is een goede zaak, geen gelukzaligheid die een obscurantistische fotografie is.

 

Gallische druïde
Deïsme.
Over honderden goden wiens Gallische volk ons ​​sporen naliet, kon ik alle neigingen hergroeperen tot 24 hoofdgoden.

Ik vestigde deze trends door de steen van de filosoof. Het evenwicht bewaren tussen de cognitieve verschillen die nodig zijn voor menselijke reflectie. De fysieke behoeften worden parallel weergegeven.

Het zijn 24 oude mannen, omdat elk van de Druïden een precieze godheid vertegenwoordigt. En deze goddelijkheid zelf is een filosofische incarnatie van ideeën die een menselijke neiging definiëren.

Ik geef niet alle sleutels op deze site omdat deze geheimen alleen toebehoort aan de ingewijden die volhielden.

De Gallische cultuur heeft ons ongeveer 2500 namen van goden over het hele grondgebied achtergelaten.
een vernieuwing van kennis van dit specifieke onderwerp dat de Gallische mythologie is. De grote god van wedergeboorte en licht in de nacht van de geesten heette Lug, het wordt nog steeds vandaag de dag genoemd: "maanlicht". Hij was de godheid van de creatieve en lichtgevende weerspiegeling van ieders levensverhaal. Het is Lug die wordt erkend als regerend op de aardse wereld. Het is verward met Taranis, maar het is eigenlijk de incarnatie krijger Donn toen de laatste het hoofd van het pantheon nam in plaats van Kernunos, waardoor het creatieve deel van Lugus in vergetelheid was.
de drie meesters, verleden, heden en toekomst.
Stonehenge, tempel van de tijd
Jullie zijn talrijk, veel meer dan ik dacht dat het hoopte op de wedergeboorte van de goden en om het heidendom te beoefenen, deze verschillende sekten in verschillende godheden stellen vragen aan de neofiet aan wie ik zal antwoorden, mij de Cartesiaan.

Zijn er echt veel goden?

Ja, er zijn reflecterende entiteiten in de ether die kunnen werken op de fysieke wereld zonder een lichaam te hebben.

De kennis van de energieën zal de beproefde tekens brengen naar degenen die zullen trainen.

Is er een almachtige godheid?

Niet in de ether, het is een uitgebalanceerde, delende wereld.

Kan iemand door een sekte contact leggen met deze goden?

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Kunnen er magico-religieuze verschijnselen optreden, geprovoceerd door deze goden?

Ja, ik noem het vervormingen van tijd, van geschiedenis. En wanneer de goden je verhaal vertellen, zijn er onvermijdelijk dingen die heel paranormaal zijn of liever: niet heel normaal. Ik kan niet verbergen dat ik er vaak getuige van ben geweest.

De druïde waar druïde kan hij een goddelijke staat bereiken?

Ja, maar het zou het einde van zijn menselijkheid zijn, en zijn filosofie, het is een prijs om te betalen die erg zwaar is. Maar er is ook de mogelijkheid voor diegenen die voldoende kennis hebben opgedaan, om te divergeren, om hun eigen manier van tijd te veranderen door een maagdelijk pad te nemen.

Dus waar zij hun eigen wereld creëren, dat is wat hen tot goden maakt.

Hoe een effectieve aanbidding te oefenen?

Zeker door de kunst, maar is het een echte sekte?


De naam van de goddelijke druïden
Als je een kleine rondleiding op deze site hebt gemaakt, heb je begrepen dat elke godheid zijn eigen culturele boom heeft, de toegewezen materie.

Er zijn meer dan 2500 denominaties van goden en godinnen Gallisch.

We weten ook dat de Druïden vergoddelijkt zijn als goden.

Dus stelde ik mezelf deze vraag: we kennen maar één naam van druïde (wat volstrekt onmogelijk is) oud, Diviciacos, vriend van de Romeinen. Gegeven hun goddelijke roem, bij toeval (waar niet), behoren deze andere 2500 goddelijke namen niet zo goed tot de Druïden die al deze bomen hebben gecultiveerd, al deze verschillende culturen ???

Grannos bijvoorbeeld was hij een druïde voordat hij een god werd ???

Interessant! Maar laten we nog meer nadenken: is elke god een emanatie, een van de hoorns van Kernunos, en daarom een ​​van de facetten van de geest van de druïde, van degenen die de geest van Kernunos vertegenwoordigen?

Kijk naar de diadeem gevonden in Vix, naar mijn mening was het het graf van een godin, of beter gezegd een wetenschapper.

Afgoderij.
Er zijn geen echte idealen van Gallische oorsprong gevonden, alleen bas-reliëfs die verwijzen naar de picturale filosofie van de Druïden.
Een enkel beeldhouwwerk dat de Tarasca voorstelt met twee hoofden komt in feite overeen met het feit dat afgoderij een pure gruwel is onder de stammen in kwestie.

Denk aan Brennus die romantisch spotte met Romeinse idealen.

Bovendien moeten we accepteren dat de enige afgodsbeelden die werden gevonden in het Gallische tijdperk werden onthoofd. Het kan geen toeval zijn, afgoderij was verboden omdat het een praktijk was die te obscurant was, te gevaarlijk voor het balanceren van een spiritualiteit die in alle stammen werd gedeeld.

Elke representatie die verwijst naar een sekte is in feite de picturale uitdrukking van de filosofie van deze volkeren. Er zijn geen echte goden, alleen ideeën die artistiek in waarde worden gebracht. De godbomen zelf zijn geen ware goden, ze zijn de uitdrukking van de spirituele krachten van nascondes, maar bestaande, duidelijk vastgelegde

 Filosofisch.

Druïden waren de eerste cultuur

 en de idealen vermengden de tegencultuur die met de Romeinse idealen samenhing met het Gallo-Romeinse dogma.

Ik ontken echter niet dat er nog steeds dingen zijn waarvan de wereld niet weet waar ze niet kunnen en niet moeten uitleggen. Je weet niet wat deze zwarte krachten zijn, ze zouden niet moeten worden gebruikt, zelfs als ze bestaan.

Gelovigen hebben nog steeds goede dagen voor de boeg, en zeker - voor onbepaalde tijd.

Wat ons betreft moet het duidelijk zijn dat druidisme een wetenschap is met een grote S. Een wetenschap van spirituele krachten.


(Een mindere vergelijking is die gemaakt met mentalisme, een capaciteit die min of meer duidelijk is uitgelegd, verontrustend, maar die zijn bestaan ​​heeft bewezen, en toch is geen deïsme niet nodig).

 
Alpha en Omega.
De oude priesters, vooral de druïden, dachten dat het leven voortkwam uit de gecombineerde alfa en omega. het zonlicht maar ook de maan, geassocieerd met de wateren van de tijd.

Het grote boek en het boekje van de tijd werden ook de bijnaam het grote wiel (maan) en het kleine wiel (zon) van de strijdwagen van de tijd.

De Gallische kalender telt 366 nachten per jaar, de eerste en de laatste zijn twee halve nachten.

We kunnen gemakkelijk concluderen dat Kernunos, de god van de tijd, de Alpha en de Omega belichaamt, het begin en het einde van de tijd voor een druïdisch jaar.

Op dat afgelegen moment offerden de officianten de stier om de vernietiging van obscurantisme te symboliseren.

Het was de cultuur van het licht van de geest.

De Europese stierengevechten zijn het culturele resultaat dat we hebben gekregen.

Stier genaamd Ades, Aiduos, Donn's en wie de christenen in hun duisternis Dios noemden. De god van de doden wiens paden onpeilbaar zijn. De meeste druïden hebben ook de obscure paden van religie gekozen, afgezien van de lichtgevende filosofie van de Alpha.

En zo heeft God ... onder de Galliërs zich ondergronds gevestigd.

Water en licht (vuur) is de fysieke weergave van de gedachten van de god Kernunos.

De boog van de lucht, de kleuren van de ziel en de kleuren van menselijke ogen die verschijnen voor de Samainos-periode.
De boog van de lucht, de kleuren van de ziel en de kleuren van menselijke ogen die verschijnen voor de Samainos-periode.

op dit stuk romp vertegenwoordigen golven de wateren van de tijd.

De loop van het water is de spiegel van gedachten.
De loop van het water is de spiegel van gedachten.

De weerspiegeling van het water waar is het pad van de visserskoningen.

downloaden
Akashic_Records _-_ Celtic_Harp_with_Bodhr
MP3-audiobestand 3,5 MB
downloaden

 

10. De universum-boom is de universele boom.

 

 Sommige druïden begraven zich volledig in het midden van een bos om de boom en de wortels van de geest te simuleren (ze laten alleen het hoofd overschrijden).

 

De boom bevindt zich in het centrum van de druïstische spiritualiteit, in het algemeen is het de eik die wordt opgericht als een voetstuk voor de vervulling van gerechtigheid binnen de stam, maar er wordt een andere plaats gemaakt voor andere soorten bomen die worden vaak aangehaald in het huidige en oude Druïdisme, elk zijnde de belichaming van een andere geest, (als de boom der goden traditioneel van de eeuwigheid is, de eik die van de gerechtigheid van de fysieke wereld, de wilg, de boom van vrouwen en de passage van het leven door de dood), is er ook een verwijzing naar een bos, een heilig bos.

Kernunos de boomgod lijkt te incarneren in een grote universele boom.

 

De verstrengeling van de takken is de demonstratie van de inter
connectiviteit van alles dat bestaat in deze wereld. Het ritme van de seizoenen, de fructificaties, de nesten van vogels zijn huizen, het gebladerte min of meer obscuur, de doornen, het verzet, de schoonheid van de essenties, alles is verbonden met een gezicht van het leven en de Gallische gedachte. De Galliërs leven in de boomwereld van hun stam, behalve dat hun huizen van hout zijn en elke tak een weg lijkt te zijn. Het is altijd de osmose met de omringende natuur, de boom is de weergave van de natuurlijke constructie van een uitgebalanceerde geest die groeit in het licht.

 

De eik is ook het symbool van de bescherming van Teutates tegen de weersinvloeden van de verwoestende Tanaris.

Teutates belichamen de verdediging, twee complementaire en antagonistische oorlogszuchtige delen volgens de situaties.

 

Een belangrijk ding is bijna zeker dat Teutates een godheid is van een bebost landschap en dorpen, niet van grote steden. De eik is zijn verplichte verblijfplaats, zijn verbeelde universum.

 

De boomgod is metaforisch voor een meesterboom, honderdjarig, krachtig, gracieus, evenwichtig, wiens wortels zijn die van een volk en een duizend jaar oude cultuur.NB: Sommigen van jullie die een vrije meesterschap ambiëren, worden geconfronteerd met protesterende stemmingen van andere druïdanten. Agressie heeft nooit deel uitgemaakt van de geest van de filosoof van de Druïden, sterker nog, als je met deze vorm van domheid wordt geconfronteerd, zul je het feit moeten accepteren dat als iemand je probeert te 'bestrijden', het een natuurverschijnsel.

En hoe hoger je spirituele energie, des te agressiever je bent. Dit maakt deel uit van het evenwicht van de universele boom, en in het geval dat u uw activiteiten staakt, zullen uw "vijandige broeders" ook verdwijnen. Het is aan jou om te accepteren dat jij degenen bent die deze fracturen creëren en die verantwoordelijk zijn voor de toekomst van je strijdende partijen. De boom is wereld, de oneindige geest.

Geest van de boom.
Het menselijk lichaam staat bekend als het metafysische beeld van de spirituele boom.

Zijn aderen bevatten het sap en het bloed van de wilde kersenboom, zijn takken zijn evenveel takken en wortels, de bladeren luisteren met ijver naar het goddelijke licht.

De boeken, de schilderijen zijn ons vlees en ons bloed, de liederen zijn onze huid, de sculpturen zijn onze ogen.

Gallische en vooral koningen en koninginnen stonden bekend om het dragen van gecompliceerde kapsels. Het is in feite een onderdeel van de spirituele boomcultus, de demonstratie van een opgeruimde geest.

De voeten worden herkend als de wortels van de boom, het lichaam en de armen worden geassimileerd met de romp en takken. De schedel herbergt de geest en zijn verbindingen terwijl het haar, het kapsel, worden beschouwd als de lucht, het zichtbare deel van het gebladerte.

Oude munten die vorsten voorstellen, tonen ingewikkelde kapsels, rekening houdend met het onderwijs dat zij hadden verworven en getoond. Vandaar de bijnaam Gallisch haar.

Een van deze munten toont perfect de aanwezigheid van een slang die uit het voorhoofd komt. De slang is symbolisch voor de geschiedenis, voor het denken in beweging.

Deze slang van geschiedenis.

Het gebladerte van het jaar neemt de verschillende kleuren van de ziel mee naar de samainos-periode, op welk moment men ziet hoeveel de spirituele boom heeft geleerd van kleur tijdens deze jaarlijkse cyclus. Het is het geheim van de regenboog en de kleuren van de ziel.
Dit is de reden waarom het begin en het einde van het Gallische jaar samenvallen met deze jaarlijkse periode van samainos verbonden met spiritualiteit.
vliegtuig
Gloeiende wortels van een wilg, zoals aderen zinken in het lichaam van de aarde
Gloeiende wortels van een wilg, zoals aderen zinken in het lichaam van de aarde

De Gallische spirituele boom.

De heilige boom doemt in alle richtingen op en vergroot zijn takken als zoveel gezichten.

In het midden van deze takken, aan het begin van de takken en boven de stam, bevindt zich een holte die het hart wordt genoemd, de godheid van een van de Gallische goden.

Ik herinnerde me slechts zes bomen van een filosoof en een zei een goochelaar.

De eik (Cassanos, boom der koningen), as (Onno, boom van koninginnen), de boom (van je goden), het wezen (Bagos, boom van het oude), het werk (Betua, boom der mensen), wilg (Salica, boom van vrouwen) en hazelaar (Coslo, boom van kinderen).

Alle andere soorten hebben echter ook een speciaal karakter.

Wilg is de boom van wedergeboorte. Als je een tak snijdt
het groeit gemakkelijk zodra het een nat geheugenland vindt.

"Lega" betekent slib in Gallisch, al het slome land is een herdenkingspoot uit het verleden, van wat er in het water van de tijd is gebeurd.


De heilige boom is aan het begin en het einde van alle cycli, oude filosofie zei: "is de boom geboren alle wezens, de meest geavanceerde voeden zich met kleinere, vervolgens terug te geven zelfs de boom te voeden" .

Het eikenbos omringt een open plek genaamd "Ercuialon", de plaats van sterke en uitgebalanceerde mannen.
Het eikenbos omringt een open plek genaamd "Ercuialon", de plaats van sterke en uitgebalanceerde mannen.
Blad van hazelaar
Blad van hazelaar
Wilg, es en eik gecombineerd.
Wilg, es en eik gecombineerd.
baan
baan
Ei, bloem en fruit
Ei, bloem en fruit
Willow wordt verward met de olijfboom, want als de algemene vorm en haar vruchten zijn verschillend, bladeren en takken die draagt ​​zijn zeer vergelijkbaar visueel. Wilg wordt gepresenteerd als de boom van het eeuwige leven (die afstoot in de wateren van de tijd) terwijl de olijfboom wordt beschouwd als de boom van de doden. De skeletachtige vormen zijn deze naam waard.NB: sommige bomen zouden tot 9000 jaar hebben geleefd, de leeftijd van de eerste wetenschappers.

Kelten waar Gallisch?
In de oudheid strekten de Keltische stammen zich niet uit over alle gebieden van West-Europa, maar deelden ze een cultuur die vrij dicht bij de naburige stammen lag.

Gallisch is een algemene term die iedereen wordt toegeschreven.

Sommige Keltische Druïdenisten claimen vandaag hun trots met brio en ... stompzinnigheid maar niet allemaal, de meest geschoolden kennen hun stammen goed.

In die tijd waren er Gallische druïden, Celtic, Ligurische, België, Aquitaine, Armorica, Iberia, Ierland etc ... en ga zo maar door. Al deze stammen respecteerden elkaar.

Onder alle namen van godheden die gevonden zijn (meer dan 2500), zijn veel onvertaalbaar in het oude Keltische.

De overal herwonnen Gaulse taal is door de Keltische niet vertaald en het is niet voor niets een Keltische taal.

Grote verschillen van aanbidding verschijnen ook, vooral voor de aanbidding van de doden.

In onze moderne tijd, veel van die claims aan de Celtia zelfs niet live op de oude Keltische gebieden, maar hey, cultuur kent geen grenzen, één waarin ze deel uitmaken, is dat van een wereld eigentijds.

Het lezen van artikelen wikipedia (Mac Donald woordenboeken) zien we dat de Keltische invallers van 21 eeuw alle aanspraak op het woord van Caesar (oeps), die als zeer goed bekend, bedrogen, gelogen en verraden al zijn carrière. Hij werd vermoord door zijn hechte politieke vrienden, om je te vertellen of hij vertrouwd was.

De geschriften van deze Caesar zijn eigenlijk niet veel waard. Wist je dat deze Godichon de Galliërs schreef, dat ze in hutten leefden in de diepten van het bos? Sterker nog, hij heeft nog nooit één van de grote steden van het oude Gallië gezien zonder twijfel? Hij had de verkeerde weg en was Afrika binnengevallen!
Druïde figuren
We weten heel weinig, en toch waren onze oude Druïden Pythagoreeërs.

Hieronder ziet u een waardesysteem dat veel op het oude lijkt

Het cijfer nul is het cijfer van immobiliteit,

De nummer één is het aantal uniekheden.

Het getal twee is het nummer van de dualiteit,

Het getal drie is het getal van de menigte.

Vier is het complementariteitscijfer.

Vijf is het aantal integriteit.

Zes is het getal van het verworvene en het onderscheidingsvermogen.

Zeven is de figuur van spirituele heelheid.

Acht is het aantal goddelijkheid.

Negen is de figuur van vernieuwing en creativiteit, het is die van de ziel, Nemetos in het Gallisch.

Dit systeem is van mij, het oude systeem omvat slechts 7 cijfers in andere dogma's, het nog werkt voor enige tijd en aanwezig zijn op de symboliek van de Gallische sculpturen al 2500 jaar eerder aanwezig is. Het dient nog steeds over de hele aarde en de indhou gebruiken het als een chacra-systeem, de Joden beweren zijn oorsprong, maar het is aanwezig in culturen ruim voor die van hen.

Voor de numerologieën maakt dit spirituele systeem het mogelijk om de neigingen vanaf de geboorte op te roepen, als je geboren bent, een zeventien bijvoorbeeld, ben je onder het teken 1 van de uniciteit en 7 van het spirituele geheel, dus zeker een geleerde.
Mijn 9-cijferige systeem werkt redelijk goed, zie beter omdat de oude berekeningen slechts 7 cijfers maximaal hadden, met 9 stemmen we meer overeen met de berekeningen van zonne-, maan-, zodiakale en aardse cycli.

Overigens wil ik dat je onthoudt dat de oude berekeningen naar de halve unit waren teruggekeerd, zo nauwkeurig maar niet genoeg, de maancyclus werd berekend op 29,5 rotaties.

een sprekend voorbeeld: 666

We moeten niet vergeten dat dit cijfer dat van bestialiteit en horror is ... tussen obscurantisten en vooral onder katholieken, betekent dit waarschijnlijk dat voor druïden dit cijfer dat van helderheid is en wetenschap dan ... laten we het bestuderen.

Het lijkt erop dat de basis van de rekeningen gebaseerd was op de nummers 6,

6x6 = 36


36 zuilen voor Dorische tempels, ionisch en corentiaans bezocht door de Gallische druïden, maar meer. De spiraal, symbool van druïs, is het resultaat van een logaritmie die de tijd weergeeft.

Tel ook, 1e kolom 1 + 2 = 3

2e kolom + 3 = 6

3e kolom + 4 = 10

.etc

Deze tot 36 kolommen van de tempel en dan cumuleer alle resultaten en je krijgt het cijfer van 666!

Dit is het aantal tempels, heilige huizen die de antieke wetenschappen huisvesten ....

666 het slechtste cijfer voor de obscurantisten en de mooiste want het is een groot ding voor wetenschappers!

666 is het figuur dat de geest en het fysieke vertegenwoordigt, het is het getal van de man.

Dit aantal dat wordt aangegeven door de kolommen herinnert ons ook hoeveel jaren in de oudheid nodig waren om een ​​druïde te worden, slechts de helft van elke kolom is verlicht (daarom zijn ze gekanteelde randen), het andere deel in hombre. 36 kolommen gedeeld door 2 gelijke 18 .......... 18 jaar studie, 18 afstuderen.

18 lichtkolommen, 3x6 .... 6,6,6.

Je begreep dat ik je net het oude wiskundige systeem had voorgelegd dat de druïden gebruikten en dat zelfs de Vrijmetselaars zichzelf nog niet wisten tot vandaag ... van 2017.

Ik spreek te veel! Ik had dit geheim daar ook moeten houden! Jammer en bedenk wat we kunnen doen, want nog steeds vandaag .....

Graaf nu je hoofd en probeer dit systeem om te zetten naar zogenaamde perfecte volumes (waarvan de tegenovergestelde zijden gelijk zijn) van het gelijkzijdige en vierkante driehoekstype, ook plezier met een curve.

Je zult versteld staan ​​van het resultaat, en je zult misschien de toepassingen begrijpen die dit systeem heeft gediend, en ook dat onze oude Druïden echte wetenschappers waren, omdat het wiskundige systeem dat het resultaat is minstens zo succesvol is als degene die we vandaag gebruiken. hui.

Dus dit cijfer 666 is de schakel die het grote geheel omvat: het heilige en het menselijke.

Reflectie om het boek van de tijd uit te stellen, de onthullingen.

Een andere figuur van het boek 144

6x24 = 144 om te relateren aan de berekening van de tijd, een kalender.

Ik noem de spiegel van de wateren, het verschil en de cumulatie tussen de heilige wereld van de geest en de wereld van de dierlijke mens.

De geestenwereld is altijd groter dan de fysieke wereld.

36x12 = 432

Denk aan de cijfers van de steen van de phylosopher ...

432 (geest) in de spiegel van het water geeft 234 (lichaam).

432 + 234 = 666.

Dit zijn de cijfers van de tijd onthouden, ik geef hier niet alle uitleg in detail, alleen aanwijzingen omdat het te lang zal zijn. En dan wil ik dat je zelf ontdekt, zij die begrijpen zijn bepaalde mensen, nemen alle figuren van de "openbaringen" en vergelijken ze met de kalenders en cycli van de geest, vooral die van de maan en de zon. .

Ik zou het onvergeeflijk vinden om je de gulden snede niet te leren.

In feite werd deze gebruikt om de natuurlijke relatie van een logarithmus tussen het midden van de kalender, de troon van Kernunos en zijn Lunaire omgeving te definiëren.

(Dit cijfer van 1,6 komt vaak voor in bloemzaden, maar elk verhaal is de tijd van een bloeiende bloem, nietwaar?)

Neem opnieuw de cijfers van de filosofische kalender.

2x3x4x24 = x

X: 360 = 1.6

Het is het demonstratieve rapport van het aantal natuurlijke toename van tijd.

Wat betreft de relatie met het boek Openbaringen, het is in relatie tot het getal 144.

X = 4 gezichten van de tempel vermenigvuldigd met 144

De 36 kolommen van de tijd waarover ik hierboven spreek zijn 10 eenheden in de hoogte. Dat is 360 ... maanmaanden.

Het is oud allemaal
Minstens 2500 jaar geleden ... ruim voor het christelijke "gebied".Nog iets belangrijks, ik realiseerde me dat het aantal lijnen van poëtische Gallische teksten die ons bereikten altijd overeenkwam met de cijfers van de filosofische kalender, 4 voor de seizoenen, 15 of 16 voor de halve maanden. .etc. (Pas op voor dubbele maanden die dubbel tellen of helemaal niet.

 

* Druïde, de cultus van een natuurlijke en uitgebalanceerde wereld zoals eik. *

druïde
Gallisch druidisme.
APIX.

druïde
Gallische kosmologie.

 
Gallische kosmologie wordt gedefinieerd als een kruis dat een spirituele boom van tijd symboliseert. (In plaats daarvan een kruising die overeenkomt met de lijnen van breuken van de christus van de filosoof, maar dit schema is ingewikkelder en ik zal je niet lastigvallen door iets meer complicaties toe te voegen).

Elke godheid heeft een fysisch principe of een psychisch principe, zoals Teutates en Kernunos bijvoorbeeld. Lug is ook Belenos en Etunia is Epona.

De Galliërs dachten dat we allemaal een menselijke kant en een goddelijke kant hadden.

 
Het is verdeeld in drie werelden, die van boven, Albios, de middelste, Bitu, die van onderaf, Aidubno.

De cyclus wordt weergegeven in licht (dag) en in duisternis (nacht).

Ik was in staat om een ​​andere wereld te definiëren die verklaart hoe de Gallische mythologie werkt. Het is een abstracte wereld, de beste kwalificatie is die van een innerlijke wereld. Koninkrijk van zes kinderen van Kernunos. In het kristalheldere water vinden we de drie meesters en de drie vaders: Etunia de maagd, Epona de rijping, morgana het hoogtepunt; dan Lug de schepper van licht, Esus het pad van tijd en Aiduos stortte het in duisternis.

Belenos is te vinden in de Albio's.

Kernunos is de mannelijke tijd, op aarde bevindt hij zich in Lug (en zijn alter ego vernietigen Tanaris wiens vrouw Morgana is) en Donnotarvos (wiens vrouw Damona en zijn aardse wezen: Esus is). Heldere en donkere periodes.

Onder de aarde is hij geïncarneerd in Aiduos en Sucellus.

 
Het kruis heeft een centraal punt dat ook toebehoort aan een specifieke god, degene die alle privileges samenbrengt, de basis van alle overtuigingen: Teutates en zijn alter ego Sylvanos die de incarnatie van Kernunos op aarde zijn.
De vrouw van Teutates moet Brigania zijn. Dat van Sylvanos zou Belèm'na kunnen zijn.

 
Etunia is de grote oergodin van de wereld van bovenaf (de maan), zij vertegenwoordigt de vrouwelijke tijd. Altijd in heldere, donkere (maan) periodes.

 
de essentie van de groene godin.

De druïdische discipline ontwikkelt de kunst van het denken parallel aan de geest die de moederatuur uitstraalt.

De godin heeft een naam: EDEN (Etunia de oergodin van de groene planeet en planten).

Het is productief alleen dankzij licht en water. Alpha en Omega.

We zijn allemaal zijn kinderen.

Zij is de Materie van het heden, de middelste, de dag en de nacht

(Zie oude sculpturen).

De Gallische ruiters vereerden haar gedurende de dag onder de naam "Epona" in de mediawereld, de echtgenote van Lug en "Nemetona", de vrouw van Esus.

In de ondergrondse wereld is het Nantosuelta, 'vrouw' van Sucellus (tussen aanhalingstekens omdat het over verborgen liefde gaat.

Aiduos moet de echtgenoot zijn van Andartaë.

Zijn ster is de maan.Elke kant van de boom is vertegenwoordigd in de vorm van vele godheden, elk is de zetel van een dubbel gezicht, de eerste bevat liefde en creativiteit, de tweede is het gezicht van de destructiviteit.

Goddelijke paren:

Male-Female

Belenos-Epona

Lug-Étunia

Tanaris-Morgana

Donnotarvos-Damona

Teutates-Brigania

Sylvanos-Bélèm'na

Sucellus-Nantosuelta

Aiduos-Andartaë

Dualiteiten van geest:

Een obscuur licht-a.

Lug-Tanaris

Sylvanos-Teutates

Brigania-Belim'na

Epona-Morgana

Esus-Donnotarvos

Nemetona-Damona

Sucellus-Aiduos

Nantosuelta-Andartaë

............

Het schema van dit soort formatie zou kunnen worden weergegeven in de symbolische vorm van maretakvertakking. Deze plant is inderdaad een plant die de heilige wereld definieert die op de takken van de tijd uitzendt. De vruchten worden geassimileerd met sterren en de bladeren met muzen.

Deze paragraaf definieert vrij goed de functionerende modus van de Gallische mythologie, het is echter mogelijk dat ik nog enkele aanpassingen doorvoerde, sommige goden zullen mogelijk van verdeling veranderen, maar heel weinig.

 

Druïdische aanbidding van de wateren van het licht
Het water is de tijd
en hun lichten de kleur van onze zielen. "Door Teutates! De lucht zal op ons hoofd vallen!" riepen de Galliërs. Omdat thuis de lucht een oceaan is en als het te veel regent, is het als een goddelijke straf.
De wateren zijn de tijd en hun lichten de kleur van onze zielen. "Door Teutates! De lucht zal op ons hoofd vallen!" riepen de Galliërs. Omdat thuis de lucht een oceaan is en als het te veel regent, is het als een goddelijke straf.
De nachtelijke hemel is een oceaan terwijl de hemel overdag als een woestijn wordt beschouwd.

Deze cultus had een bijzonder aspect in de Gallische kapsels, waarbij elke lont een nette deel van de wuivende gedachte van de Galliërs leek te zijn, omdat de aanbidding van het licht van de wateren een cultus is van vlammende reflectie, mooie gedachten ... .

Het vindt plaats in de nacht en de maan en de sterren spelen een belangrijke rol bij de reflectie van de golven. Degenen die zullen ervaren, moeten zich herinneren dat ze niet te veel zouden moeten drinken van de bronnen van het leven, ze zouden zichzelf daar kunnen verliezen en hun energetische krachten verliezen. Niet meer dan 5 minuten belichting, 30 seconden zou voldoende moeten zijn.

De ervaring vindt plaats onder een boom waar een schuilplaats is omdat je nooit rechtstreeks naar de sterren hoeft te kijken.
"Blij die van de rivier houdt, kan zijn gang gaan zonder zijn bed te verlaten" paradeerde de opstandige student.

En een kleine filosoof.

De bewegende wateren zijn als een ontroerende rivier, de tijd stroomt met zijn vloeibaarheid, aangeboren.

Het is natuurlijk dankzij water dat het leven wordt geboren en gepropageerd, en het is met zijn karakters dat zijn gevoelens worden overgedragen. Snel, plat, vrolijk en lachend als ze niet boos worden, heeft elk levend wezen zijn diepe aard te danken.

Een spraak rivier.

Het lijkt erop dat deze cultus van de wateren van de tijd afkomstig is van het Europese neolithicum, de sierlijke grotten zijn het niet ontdaan van de tijd die de herinneringen bevatten in schilderijen van onze voorouders?

Wat ik diep weet, is dat water de vector is van onze interne zon die onze fysieke en psychische vitaliteit maakt.

Belenos was de godheid die dat het best tot uitdrukking bracht.

De bekkens van de site van de Jaumattres-stenen zijn een van de overblijfselen, maar de aanbidding van de wateren werd ook elders gemaakt."De aarde ondersteunt haar,

 de lucht draagt ​​het,

Het vuur verwarmt het,

Dit is de kracht van water "

 Druid.
 
 druïde vrouw.

De oude Druïdencultus had hen een belangrijke plaats gegeven door de cultus van meesters.

De eerste Matres vertegenwoordigt het verleden, het is bedekt met een maan hoofdtooi, de tweede vertegenwoordigt het heden en zijn kapsel is zichtbaar als we het heden kunnen zien, de derde staat voor de toekomst en het is ook bedekt met een maan hoofdtooi omdat de toekomst is nog niet zichtbaar.

Door de aanbidding van de eeuwigheid van de ziel vertegenwoordigt de Druïdenvrouw nog steeds een trilogie, mortuarium deze. Omdat het vrouwen zijn die voor de doden zorgden in de oudheid.

De eerste roept het verleden op, de tweede vertegenwoordigt de rest en de herinnering aan de doden, de derde symboliseert de wedergeboorte en de voorbereiding van het volgende leven van de doden. Voor deze cultus van de dood is de adelaar van de zwarte maan een embleem. Ze vocht tegen kwade krachten en heksen.

Vandaag mengen deze druïden zich met mannen via een gemeenschappelijke cultus, geëmancipeerd van hun vroegere rollen.

Velen zijn actief en geïnitieerd, anderen hebben zelf gedegidiseerd en zoeken vaak een nieuw dogma.

In ieder geval is de cultus van de baans gebaseerd op de maanfasen, astrologie, de cultus van Ana, die van de wateren die leven geven.

De meeste moderne druidessen zijn feministen en zoeken naar hun plek met gelijke potentialiteit van de mens.

De zaken en vooral hun definitie van minnaressen in de wereld van de doden zijn precies cultische emanaties die gelijk zijn aan het trio kernunos-Lugh-Donn.

NB: misschien zal de studie van de Griekse dryads ons meer vertellen over oude vrouwelijke Druïdische culten.

 

Druïdisme en vrijmetselarij
De vrijmetselarij is inderdaad een tak van het oude druïdisme maar een bastaardtak, ik vond veel symbolismen die behoren tot de Gallische cultuur die de metselaars hebben gebruikt en zelfs voordat ze de naam vrijmetselarij namen.
Het kan tot 6000 jaar terug gaan en de oprichting van graven in de vorm van een kruis, in Ierland. Voor mij zijn daar de metselaars verschenen.

Maar als de Vrijmetselaars hebben hier hun oorsprong, hun evolutie door de eeuwen heen nam om echt oude druidic praktijken, en vandaag zijn ze beweren dat alle religies van de wereld waaraan ze zijn allebei "geleend" .

Sommige verplichte maçonnieke tempelceremonies verwijzen volledig naar de Hebreeuwse eredienst bijvoorbeeld, niets te maken met de Druïden van weleer en vandaag.

De metselaars zijn goede heksen.

Cynici hen Lucifer aanbidders, in feite is het de diepe alégations van obscurantistisch als metselaars met name de lichte of Arts and Sciences, een devilry voor gisteren christelijke kerk en vandaag de dag te bewonderen ' hui. Ik moet toegeven dat ze de donkere magie van iets te dichtbij bewonderen.

De vrijmetselaars proberen hun eigen kerk al eeuwen zonder succes te maken, blijven ze de rang van geheime Societe comdamnés heeft het donker om verschillende redenen, met inbegrip van, omdat het hen in staat stelt om obscure schakels in alle moderne samenlevingen weven.

Hun zeer grote aanwezigheid in de politiek lokt het vertrouwen van de mensen niet uit. Typ gewoon 'Vrijmetselarij' in de zoekmachines om te zien hoe groot de ramp is. We weten dat de GORSSED onlangs vrijmetselaar is geworden.

Volgens de benaderingen die ik kon gebruiken waren de metselaars onderdeel van de volgelingen van de stier, waarvan ik de cultus op andere pagina's van deze site spreek.

Omdat ze proberen het licht te bereiken, maar het is niet hun essentie.

Een van de specifieke dingen die de schuld van deze mensen is, is het feit dat ze elke mogelijkheid blokkeren om toegang te krijgen tot een hogere positie in de maatschappij voor bekwame mensen, die zelfs zeer capabel zijn, maar geen metselaars. manier van doen die veel geheime genootschappen gebruiken.

 De reputatie van de tempel is die van het bijeenbrengen van mensen die in de naam van een almachtige god, rechten voorbehouden zonder natuurlijke selectie te respecteren.

Ze hebben de reputatie van persoonlijke verrijking te bevoorrechten, het is niet erg spiritueel en dat is waarom ze geen toegang hebben tot het respect van de bevolking in zijn algemene, religieuze en filosofische zin.

Vrijmetselaars verbergen zich om vervolging volgens hen te vermijden, hoeveel mensen danken hun tegenspoed aan de vrijmetselarij?

Ik kan ze niet persoonlijk verdedigen, ook al weet ik dat er onder hen echt bewonderenswaardige mensen zijn in al hun menselijkheid.

Dus ik weet dat veel maçonnieke geheimen, en dus kennen hun toekomst, dames en heren Druidism verbergt iets dat de tempel heeft altijd onderzoek, maar toch zal hij nooit weten, en als ik durf te zeggen zelfs dat zal nooit herkennen.

Voor degenen die zich bij de druidic-gelederen voegen, wens ik echter goed nagedacht, omdat we iedereen nodig zullen hebben en zelfs sommige verraad is soms een welkome bescherming ....

Je zult nooit expres heren metselaars omdat je alleen werken voor u en toch zijn ze allemaal de basis van Druïdisme je zal helpen door het graven van uw galerijen door gebouw racinnes uw boom, wilg, dus van harte welkom om deze de oude druïden noemden "die van de onderwereld", die zichzelf vandaag noemen: "de zoekers naar het licht", zij die christenen "de kooplui van de tempel" noemen die de rooms-katholieke kerk van Rome hebben geschapen en werden verraden door Rome.

;

Boven de vrijmetselarij is er een soort geheim consortium, waarvan de meeste vrijmetselaars zich niet bewust zijn van het bestaan ​​ervan. Een van hun herkenningsteken is een hand te wijzen twee vingers naar voren aan de uiteinden, vindt u op een heleboel foto's van de hoogste leiders van de planeet, het is een teken dat de tovenaar en beledigt de adviezen, en dit is de teken van de geheime sekte van ..... Stier van de onderwereld, Aiduos, meester van obscurantisten en zwarte energieën ...

Theorie van samenzwering? Nee, maar deze geheime genootschap bestaat echt ...

Daar kan ik je vertellen dat het zwart, zwart en zwart is.

Van wat ik weet was ze 1940 jaar geleden pas stevig verankerd, vermengd met Perzische, Hebreeuwse en Gallische erediensten.

Op het meer zuivere Gallische niveau
een afbeelding van een aanvallende ruiter, geplaatst aan het begin van de slang van het leven, onder auspiciën van de witte hertengod, werd de incarnatie van Lug op aarde gevonden.

Haasten en gaan vechten met de Donnotarvos, meester van de doden en de donkere doorgang, als het licht dat de donkere periode wil veroveren in een episch avontuur.

Maar deze strijd heeft geen ander nut dan die van het verhaal dat hoop geeft, omdat de Donnotarvos op zijn plaats moeten blijven om de orde en balans van de Gallische wereld te bestendigen, waarbij de dood slechts de poort is naar het einde van alle leven, van alle geschiedenis, om opnieuw geboren te wordenMen kan zeggen dat degenen die hun vroegere vrijmetselaar vergeten, toestemming hebben om het hombre dat hen omringt tweeduizend jaar te verlaten.

Persoonlijk denk ik niet dat ze daar komen, de kabbalistische cultuur is inderdaad veel te doordringend. Het obscurantisme rond "de broeders" is te belangrijk.

Bovendien moeten de handel en uitwisseling die vrijmetselarij zijn volgelingen dwingt om eerst en vooral tussen hen te oefenen, een gebruikelijke manier zijn om druïden te scheiden, maar we hoeven ons niet te verstoppen, de voorkeur gaat altijd uit naar hart.

Het fortuin van de Vrijmetselaars komt voort uit het feit dat ze de economische sectoren, zoals scientologen en andere sekten, verbergen, infiltreren en bewaren.

Ze leerden dit te doen in de tijd van de Tempelier, Tempeliers die deze praktijk leerden van de Hebreeuwse autoriteiten, het is hun enige echte macht op deze aarde. God, geloof, dit alles is een excuus.

De symbolen vrijmetselaars, piramides, stippen, maskers, enz. (De piramide van één dollar op de dollarbankbiljetten die de eerst gebruikte valuta is), worden gebruikt om bedrijven en producten te identificeren die als eerste moeten worden gekocht, en als iemand, geen metselaar wilde niet-Jood snel een fortuin verdienen, het zou voldoende zijn om ze op zijn eigen producten te hechten.

Het kwaad en de duivelse reputatie van deze sekte dienen ertoe om te voorkomen dat de overgrote meerderheid van de mensen nadert, om hen te nauw te interesseren, en zo te voorkomen dat de overgrote meerderheid van de bevolking rijkdom dumpt wat fataal zou zijn voor maçonnieke aanbidding.

Een paar overtuigingen:

Hoe herken je ze? Vraag jezelf af waarom de media sommige mensen "meester van klokken" noemen, waarom sommige cirkels kleine zandlopers verspreiden.

Lees deze site goed.

Deze zandlopers worden normaal nauwkeurig gekalibreerd volgens speciale figuren.

Voor zover ik weet, hebben de metselaars niet de Gallische hengst, die van voren komt, dus ze kunnen het niet gebruiken. En dat is een van de oorzaken die alle controle over de grote geschiedenis van de wereld wegneemt, zodat ze zich blijven verbergen. Ze kunnen proberen de perfecte cijfers te vinden, zonder door hun tweede dood te gaan, degene die finaal is, het zou hun spirituele einde bespoedigen volgens hun overtuigingen.

De eeuwige klok, het eindeloze verhaal, bestaat niet, het is maar een maçonnieke droom,

 En wedergeboorte nog minder voor hen.

Vrijmetselaars hebben geen controle over de tijd, behalve hun illusies.

Deze pagina is niet echt zelfingenomen tegenover de Vrijmetselarij, het is aan hen om te begrijpen dat ze hun verantwoordelijkheden moeten erkennen, als deze organisatie bestaat uit heel verschillende kaders, is het een zekere stabiliteit te behouden ten opzichte van andere "kerken" tot het punt van uniek gezien.

Ik zeg dat de vrijmetselaars zelf worden gemanipuleerd en dat hun multipliciteit eigenlijk andere mensen dient, en daarom niet volledig verantwoordelijk zijn voor een zogenaamde complottheorie die op hun rug wordt gelegd, dus arbitrair.

Aan de andere kant nodig ik ze uit om zichzelf te controleren wie de touwtjes in handen heeft als poppen.

(Een treffend voorbeeld zou zijn om de mensen te benadrukken die onlangs hebben voorgesteld de Europese bevolking te vervangen door anderen van Afrikaanse afkomst, bij de VN, de metselaars weigerden maar sommigen van hen en niet zomaar een hebben ondertekend het document).
NB: voor het geval sommigen van jullie de vraag stellen, wil ik erop wijzen dat ik nooit deel heb uitgemaakt van vrijmetselaars-loges, en me nooit zou aansluiten. Alle hier beschreven kennis komt uit andere bronnen, dit zijn slechts de geheimen van Polichinelle. Al bekend bij duizenden mensen.
Pythagorean Druid

Onze druïde voorouders gebruikten een geometrisch systeem om het schrift te vervangen, het hielp het geheugen. Zij waren degenen die Pythagoras de basis van heilige geometrie en berekening leerden.


De naam van deze site is een eerbetoon aan Pythagoras, die de eerste beginselen van logaritmische berekening door middel van muziek onderwees.

Pythagoras die de gouden verzen schreef die een manier van denken en handelen definiëren zonder religiositeit met respect voor de religieuzen.

De Pythagorean Druids gebruikten slechts 6 muzieknoten om het leven te definiëren. Alleen de logaritme maakt het mogelijk om deze zes geluiden in mengbare trends te egaliseren.

 
Ik gebruik deze filosofie zelf. Het werkt goed dankzij een speciaal axioma: de vertraging, de kunst om dingen op het juiste moment te doen.

Normaal gesproken moet deze timer, de tijd, bij een cyclus horen.

Met slechts 6 noten gerangschikt in kwinten ("cirkel van quads") komt slechts één Gallische cyclus overeen. Een leven, een "saitlo".

Deze cyclus is verdeeld in 12 graden (12 apostelen) op de chromatische schaal van de "regenboog". (De christelijke kerken in het Westen dragen vaak een rozet met twaalf zijden, van binnen, de glas-in-loodramen verspreiden de kleuren). De driedimensionale projectie is die van de steen van de filosoof en zijn twaalf scheidingslijnen van wateren.

De piramides van Egypte zijn de voorstelling van een ruwe diamant ingebed in zijn zandgang.

Het leven wordt gedefinieerd als een gekleurde muziek waarvan het temperament onvermijdelijk ongelijk is. Het is nodig om temporiseren en meten om de geschiedenis te beheersen.

Ik noem dit, logaritme X.

Het concept van een filosoof.

Het systeem van niet gematigde kwinten met de logaritme kan geen cyclus vormen maar slechts een spiraal.

De spiraal is een belangrijk symbool van druidisme.

Er werd een blok klei gevonden dat gekookt werd op Cyprus (te verifiëren), representatief voor het leven van een krijger geleid in een spiraal die zich ontvouwt, verdeeld in fase van kwinten. Het ziet eruit als een gegraveerde ammoniet en komt van een Gallisch idee.

Professionele onderzoekers hebben nog niet ontdekt tot welke beschaving het komt of beweert het niet te weten?


De geest en het lichaam
In de Druïde is vastgesteld dat er twee levens zijn, één voor het fysieke en één voor de geest.

Het verband tussen materie en gedachte wordt gevormd door abstractie.

Voor de druïde zijn gedachte en al zijn schakels helemaal niet hetzelfde als fysieke materie in al zijn algemeenheden.

Meestal wordt er gezegd dat materie het denken gehoorzaamt. In de Gallische Druïde zijn de geest en het materiaal ja, maar niet constant verbonden.

Je zou kunnen zeggen dat hij één voet in onze wereld heeft en de tweede in een andere.

Er kan maar één lichaam in een bepaalde wereld zijn en deze is afhankelijk van die omgeving.

De geest kan echter tot een ander lichaam in een of meer andere werelden behoren.

Deze geest heeft verschillende soorten uitwisselingen met al zijn andere fysieke verbindingen.

Dan zeg je: onmogelijk natuurlijk.

Maar op een fylosofisch niveau is het heel begrijpelijk.

Altijd, deze uitwisselingen worden gedaan dankzij de abstractie.

al deze uitwisselingen worden op hetzelfde moment gemaakt.

Bijvoorbeeld, de sluwheid is een dierlijk en menselijk karakter in het algemeen, terwijl de beledigende leugen in wezen menselijk is. Heb je je ooit afgevraagd of een leugen geen manier was om duidelijker op een ander vlak te communiceren, dat wil zeggen, een leugen hier zou een abstracte waarheid kunnen zijn in het onderbewustzijn waar ..... .. op een ander fysiek vlak?

Ik prijs de leugen natuurlijk niet (er kunnen zowel goede en slechte leugens zijn als goede en slechte waarheden), ik nam dit voorbeeld omdat het de meest flagrante is van alle vooroordelen van abstracte primaire communicatie, dit alleen bij mensen.

De vier dimensies.
Er zijn vier dimensies.

De eerste omhelst de horizon en toont ons stabiliteit.

De tweede geeft ons de verschillende ordes van grootte.

De derde bepaalt wat ver weg is waar niet.

Dit zijn ook de drie dimensies van de tekening.

De vierde stelt ons in staat de drie anderen te waarderen, te peilen, terwijl zij zelf de spirituele oneindigheid aanduidt. Zonder deze niet-fysieke vrijheid zouden we dingen niet zien zoals ze op het fysieke vlak zijn.

Het beoefenen van de waarheid behoort alleen tot de direct fysieke wereld.
Ik zal een voorbeeld nemen dat rechtstreeks verband houdt met het druïdengedachte: de kunsten en menselijke uitvindingen zijn de bron van een onbekende actie in de geest.

Het is ook een vorm van denken die in wezen niet uit het fysieke voortkomt, het is een verkeerde evolutie van een reflectie op de fysieke wereld. Door al deze fantasierijke reflecties te plaatsen, passen sommige zich aan aan onze fysieke wereld in de vorm van vindingrijkheid.

Maar waar komen deze verkeerde en toch levensvatbare denkwijzen vandaan?

Filosofie filosofie ....... ja .... maar .... Het komt van een spirituele elders dat sommigen god noemen en dat de druide ook interpreteert als de link met een andere elders.

We zouden verdeeld zijn tussen de menselijke fysieke wereld, die van de bewuste geest, die van de onbewuste geest en dus van een andere realiteit.

De droomwereld wanneer we slapen, maakt geen deel uit van de fysieke wereld. Ik wil tot het feit komen dat de fysieke wereld, menselijk aards, misschien niet de wereld van het begin is als die er was. Onze fysieke wereld zou ook een solide resultaat van abstract denken zijn.

Dat wil zeggen dat de planeet aarde een wereld is die misschien alleen het resultaat is van een gedachte of meerdere gedachten.

Een van de meest verbazingwekkende menselijke vermogens is dat van het induceren van een gedachte in een ander onderwerp, zonder het andere fysieke lichaam waarmee de spirituele uitwisseling plaatsvindt.

Een van de dingen die ik heb geleerd van het interpreteren van het boek Openbaring is dat we allemaal het levensplan van de zeven kerken van de geest hebben.

Deze communicerende uitwisselingen die een verandering van denken in anderen teweegbrengen, zijn het resultaat van een parallel tussen de gedachte van de twee hoofdrolspelers van de uitwisseling, als een tonalistische en sentimentele codering: een parallel tussen de twee muziek van het leven die reden in het hoofd van twee verschillende personen.Nu ga ik je één ding vragen: van waar we dit licht verschillend gekleurd krijgen, afhankelijk van de tonen van de geest, die de menselijke maar ook dierlijke zintuigen betoveren, waar brengt deze artistieke muziek we naar toe? fysieke objecten?

Van een tijdelijk ritme?

Vergeet niet dat de oude Gallische druïden door de gezongen satire spraken, dus een abstracte boodschap die de muziek van de regenboog gebruikt ....

NB over de metempsychose: het gewicht van de woorden hangt in de culturele temporele, een specifieke herinnering. Een andere taal die doet denken aan waar heeft het betrekking op een ander?

Spirits.
De soorten goddelijke geesten van de temporale boom Kernunos.

De Galliërs hadden geïdealiseerd met woorden drie soorten hoofdgeesten; de kruipende geest van de slang, geheim van wat is gemaakt van de opgedane ervaring (wortels van de boom); de galopperende geest van het snelle en direct oprukkende paard is dat van het heden dat de cadans (de romp) ondersteunt; de vliegende geest van de vogel, het is degene die is opgeleid en kan ideeën van de toekomst projecteren, het is de toegang tot de hemel (hoog deel van de boom).

Er zijn ook veel verwijzingen naar de das die zich onder de wortels nestelt en die 's nachts naar buiten komt en naar de beer die op kan staan ​​en zijn kracht kan tonen, op de grond kan staan ​​met de stam en naar de boom op de takken kan klimmen, deze twee er blijven externe dieren terwijl de eerste drie tot de essentie van de boom behoren.

 
Gallische oude geschiedenis.

Alle Gallische mannen hebben de muze gekozen die zijn manier van leven zal traceren, dit wordt de goddelijke vaas genoemd.

 

 Tièdi ulacno celicnu.

 

 

Houd de mooie vaas vast.

 

________________________________

Ongeveer 2000 jaar geleden begonnen indringers onder leiding van een politicus door zijn eigen klasgenoten slecht van huis te komen en begonnen een oorlog tegen de Gallische stammen.

Tijdens deze oorlog en veel later werden de Gallische kunstenaars, druïden, barden, oude mannen en vrouwen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijzen van nieuwe generaties, opgejaagd op straffe van verdwijning van de grote Gallische beschaving die in de afgelopen eeuwen zoveel had gebracht naar dezelfde indringers. De jacht was zodanig dat sommige van onze voorouders, toen hen werd gevraagd of ze Gallisch waren, antwoordden dat ze Keltisch waren, en het is waar dat sommigen van Keltische oorsprong waren, het is de Gallische cultuur die werd aangevallen. zeg vandaag nog steeds dat dezelfde Gallische naam werd toegeschreven aan de opdringerige legers en dat dit land niet eerder bestond
Buiten zijn we er zeker van dat Galaten afkomstig zijn van jonge boompjes die zich rond 300 v. Chr. In de Aziatische vlakten in Oost-Europa vestigden, dat de naam Galicië in Spanje erg oud is, evenals de Welshe. , in Engeland. Dus Gallië bestond al lang vóór de indringer en dat de Kelten 1000 jaar vóór onze jaartelling aankwamen in verschillende golven die meer samengingen dan ze vernietigden, de beschavingen die er al waren.

De studie van de mythologie benadrukt een belangrijk feit, het Gallische gedachtesysteem was zeer gecompliceerd en zeer diep, de filosofie was gebruikelijk, alleen een zeer oude beschaving kon zoveel successen hebben opgeleverd, bovendien de Gallische landen waren zo productief dat ze veel nieuwkomers konden verwelkomen. Het oude Gallië was vandaag als Frankrijk, een land van welkom voor elke constructieve bevolking, zelfs van verre. Allen brengen hem stenen van culturen. Dit boek vertegenwoordigt alleen de filosofie van onze oude kunstenaars, de kunst was inderdaad de belangrijkste bias van alle ideologische en heilige uitingen. De expressie van ideeën door middel van een mythologie. In Galliërs wordt de term ELLUAU vertaald als: "eerste prins", ik zou eenvoudigweg zeggen: "lichtgevende elementen", fysiek of abstract. Dit is het geval van onze goden. Onze oude kunstenaars hadden dezelfde logica van de filosofische constructie van de ideeën en de geesten van de natie als de Grieken of de Egyptenaren, dit door de heilige, gemakkelijke manier om een ​​lijn algemene beeldvorming op te leggen aan een heel volk.

Om het spoor van gedachte Gaule te vinden, analyseerde ik het aantal goddelijkheden en hun sociale functies, volgens het spoor dat over het algemeen de voorkeur geeft aan huidige onderzoekers en historici.

Ik beweer niet dat ik honderd procent correct ben voor al mijn beschuldigingen, maar de parallel die wordt gemaakt tussen de mythologische Griekse en Gallische cultuur is te perfect om niet onthullend en niet willekeurig te zijn, maar je zult in staat zijn om jezelf te beoordelen zelfs de ernst van mijn studies. Elke aanvullende of corrigerende redenering wordt op prijs gesteld als deze als serieus wordt beschouwd. Hoe dan ook, het is meestal een essay van een kunstenaar om een ​​verloren beschaving te vinden. Geen zekerheid, alleen elementen van Cartesiaanse reflecties.

 

Door dit boek komt een ideologie, want als het gaat om de vergoddelijking van ideeën door mythologische karakters en vergoddelijkte hoofden, kunnen we begrijpen dat op dat moment de druïden kunstgrepen moesten gebruiken voor degenen die geen de intrinsieke logica die voldoende is om de nieuwe en fluctuerende gedachte te begrijpen en gemakkelijk te accepteren als gevolg van de evolutie van de groeiende beschavende gedachte, kan dit toegeven door goddelijkheden van ideeën en natuurlijke verschijnselen waar angst en afgunst de twee motoren waren het meest levendig. In onze tijd zijn er nog steeds oude stammen op de bodem van wegen die nauwelijks zijn onderzocht en voorwerpen die afkomstig zijn van onze "meer volwassen" culturen vergoddelijken. Het is een motor van de evolutie van de geest die meer gemak geeft om te begrijpen en te integreren.

Deze ingewikkelde Gallische ideologie bezorgde de indringers een zware tijd en daarom hebben deze bewoners de kunst vernietigd en de leraren achtervolgd. Druïden waren kunstenaars die door hun volk werden aanbeden, garanten van de integriteit van stammendenken. De Galliërs hebben geen angst voor de dood of het kwaad dankzij de kracht van hun ideologische conceptie en hun karakter. De lichamen stierven, maar de Gallische geest bleef onoverwinnelijk. De indringer vernietigde vervolgens de ideeën en hun dragers.

 

 

3. Kelten of Galliërs

 

De Keltische mensen worden tegenwoordig gebruikt om alle oude ideeën en legendes van de verschillende opeenvolgende culturen die zich in de zogenaamde Gallische gebieden vestigden, te herstellen. Er zijn fundamentele verschillen tussen de twee talen, evenals in de stijl van de gevonden werken, een echt schisma. De twee culturen vermengd met meer of minder diepte afhankelijk van de plaatsen en de stammen, is het zeker, maar de veelheid van Gallische stammen bewijst grotendeels dat het geen nederzetting is die achter de Keltische nederzettingen ligt. Het is onmogelijk dat een beschaving van buitenaf in massa is aangekomen zonder dat wij er bewijs van hebben gevonden
Dus de Kelten arriveerden na de installatie van de Gallische stammen. Wat de toeschrijving van legendes en mythen betreft, ik denk ook niet dat de Gallische broederschapsstammen hun cultuur volledig hebben gekopieerd naar die van de nieuwkomers. Er zijn ook opmerkelijke verschillen in de cultussen van de offers die worden beoefend en in de aanbidding van de doden. Deze twee beschavingen vermengden zich, maar niet in een complete osmose. De Kelten vestigden zich eerder in de richting van het Noord-Westen van Europa, het is in Engeland, Schotland en Ierland dat zij het sterkst in de herinneringen bleven. de Galliërs hebben hun territoria behouden in het centrum-westen van Europa en vestigden zich zelfs tot het huidige Turkije. Gallisch bestond tot de zesde eeuw van onze jaartelling, we mogen niet vergeten dat de Keltische culturen al meer gewist zijn in de eerste eeuw.

In feite blijkt uit de mythologische studie dat de Galliërs en de Noordse stammen een gemeenschappelijk verleden hebben dat minstens zo belangrijk is als dat van de Kelten en de Grieken.

Een ander belangrijk feit is het verschil in welsprekendheid, de Galliërs zijn beroemd om hun verve en hun asides, niet de Kelten.

Nog iets, de Gallische taal is geen Keltische taal, sommige woorden komen vaak voor, maar Griekenland, Egypte en de Iberiërs brachten ook hun tal van linguïstische creaties. Het duidelijkste verschil zou zijn dat de Kelten rottend menselijke lijken aan hun poorten hingen terwijl de Gallische druïden zich vermengden met de Griekse phylosofers, de waarheid is dat er ongetwijfeld offers werden gebracht, maar ver worden gegeneraliseerd.

 

 

 

De centaurridders

 

Een beschaving van enkele duizenden jaren oud?

Een poëtische filosofie

 

15. Extrapolaties

Antwoorden en vragen

Als we rekening houden met de canonieke leeftijd van de Stonehenge-tempel, die een cirkelvormige kalender van stenen is, is het mogelijk om te denken dat de menhirs van het continent megalieten zijn die dienst deden als oriëntatiepunten in de tijd, de tempel van Kernunos bij de Gallisch, Cronos bij de Grieken, en wat is dan de echte leeftijd van deze oude Europese beschaving, de naam? We kunnen in elk geval niet langer negeren dat er inderdaad een grote oude beschaving in Midden- en West-Europa bestond op basis van de osmose met de natuur en haar cyclische omgeving.

Sommige archeologen dateren de eerste steencirkels tot -10000 jaar, kleine Stonhenge die dateren uit de eerste agrarische faciliteiten. Het is daarom de kennis van de komende tijd die de moderne beschaving in staat heeft gesteld om zich te vestigen, de herinnering aan de seizoenen en meer in het algemeen die van kosmologische cycli. Toen kwamen de vergoddelijking van vakmanschap en hun overdracht, de abstractie en het realisme van elementaire ideeën zijn complementair voor de constructie van een algemene geest en specifiek voor elke natie.

Goede reflectie en goed onderzoek voor alle graalzoekers, die het water van een heldere gedachte bevat, een inspirerend museum van gemeenschappelijke constructie. Het water van een meer met een zuivere golf die Excalibur teruggeeft, de weerspiegeling van een zonnestraal, de draad van intelligente gedachten: de alliantie van renners die een wereld bouwen, want dat is wat we leert de studie van Lug, het is de overgang van het dier naar het goddelijke, de cultus van leren, de cultus van creatieve kunstenaars in osmose met de aard van de wereld.

Deze ridders waren Galliërs en goden, ze noemden zichzelf centaurs. Slechts één werd verkozen tot koning-god boven de andere koningen, het is het voorbeeld van Vercingetorix. De ronde tafel van onze legenden is die van een ronde stenen tempel, zonder twijfel Stonehenge, tempel van tijd beheerst door twee hoofdperioden, een lichtgevende en een donkere cyclus van het jaar, maar ook een cyclus van mensenlevens. Een relatieve vrede heerste onder alle stammen dank zij hun sterke ideologie van vele ervaringen en de altijd dringende bijdrage van de Druïden, emeritus van magikunstenaars.

Een ingewikkelde filosofie gemodelleerd naar de natuurlijke verschijnselen van de tijd die de vergoddelijking van de leiders mogelijk maakte.

Nog steeds zegt de legende dat koning Artur terug zal komen van zijn eiland Avallon, de deur zal passeren die opent naar onze wereld. Niet ver van Vallon Pont d'Arc, op het plateau van Labeaume, omringd door de golven, zijn dolmens die de ontvangers lijken te zijn van de eeuwige ziel van onze vorige koningen, kruistijden van kleine piramides. Geloof in de eeuwigheid van de ziel
De emanatie van het leven wordt voortdurend beschreven als eeuwig water in een sekte die zich had uitgebreid tot de grenzen van de Middellandse Zee, die van de grote moedergodin.

Druidic sekten bepalen in het algemeen een gecontroleerde evolutie van onze menselijke neigingen dat de bovenste trap te plaatsen om een ​​menselijk ras van deze ontwikkeling, de bouw van een wereld boom die zich vernieuwt in de bodem van de dode bladeren door middel van inspirerende wateren nieuwigheid. Druïdisme is een poëtische filosofie die reflectie over de hele breedte draagt, altijd geïnspireerd door de omringende natuurverschijnselen.

 

 

 

6. Sommige elementen van begrip

De vaas van Gundestrup

Deze vaas in Denemarken is van een volledig Gallische uitdrukking en laat zien dat deze culturen zich ver naar het noorden hadden verspreid. Het bevat beeltenissen van de belangrijkste Gallische goden en de weergave van legendes. De studie van deze beeltenissen onthult bepaalde aspecten en verschillen in de mode in de jonge boompjes jonge boompjes van koude landen.

De god die twee zeer vergelijkbare personages heeft, moet Kernunos zijn en de tweeling Lug en Donotarvos, het licht en het duister die samen willen vechten met fantastische dieren zoals wolven. Een hond loopt naar een van de tweeling toe en een gevleugeld paard gaat naar de andere. Alsof Kernunos de twee strijdende partijen scheidde in twee ideologische entiteiten.

Deze twee op elkaar lijkende karakters verschijnen als kinderen van de grote godin wiens beeldhouwwerk werd gevonden in het zuiden van Frankrijk.

Vervolgens verschijnt hetzelfde portret, maar twee draken worden gescheiden door de centrale god en een tweekoppige wolf doodt twee tweelingen. Twee delen van vijandigheid.

Dit is de afbeelding van de grote driekoppige god die overal in de Gallische opgravingen in Frankrijk te vinden is. Kernunos en de dualiteit van twee tweelingbroers in één karakter. Eén met een hond (vijandigheid zonder angst), de ander met het gevleugelde paard (het gedurfde goddelijke). Het is de representatie van de mens.

Een ander portret toont grote godin die de Twins om de hond, aan de ene kant van de dode hond en een vrouw die aten blijkt teken van het verleden en bestialiteit slikte, daarboven een grote kat Dead Rising in de lucht kijkt een vogel hem aan, achter de slechte vloed aan (het gezang van de vogels staat erom bekend de douane te verzachten). Bovenaan staat de adelaar die de hemelvaart van de overledene aangeeft. De hond, de lynx en de arend lijken hetzelfde karakter te vertegenwoordigen in zijn verschil langs zijn mortuariumpad. De uiteindelijke vorm bovenaan is de adelaar. Vertegenwoordiging van de vijandigheid van de doden in Centraal-Gallië waarin we kunnen betrekking hebben de legenda Cucholain (de hond krijger Celtic) in Engeland en wiens naam in het centrum van Gallië is Canauos goddelijk (Conan).

Aan de andere kant van de grote godin verschijnt de tweeling van de hond (de andere is het gevleugelde paard), ook dood; Een vrouw bereidt een vierde vlecht voor op de godin. Dit is het teken van een toevoeging, een extra verhaal in voorbereiding. Boven een andere adelaar. De tweeling van de hond, Canauos en zijn dier kwamen samen aan het einde van hun verhaal. Gegraveerd in de hemel. Het is een voorstelling van de drie mattres het definiëren van drie keer de geschiedenis, mattre het midden zijn de belangrijkste, het beslissende moment (een beeldhouwwerk bevestigende dit feit werd opgegraven in Frankrijk, mattre het medium is slechts beslissend, alleen om om het haar ontdekt te laten worden, dus representerend wat zichtbaar is, duidelijk en niet verborgen)

Een ander portret is de schakel tussen een grote godin tussen een oude man, een bebaarde en zijn baardeloze zoon, een weergave van het bloedvergieten in de jongere generaties.

Een vooraanzicht drie grote stieren die zijn geëtst in aanwezigheid van een monsterlijke katachtige lekkende symbool bêtise en angst beschermd door obscure of geheime de stier (Lynx inderdaad een dier geheimere) en drie personages vallen de stieren aan, opeenvolgende beelden (tijd wordt altijd weergegeven in drie delen van de Gallische stammen), in aanwezigheid van een hond. Het lijkt erop dat "Canauos" aanval zwarte stier die de donkere vertegenwoordigt, het stoppen van het verhaal zelf, maar vooral door hem heen, de kat die angst, symbool van domheid beschermd door het obscurantisme vertegenwoordigt. De krijger heeft een zwaard dat kan worden vergeleken met Excalibur (licht)
Het is de legende van een jager die met een speciaal zwaard de angst en stompzinnigheid aanvalt, het geheim van de definitieve bestemming van de meesterbaas en het einde van elke cyclus wil veroveren of zich daaraan wil houden. De hond lijkt de sleutel te zijn tot het succes van dit bedrijf.

De donkere stier is ook vertegenwoordigd in de aanwezigheid van de katachtige, beide rustend in klimop, de krijger valt aan met zijn hond en zijn zwaard.

Aan de andere kant van de vaas is het de hert die is geïncarneerd in een goddelijke persoon, een incarnatie van Lug. Hij houdt het slangenverhaal vast en een ketting die de macht vertegenwoordigt. Fantastische dieren traceren een verhaal, de hond is aanwezig, iets dat lijkt op twee draken tegenover elkaar en een personage dat op een grote vis rijdt. Het is de dualiteit van hetzelfde personage dat in hetzelfde verhaal wordt weergegeven. Hij die de vis berijdt wordt getraind op de zoon van de wateren van de geschiedenis. Altijd de watercultus. Zou het een visser zijn die wordt aangedreven door een vis groter dan hij?

Deze koningsgoden voor de hond, de broer van degene met het gevleugelde paard is daarom de incarnatie van Lug op aarde, het witte hert, hij vertegenwoordigt degene die de vijandigheid en de angst op de bodem van de menselijke ziel moet overwinnen, maar ook de duisternis , het einde van de cyclus van het jaar waarin de zon de overhand moet hebben en de dagen moet verlengen, een filosofie gebaseerd op het natuurlijke voorschrift van de managementcycli van de wereld. (In centrale cagus is het de god centaur, de goddelijke ridder vergezeld door zijn hond). De stier is aanwezig aan het begin en aan het einde van het verhaal. Het bewijs dat het de duisternis van het begin vertegenwoordigt als het einde van elk verhaal, wat er is voor en na het leven. Dit is een opmerkelijk verschil tussen de filosofische opvattingen van Zuid- en Noord-Europa.

Voor alle duidelijkheid: de drie gezichten van de driekoppige god vertegenwoordigen de vijandigheid van de dieren (hond), het gezicht van de mens tussen het dier, de hond en degene die het goddelijke, het gevleugelde paard bereikt. Drie stadia van verheffing van geest, dieren, mens en goden. Deze koningsgod is een druïde van het goddelijke, daarom een ​​kunstenaar, een krijger, een koning. Altijd een schepper, het is de essentie van Lug, de incarnatie van de evolutie van de geest en de menselijke intelligentie.

Aan de andere kant van de Deense vaas zijn twee draken afgebeeld die uitdagend zijn dat de centrale god scheidt, twee onverenigbare maar complementaire gezichten, het dier en het goddelijke, zo niet het heldere en het donkere.

 

De legende van de tijd.
Een verhaal, een legende die ik op mijn eigen manier vertel, op een surrealistische manier.

Ja, ik herinner me nu dat ik vorige eeuw werd geboren, maar dat ik ook eerder was geboren.

Ik had verschillende levens.

Mijn naam is een naam die ik niet kende, ik lijk een andere naam te hebben, andere achternamen.

Er wordt gezegd dat de tijd is geïncarneerd op aarde door zijn karakters, degenen die dingen veranderen, zij die niet weten waarom ze het vaakst, ze hadden de kans om in de geschiedenis van de mens te blijven, geschreven in woordenboeken van herinneringen.

Maar ik zou het niet schrijven omdat ik weet wat me beweegt, ik weet wie, waar, wat ik ben en waarom ik het deed.

Het is de grootmoeder van de tijd die me zendt, zij is het die mij heeft opgevoed, zodat ik mezelf klaarmaak voor mijn rol, die van een wezen dat zich vermengt met het universum. Dat van een man die alles kon veranderen ..... Èsus, ik noemde mezelf èssus.

Mijn herinneringen vervagen en anderen verschijnen weer, het is lang geleden, in Griekenland, in Egypte, ik ging ook door de Gallische gebieden, hoe noemde ik mezelf? Ik heb het op het puntje van de tong, snel zal ik het me beter herinneren.

Wat heb ik gedaan?

Ook Australië, aan het begin van de vorige eeuw, waarom zoveel geweld?

Ben ik gek?

Nee, magische tijd, ik leerde dingen onderscheiden, normale en die die onmogelijk waren, gebeurde mij vaak.

Ik ben niet gek, maar mijn verhaal is een abnormale loop, de tijd is nabij en de afgezant zal moeten incarneren. Mijn vijanden vallen de ene na de andere, ik voel dingen, ik transformeer ze. Ik weet wie en wat voor hen, grote krachten zijn in de ether, en zij zijn mij bekend.

Dit is zeker wat we "alwetendheid" noemen. De menselijke wereld zal binnenkort in de ogen moeten kijken, ik die niet langer een van hen ben.

Hoe noem je het, het lot, ja, maar dat lot wordt afgehandeld, ten slotte kan ik het niet ... ze.

De metempsychose bestaat dan, de onsterfelijkheid van de ziel
wat is geïncarneerd door iemand om te vervolmaken in zijn vele levens. En altijd, elke keer een nieuw avontuur, hoeveel evenementen deze keer?

Hoeveel jaar moet je leven?

Ik weet dat ik stervende was nadat ik had gedaan waarvoor ik was geboren. En daarna? Wanneer zou ik terugkomen?Ik herhaal mezelf zeker maar ik vraag je om je voeten op de grond te houden, ik heb een aantal talenten en wil niet op een obscurantistische manier trainen, als voorbeeld en om te ontmystreren, onthoud alsjeblieft de surrealistische schilderijen van Magritte. Een van zijn werken is een houten pijp: "Dit is geen pijp". En inderdaad, het is een pijp, maar het is geen echte pijp. Door te vergeten een waarheid duidelijk te stellen, misleidt hij zijn publiek met humor. De tekst die je zojuist hebt gelezen, gebruikt dezelfde methode ... dus ... beheers jezelf ... blijf in het licht!
Het lied van de druïden.

Het lied van de druids is iets geweldigs.

De noten en tonen die worden gebruikt, komen rechtstreeks uit het gemeenschappelijke geheugen dat gedachten verbindt. Deze muziek is een kreet die van binnenuit komt.

De gezongen zinnen weerspiegelen geen directe rede, het druïdische lied suggereert meer dan het oproept. De toon en het ritme zijn gelaagd op een bepaald gevoel, de woorden komen ter ondersteuning daarvan, om de rede de ziel te maken. Omdat wanneer de druïde zingt, al zijn magie aan het werk is.

Je hebt waarschijnlijk gehoord of opgemerkt dat muziek de kracht heeft om planten te laten groeien of zelfs dierlijke karakters te verzachten.

Wel, het is waar. Muziek heeft een grote wisselwerking met de levenden, met alles wat met leven is begiftigd.

Ze regisseert de gedachten en de gevoelens, dus regisseert ze de actie, de vitale dans.

Wanneer de druïde zingt, is het een demonstratie van alle gevoeligheid van dieren die in ons slaapt en wakker wordt.

Het is aangrijpend en bijna onbegrijpelijk omdat de gevoelens wakker zijn zonder enige controle.

De druïde zingt, en hij betovert. Door een kracht die alleen de kunstenaars bezitten. Dat van het geven van kleuren aan de geest.

Dit is het lied van de draken, zeggen sommige mensen, hun lied is een ontroerend vuur. Anderen spreken van sjamanisme, maar de druïdische tekst is veel uitgebreider.

Volgens mijn studies van Gallische numismatiek, is een van de belangrijkste legendes die van een man die magische muziek hoorde en nooit ophield met rennen en dansen.

De Gallische liederen behandelden zonder twijfel de reizen van het leven en het lot. Ik kan me gemakkelijk voorstellen dat een van deze wandelingen "het lied van honderd paden" werd genoemd.

Een van de belangrijkste muziekinstrumenten is de fluit, het lijkt erop dat het op de gravures die ons hebben bereikt het instrument is waarmee de magie van zielen wordt uitgezonden.

De actie gebeurt in een bos.

De tekst van de Druïdische sater is gebouwd om een ​​te rauwe werkelijkheid te verbergen, zoals humoristische teksten die een te directe kritiek onthouden, deze druiverende teksten weerspiegelen een andere realiteit, altijd gefocust op het verstrijken van de tijd en een begrip intrasque van andere informatie, van andere kennis.

We praten eerder met het onderbewuste dan met het bewuste. Dit is een vorm van milde hypnose.

Bijvoorbeeld, de liederen van middeleeuwse gebaren moeten benaderen in hun schrijfstijl en ritme, dat was het druïdengezang Gaulish.

Ik zeg dit omdat de Scandinavische EDA en de verhalen van de Griekse helden die hen zijn uit dezelfde Gallische tijd, veel gemeen hebben met het gezang van het gebaar van de 10e eeuw.

De aanbidding van de filosoof.
In druidisme gaan filosofie en religie hand in hand.

Ik probeerde terug te geven aan het beste wat ik van de Gallische sekte kon leren, en ik denk dat we heel dicht bij wat was.

Sommigen leven het als een godsdienst van een filosoof en anderen als een religieuze filosofie volgens hun min of meer lichtgevende of obscurantistische neigingen.

De obscurantisten hebben een voorliefde voor Donnotarvos en licht voor Lug.

In het Druïdisme is licht een woord voor bewegende tijd, duisternis is de term voor een pauze in de lichtgevende wereld (wat geen tijd zonder verhalen betekent).

In ieder geval zijn deze twee zijden onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Alle ceremonies vinden 's nachts plaats op een open plek voor de vrouwencultus en de dag met een meesterboom (eeuwfeest) voor de mannelijke cultussen. Druïden nemen deel aan beide soorten.

Elke ceremonie duurt drie hele dagen.

Druïdische doop.
De Druïdische doop wordt gegeven door iemand die het meest opgeleid is in Druids manier van denken en onderwijzen, dit kan de druïde zijn, een van de eikels of de bard als hij alleen aanwezig is op het moment van de doop.

De persoon die de doop ontvangt ontvangt op dit moment van zijn leven zijn nieuwe naam, geschreven op zijn hart (het centrum van de persoon), het is een gegraveerde witte steen die hij ontvangt van de officiant die hem kiest en hem zijn naam.

De naam die wordt toegekend, is gegraveerd in de steen, het metaforische beeld van een zaadje.

Wanneer de persoon wordt gedoopt, ontvangt hij water, het zaad zal uit dit water ontkiemen en zal een plant verspreiden die de paden van de geest van de ingewijde zal vertegenwoordigen, omdat het inderdaad een inwijdingspassage is naar het volwassen leven.

Het moet dus duidelijk zijn dat de naam die aan de persoon wordt gegeven alleen wordt onthuld door het uiterlijk van de plant en de groei ervan, met andere woorden, in de loop van zijn leven.

De Galliërs droegen naast hun geheime naam, een gemeenschappelijke bijnaam.

Van wat ik begreep hadden ze een naam voor hun geest, de geest behoort toe aan het goddelijke en een naam voor hun fysieke integriteit die de verantwoordelijkheid is van de mens.

Het is de toegang tot de paden van de wereldboom, kernunos, en moet diepgaande kennis van zijn cultuur hebben vóór de doop. Dit wordt hem gebracht door een kennis van de legendarische verhalen van zijn stam.


The Gallic Wedding.
De Galliërs hadden liefde verheven tot de rang van het heilige.
We weten dat de ceremonies plaatsvonden onder het bladerdak van de bomen, dichtbij een steenachtige en zelfs monolithische plaats, waaruit een bron stroomde.
De symboliek van de wateren van het leven is erg aanwezig.

"Beliassu Sète" is een uitdrukking voor het huwelijk. Het betekent "de sterkste aantrekkingskracht", de schoonheid van het gebaar en de duurzaamheid ervan.
Je kunt het vertalen door "the beautiful way", simpelweg door "love".

De teksten die ze ons hebben nagelaten laten geen twijfel over de lof en verhoging van het sentiment op de hoogste rang.
 Hun liefde was in steen gehouwen, het was een manier om het eeuwig te maken.

Hier zijn er een paar.

"Tingi beliasusetere garise iexstumisendi"
Op jouw manier, noem je mijn echtgenoot de sterkste aantrekking, mijn koningin.

* Het moet duidelijk zijn dat de vrouw het levenspad is dat heilig is voor alle Galliërs.

"Ilobilebeliasusete re ga iexstumisendi"
Jij de sterkste aantrekking, ze zal komen, noem me echtgenoot.
Twee godheden worden tijdens de bruiloft aangeroepen, het is Papisonos, de vader van dromen die niemand minder dan Kernunos is, omdat hij degene is die de wegen van de geest regeert, en de andere is Belimna, ook Belisama genoemd, "de grootste schoonheid".

"Adiantunne noch vrijgesproken noch naoisetu"

Zeer gewenst, laat ons niet wat er ook gebeurt.

Deze zin laat duidelijk zien dat een vrouw vrij is om te kiezen en dat de man haar vraagt ​​altijd te blijven. Het diepste respect klinkt binnen het huwelijk en het wordt aangetoond.

*

"Geneta imi, data vimpi"

Ik ben een goede en mooie meid.

Dit is een van de zinnen uitgesproken tijdens het huwelijk, het heeft betrekking op een goede afdaling maar vooral op een goede gezondheid van de echtgenoten.

*

"Calia ueïobiu sauni tioberte mouno"

Ik zal met de dochter van Cala Saunos trouwen die Mogunos heeft gedragen.

De moeder van een reeds geboren kind kan dus trouwen nadat hij met de vader van het kind is bevallen.

Liefde voor het huwelijk is niet verboden.

*

"Nata uimpi, curmi da"

Mooi meisje, geeft bier.

Te interpreteren door: Pretty Girl bedwelmt mij.

Onze Galliërs zijn zeer veeleisend over de schoonheid van vrouwen, die waarschijnlijk moeten rennen in het charmeren van hen.

Gaulois heeft er niet voor terugdeinzen, ze waren geweldige liefhebbers van vrouwen.

De cultus van het leven na de dood.
Onder Gallische mensen is er een leven voor de geboorte en een leven na de dood, het aardse bestaan ​​is slechts een passage, een verhaal.

Metempsychosis is het geloof in de opstanding van ziel en geest in een ander, nieuw lichaam. Nogmaals, we moeten niet vergeten dat de ziel de som is, de groepering van karakters die een directe reactie op een situatie vormen. Het is de som van de karakters die een primaire reactiecapaciteit smelten
sentimenteel.

Terwijl de geest de som is van alle reflecties als gevolg van leren, zijn herinneringen een gecompliceerde uitwisseling en geen primaire.

De geest en de ziel gaan voor elke persoon samen in een bepaalde entiteit en de geest neemt een overheersende, vergoddelijkte plaats in.

Dus iedereen heeft een persoonlijk verhaal dat voortkomt uit het woord van de god van de tijd, Kernunos.

Dus waarom zou Kernunos stoppen met praten omdat het woord van tijd niet kan stoppen, blijven stoppen?

Onze Gallische geloofde dat het leven was een brand die werd gevoed door de tijd, of liever een brandy rechtbank (dat is de Alfa en Omega), die in een richting bewogen waar een andere, het traceren van de beoogde van elk. Zoals de takken van een boom, elkaar kruisende en waardoor elkaar toetreden en elkaar als zodanig verlaten.

Het is een verwijzing naar de heilige slang, die de vitale metafoor is van het bewegende pad van het bestaan ​​dat zich wentelt in de tijdelijke boom van de schepping.

Alle religies en filosofieën van de wereld hebben een dogma gecreëerd met betrekking tot een andere tijd na de dood.

Dat we het noemen, wallala, paradijs waar zelfs de hel, dit idee is universeel.

Het particularisme van de Druïden is eigenlijk gebouwd op zijn universaliteit.

Omdat op de oneindige paden van de schepping al het andere mogelijk is.

En zelfs als deze andere verhalen, deze andere werelden, de geschiedenis van de bekende wereld van elke individualiteit kunnen doorkruisen.

Wederopstanding, of liever de vermenging van twee voorbije verhalen die door de dood zijn gescheiden, kan voorkomen.

Geïnduceerd door de druïde waar "per ongeluk".

De almachtige druïden kunnen de wegen van de tijd sturen en ze elkaar laten kruisen. Overweging die veel filosofische reflectie verdient om geaccepteerd te worden.

Deze paden worden meestal vergeleken met ondergrondse galerijen waarin een andere realiteit naar voren komt.

Die andere werkelijkheid, weg, belichaamd in de wegen buiten de wereld van het midden of in de racinnes van de heilige boom, die leiden tot onbekende bekend vanwege verborgen werelden of in de takken van de heilige boom, die leiden naar de lucht, en vooral naar de sterren voor degenen die nu bestaan ​​in de onsterfelijkheid van geesten, ze worden beschouwd als onderdeel van het licht.

Iedereen die de lucht heeft bereikt, is dus een ster geworden en kan worden gezien aan de nachtelijke hemel.

Van wat ik kon uit deze Gallische filosofie, zullen ze nu de macht hebben om hun tijd te maken verworven, er nieuwe Kernunos, nieuwe tijd, nieuwe zonnen met ....... verschillende werelden waarvan zij zelf nu het specifieke verhaal creëren en die elk van hun creaties gemeen hebben.

Deze mensen stierven en de bovenkant van de menselijke geest bereikt, veel meer in feite hebben de almachtige god van hun eigen creatie, de beelden van de koningen en koninginnen van de hemel, de eeuwige sterren die we kunnen zien als worden hun persoonlijkheid wanneer de lucht duidelijk genoeg is.

Ze hebben de status verworven van de uitverkoren, helder die het lied van de schepping zingt.

Die waar degene die klom.

De gevleugelde helm Gallische behoort tot de huidige hemelvaart éluos, degenen die op de aarde zijn gebleven "vliegende geest", als koningen en koninginnen engelen zullen op een dag naar de hemel vliegen.

In ieder geval verwijst druidisme naar parallelle werelden.

Deze woorden zullen voor sommigen onduidelijk en voor anderen schitterend zijn. Het moet duidelijk zijn dat er in ieder van ons een boom van schepping is, waarvan de basis de zeven filosofische kerken zijn.

Wat er wordt na wat als de dood wordt beschouwd ... behoort alleen toe aan degenen die deze weg hebben bewandeld.

De boom van de tijd Kernunos is de grote almachtige god. Wij zijn daarom zijn creaties, zijn kinderen en zijn vruchten.

Vruchten die, wanneer ze van de boom afsteken, nieuwe bomen zullen creëren, nieuwe creatieve tijden. Dood en hemelvaart worden beschouwd als een wedergeboorte, in een vrije geest van schepping. Dit is voor diegenen die de top van de boom bereiken.

Voor degenen die terugkeren op de paden van Aiduos de wereld hieronder, zullen we zeggen dat ze gereïncarneerd door middel van nieuwe wortels, maar zijn nog steeds links van de boom. Het is de wedergeboorte van bloed, ras en zijn karakters.

Als ik zeg race, verwijs ik naar het gezinsaspect
niet alleen voor een huidskleur waar een ander type specifiek morfisme, voor een afgelegen geografische culturele groep of niet, het is een lichaam dat dezelfde soort genetische kenmerken bevat die hetzelfde type anima reproduceert.

Dus de ziel kan worden gereïncarneerd in een lichaam dat lijkt op het lichaam dat de overleden persoon droeg (zoals een gewoonte), en de geest is geïncarneerd in een nieuwe, eeuwige ster.

Degenen die stierven voordat ze de briljante geest hadden gekregen, zijn in een andere wereld terechtgekomen, parallel aan de onze, totdat ze op hoge leeftijd afsterven met een geest aangevuld met kennis en superieur aan de mens, toegang dus naar de sterrenhemel.

Deze overwegingen zijn aanvaardbaar voor de religieuzen met de wedergeboorte van de ziel door de wortels en voor de filosoof met de bestendiging van de geest door de vruchten.

De aarde waarin de wortels van de boom altijd herboren worden, is dat het incarnerende aspect van de grote donkere moedergodin die Gaia werd genoemd onder de Grieken en die de Galliër heeft genoemd met een naam die de doorgang aangeeft die het leven overbrengt, dood en wedergeboorte van de ziel (Mori en genata), het is de centrale mattre. In het christendom wordt zij Maria genoemd.

We moeten oppassen dat elke godheid een aardse incarnatie en een andere goddelijke kosmologie heeft.

Na de dood is het een doorgang naar het goddelijke.

Natuurlijk betekent dit beeld dat de overledene aan het einde van zijn leven blijft leven in de kosmologische boom van de tijd en daarom in onze gemeenschappelijke herinneringen met de ideeën die hij zal hebben nagelaten als een zon die onze gedachten blijft verlichten.

De geest groeit naar het licht.
Belangrijk is dat er begrafenissen aan de voet van de bomen waren, omdat de doden van het verleden de herinnering aan de culturele boom voeden. Deze lichamen zijn als herinneringen die het huidige en toekomstige leven voeden. Dit maakt deel uit van de cultus van de nobele stier en Esus.

Deze methode van begraven van mensen werd overgedragen aan de christenen en de eerste christelijke doden werden begraven aan de voet van de kolommen van de kerken, die de prefiguratie zijn in steen van de stam van de bomen van het bos.

 Gelegen op het Gergovie-plateau in de Auvergne, hebben archeologische opgravingen een skelet van een vrouw uitgegraven, ze had de hand gesneden en werd binnenin een tank, een voorraad water, ingesloten. Sterker nog, ze werd verhinderd haar geest en lichaam door te geven aan de bomen. En dus kon ze niet gereïncarneerd worden. Het was de allerhoogste straf die geen enkele twijfel over een druïdes opliep. Door Romeinen die hier hun tempels bouwden.

De vitale substantie is gereïncarneerd in de boom van de universele geest.

Ik denk dat de volgelingen die het meest betrokken zijn in dit universum dat druïdenis is, een teken op het voorhoofd moesten dragen, inclusief een kleine boom, takken, romp en wortels. Want tenslotte is dit symbool van de spirituele boom die van de eeuwige evolutie van het zijn.Het denken van de filosoof.

"De druïde verklaart de dingen niet, hij inspireert hen in de geest."

De Druïdische boom bevindt zich in drie assen met elk drie principes: tijdelijk, fysiek en spiritueel.

- het verleden, het heden, de toekomst;

de wereld van bovenaf, die vanuit het midden en die van onderen;

- de goddelijke wereld, de menselijke wereld en de dierenwereld.

Drie assen moeten daarom prioriteit krijgen: die van de tijd, die van het lichaam en die van de geest.

Deze goddelijke boom bevindt zich in ieder van ons.

Passie en helderheid, in alle religies van de wereld waar bijna, is een koninkrijk van de hel en een goddelijk koninkrijk. Druïdisme is anders in dat het koninkrijk hieronder is dat van passies, en het koninkrijk boven is dat van duidelijkheid.

In de druïden behoort alle gedachte tot het goddelijke, en elke instinctieve reactie is dierlijk.

Ik zeg het denken van de filosoof in plaats van het filosofisch denken, omdat het druïdisme is gericht op een niet-directe manier van denken, zoals reflectie in een spiegel ... van tijdelijk water. Dit is het begrip 'filosofie'.

Filosofie is de kunst van het duwen van reflectie door een wijze richting te nemen zonder gestolde zekerheid, filosofische gedachten, aan de andere kant, is de transcriptie van de wereld om ons heen door een gedachte die, zonder te worden onderworpen aan onze gevoelens, deze regisseert. , leg de goede of slechte dingen die er bestaan ​​uit, zonder ze te beoordelen op basis van duidelijke overwegingen.

Het heeft alles nodig om een ​​wereld te maken
en wanneer een tak van de boom in de ene richting groeit, groeit een andere in een tegengestelde richting. Dat is wat echt de balans maakt van de boomwereld.

De logarythmix-site bestaat voornamelijk uit noten (van muziek?) Die hopelijk een bepaalde resonantie zullen krijgen in ieder van jullie.

Begrip van goed en slecht.
Het begrip van goed en kwaad is erg willekeurig in druïden, sterker nog, het wordt echt alleen geopenbaard met de egoïstische of gemeenschappelijke overweging die men van een bepaald onderwerp heeft.

Het is heel moeilijk om te beoordelen wat juist is, waar bijvoorbeeld een leugen of onheil bij bepaalde gelegenheden kan worden gered en andere overwegingen kan oproepen. Hoewel een goede actie catastrofaal kan zijn of niet, afhankelijk van het standpunt dat men inneemt.

Niet eenvoudig om met zekerheid te beoordelen op welk gezichtspunt we dat plaatsen. De gedachte van de filosoof is de kunst van het wegen van het levensvatbare en niet-duurzame deel van elk ding door de zeven primaire gevoelens die vanaf de geboorte bestaan. Door de gevoelens van elk van de zeven kerken. Alleen dan wordt een heldere mening gevormd over een onderwerp van reflectie.

Zo wordt de balans gevormd van de wereldboom van Kernunos, de vader van dromen en tijd (de tijd van de geest).

Begrip van de waarheid.
Het begrip waarheid wordt nooit afgeleid in het Gallische druïdenme, het is op hetzelfde niveau als dat van de werkelijkheid.

De minst actieve druk tijdens een actie of openbaring is vermoedelijk een verleidelijke leugen bevatten. Zelfs als de speech duidelijk lijkt.

De waarheid is zichtbaar, tastbare realiteit die niet hoeft te worden opgelegd.

Elke druk en kracht die wordt gebruikt om een ​​realiteit op te leggen, maakt geen deel uit van het Druïdische discours. Wat wordt gezegd is waar, men doet het niet in tandemische toespraak of politiek. Zelfs als een zin gierig lijkt van woorden, kun je je er beter aan houden dan de halve leugen te riskeren. Of het is beter om de metafoor te gebruiken.

Het zou gemakkelijk zijn om dit te verwarren met metafysisch denken, maar nee, het Druïdendenken is gebouwd rond samengestelde waarheden.

De Galliërs gebruikten er een specifiek woord voor, ik zal het je geven als ik het in mijn aantekeningen vind. Om het te vatten, moet je het zien als een spel.

 

Drie goddelijke ruiters.
Op een van de oude vazen ​​die we vinden en in veel andere vondsten, kunnen we drie gezichten zien die bijna identiek zijn gebaard, het is dezelfde persoon en dit is de gepersonifieerde persoon.

De druïden in hun wijsheid hadden drie soorten mensen geïsoleerd die de Gallische man vertegenwoordigden, die de tijd vooruit of verder bracht, dankzij heel bijzonder en onafscheidelijk gedrag.

Dit zijn de gezichten van het kwaad van kracht, de mannelijke inseminator, procreatief en de pijn die lijdt, het kwaad gevoeld.

Dit zijn ook de drie gezichten van de welsprekendheid van het discours, die de tijd bevordert.

De Grieken noemden die ci: logos, de kracht van de argumenten, ithos die menselijke gebruiken en pathos verzamelt die de passies representeren.

De Galliër noemde dit: trimarcisia, de groep van drie ruiters, die er maar één vormt.

Deze drie gezichten horen bij Lugh.

Het moet begrepen worden dat de incarnatie van Lug in de mens niet per se slecht is, maar het kan, ik zeg dat om de volgelingen van de christelijke lucifer te kalmeren, bij de Druïden geen laatste boosaardigheid zijn.

In feite zijn deze drie gezichten die van de mens in het algemeen, en dankzij zijn drie gezichten komt hij verder in zijn verhaal.

Het gewicht van woorden
Wat onze gedachten beschermt, is ook wat onze geest gevangen houdt, zoals een muur, een klif die we volgen door elke steen te lezen, elke laag als de stukjes van een groot doek van de geschiedenis. De volumes hebben hun kijkhoeken, tekenen die de reis van de geest aangeven.

Bij elke bezinning ... er komen honderden die woorden uit het verleden zijn.

Schilderreferenties, de kleinste geluiden, lettergrepen en letters die de taal van de tijd vormen, waarvan sommige punten convergent zijn, ons een passage in de boom van het denken geven.

Elk teken verwijst naar, constructie en vernietiging van een wezen dat zich voedt in de hoofdstroom van zijn woorden, waar hij kan verdwalen en zichzelf kan vinden.
De woorden zijn lichte en zware gewichten, waarvan de bronvermelding hun letters vormt en ons leidt naar gevoelens die niet onderdrukt kunnen worden omdat deze paden tijd vormen.

We zijn allemaal 's ochtends geboren en bij de splitsing van een weg, niet naar ons verleden, op alle kanalen die ons baroudant en God op zoek naar waar hij was, als hij leidde.

Uit ons lijden en onze sterke punten werd hoop gevonden, uit dit niets dat werd gevochten, werd de waarheid aan ons gegeven,

zonder enige andere rijkdom dan vrijheid, zonder andere wetten dan respect en vriendschap, want er is geen noodzaak voor anderen om door te gaan.

De draad van een avontuur, dat van een zwaard, het vuur van de ziel van een bestemming, die van een gemeenschappelijke of persoonlijke geschiedenis.

Aan elke ruimte drukt zijn woorden, in elke wereld, een boom en zijn eindes. Alfa, beta, gamma, delta, epsylonn, dzeta, eta-, theta-, iota, kappa, lambda, gedreven naakte ksy, omicronn, PI, ro, sygma, tau upsilonn, phi, chi, psi, omega Griekse fa, hart, Dorn, als, lacht, kan, Hagal, niet is, ar, sig, tyr, bar, laf, man, jr, goed, Odil voor de noordelijke stammen.

Gallische helmen werden gebeiteld met een deken van bladeren, wat beuken, gebladerte dat de boom en takken van denken beschermt. Degene die het draagt, wordt opgeleid door druis.

Elke root creëert combinaties en games of mind die de kracht zijn van je reflecties. de expressie van een gekleurd spectrum geassocieerd met geluiden van emoties.

Deze geannoteerde wortels van de aarde zijn zoveel takken die groeien in de lucht van je geest. En elk blad dat op aarde is neergedaald vormt de lagen van uw culturen, de ware herinnering aan tijd is om u heen.

In de donkere weg de woorden van een blinde kan de lamp, een ander zaad ontkiemd licht, werd een andere structuur gevormd, werd een nieuw idee geboren, het gewicht van de woorden ... is geworteld.

De God Ogmios was die van de welsprekendheid van de leiders en het discours was waardig. We weten vandaag en ondanks de christelijke leugens dat de Galliërs wisten hoe te schrijven en dat elk woord zijn gewicht woog.

Een praktische filosoof had minder plaats in alle Gallische stammen uit de oudheid, toen een clan wint vijand, snijden we het hoofd van het hoofd en vermoord ... werd beoefend verwijdering van de tong voor het blootstellen van de schedel in een heilige behuizing .....

Zo scheidden we het goddelijke, de magie van het lichaam en verhinderden de geest van de overwonnenen om zijn soldaten te blijven boeien ...

opmerking :( het is waarschijnlijk dat de taal van de stamhoofden en druïden als een heilige taal werd beschouwd).

 

De zeven kerken.
      De geest en het lichaam zijn hier onafscheidelijk en het spirituele gevoel heeft een direct effect op de menselijke gezondheid en meer.

Verdriet, gelach, woede, angst, afgunst, interesse, gelijkheid zijn fysieke handelingen die de verbinding met de psychische, een hele geest in een heel lichaam onderhouden.

Je moet ze allemaal in balans voelen, zonder vals te spelen om lang te leven.

 

Deze zeven kerken van de geest zijn de zeven primaire geesten waarmee de baby begiftigd is, de ontluikende geest. Hier ga ik een volledige en reflectieve geest ademen. het is een normale geest.

 

Deze zeven delen van de geest maken deel uit van een cirkel, een van deze kerken is de sleutel die alle andere controleert en helpt om de spirituele boom in evenwicht te brengen.

Als iemand bijvoorbeeld tegen zijn woede is, antwoord dan met vrolijkheid.

Als je tegen angst bent, reageer dan met interesse.

Dus, het is de tempel van gelijkheid die de spirituele krachten in evenwicht brengt.

Het is aan jou om te spelen, je kunt elke geest door dit proces verslaan.

 

Ik wil teruggaan naar het idee van goed en kwaad, het is puur subjectief.

Gevoeligheid kan op dezelfde manier destructief zijn als boosheid, en het is waar voor alle kerken, behalve voor gelijkheid die krachten in evenwicht houdt.

Ook wanneer u uw kunsten uitoefent, moet u een verklaard constructief doel hebben.

Anders zal het spel van de zeven geesten zich tegen jou keren. Pas op dat je je spirituele tegenstander niet aanvalt, je moet je kunst alleen gebruiken voor verdediging en de tegenkrachten terugbrengen tegen zichzelf.

Dit is wat de druïden "de speer van terugkeer" noemen. Vreselijk tegen destructieve en gebrekkige krachten, het is nutteloos tegen een goede constructieve geest van leven en toekomst.

Ik vraag je ook om niet achter een bepaalde persoon aan te gaan
de te veranderen geesten zijn ondergeschikt aan de lichamen. Zelfs de leidende mannen zijn niet volledig verantwoordelijk voor hun wandaden, en alleen psychorigiden zijn echt gevaarlijk en ook ongelukkig.

*

Deze takken van de site worden geschreven.

Dus we moeten deze 7 geesten onthouden die de fysieke en spirituele uitwisseling mogelijk maken.

 
Plaatsen van inspiratie van de tijd

Alle overtuigingen van de Gallic Druidic filosofie zijn gebaseerd op het zijn in hoofdletters. de hoofdgod Kernunos is de god van de tijd die het leven, het pad en de gevoelens van iedereen leidt.

 
Op de paden van Kernunos zijn een groot aantal plaatsen van waaruit het een bepaalde energie naar elk uitstraalt. Dit zijn stemmingen die min of meer sterk worden gevoeld en die een bepaalde kunst van denken en creëren veroorzaken.

Deze plaatsen liggen allemaal niet ver van een waterpunt. Het kan elke plaats op aarde zijn. Artiesten die sterke gevoelens willen creëren, komen naar deze plaatsen door een unieke keuze te maken die te maken heeft met het gevoel dat ze willen inspireren en de kunst die zal worden gebruikt.

Om een ​​concreet voorbeeld te geven, zal ik het beeld van de berg of het geritsel van de bronnen nemen, frisse lucht en lichte trends zijn bevorderlijk voor professionele fluitisten en violisten.

De artistieke creaties bedacht in de vlakten zijn anders, die zich eerder lenen voor de dichters van het land.

Zo inspireert elk moment en elke plaats het leven op een andere manier.

Sommige van deze plaatsen stralen een zeer verontrustende energie uit, de beginneling kan niet goed geïnspireerd worden, de ware druïde ja.

Alleen de discipline van liedjes is overal meester.

Het nummer kan inderdaad de geest van een plaats veranderen zonder vooraf geïnspireerd te zijn.

Dit facet van het Druïdisme is uiterst belangrijk, de toekomstige Druïde zal een bepaalde kunst moeten beoefenen (naast alle andere waarvan hij ook een correcte kennis moet verwerven) waarvan hij een meester zal worden. Deze kunst kan eender zijn, het komt noodzakelijkerwijs overeen met de plaats van inspiratie of de druïde zal zich settelen.

Een ander belangrijk ding is dat hij niet in staat zal zijn om de plaats in te nemen en daarom de manier van betoverend moet veranderen met elke beweging (verandering van kunst), als hij dat niet doet, zal de vermoeidheid zijn inspiratiebronnen ledigen verworven (de gewoonte van het beoefenen van een specifieke kunst).

Baton of the Druid.
Baton of the Druid.
Ah ik vergat, zoals ik op de onthullingenpagina heb aangegeven, ik zal je aanwijzingen geven die verspreid zijn over de site die je zullen verwennen om het boek met openbaringen te begrijpen.

In dit boek zijn er twee andere boeken, een boekje en een groot boek ... tijd.

In feite noemden de Galliërs het het tandwiel van de tijd, Adretillis, en het grote wiel van de tijd, Adrotos.

Goede interpretatie!

magie
De magie van de druïden.
Onder de mensen die ijverig mijn website bezoeken, zijn zij die een obscurantistische visie op de kracht van de Druïden hebben. Dit is niet precies het deel waarin ik het meest vastliep, maar ik zal je vertellen wat ik je kan vertellen.

Voor iemand die zich afvraagt ​​welke artefacten nodig zijn, zou ik zeggen dat de vingers van je hand in feite voldoende zijn om alles te doen. De ingewijden zullen het begrijpen. Er is geen sprake van een speciaal vermogen aan iemand te geven, dus ... ik zou niet alles zeggen.

 

Ten eerste bestaat het licht van het leven alleen in de duisternis eromheen. Het eeuwige is tijdloos.

Het leven bestaat omdat er een niet-leven bestaat. Een plek waar de geschiedenis van de bestemming van iedereen doorgaat, zonder te interfereren met de lichtende wereld, daaraan zal ik toevoegen dat wij mensen leven in de wereld beneden, aan de voet van de boom, leiden we op de paden van licht in de middenwereld tussen het duister en het licht.

 

een wereld waar de twee anderen zich kunnen vermengen en een onvolledige actie hebben.

 

Het doel van ons leven is om te bewegen naar het licht en de warmte waardoor het als een plant groeit. De stroom van de vitale tijd gebruikt de lichamen en verhoogt de geest. De geest kan eeuwig worden volgens de Druïdische leer en het is door de energieën van de ziel dat magie werkt.

lot
Het lot is volgens sommigen een valse overweging en voor anderen juist, in feite kost het advies de uitkomst van de eigen bestemming.
Onder de druïden bevinden zich enkele officiële numerologen die de wetenschap van getallen oefenen, inclusief het aantal geboorten, namen en datums berekend door de sterren.

 

Volgens hen, en ik keur ze gedeeltelijk goed, hebben data en tijd een aanzienlijk effect op de gebeurtenissen die in het leven van elke persoon tussenbeide komen. Na verificatie moet ik zeggen dat de resultaten over het algemeen verontrustende waarheid zijn, vooral omdat sommige druïden op dit gebied erg sterk zijn.

 

Ik moet ook toegeven dat deze wetenschap van tijd en bestemming volledig thuishoort in de oorspronkelijke overtuigingen van de stoffelijke Galliërs. Het is een druïdische activiteit.

 

Naast deze temporele interacties, zijn er andere overtuigingen volgens welke bepaalde objecten of personen aanzienlijk kunnen ingrijpen in het zich ontvouwen van persoonlijke lotsbestemming.

 

Goede of slechte "aura".

 

Er zijn voorwerpen, religieuze of gebruikelijke, denominaties en perioden die handelen op individuele bestemmingen. Alsof de energieën die ze uitstraalden schadelijk waren voor sommigen en prolifereren voor anderen.

(Heb je je ooit afgevraagd waarom zo'n persoon die slaagt allemaal geborduurd wordt met kleding, voorwerpen of gewoonten uit hun verband.)

 

Nogmaals, ik kan de waarheid niet ontkennen, en toch ben ik geen obscurantist, een voorbeeld: als iemand je een klein stukje van 1 cent geeft, doe dat dan zo snel mogelijk weg. Deze stukken hebben niets te maken met de logische waarde die het vertegenwoordigt, het is al een gril, maar daarnaast heeft het een schadelijk energetisch effect.

Een ander voorbeeld, de kleine stapel van 6v gemaakt voor zaklampen, is er de rode kleur die schadelijk is.

voor deze eerste worp moeten we onthouden dat mensen die vriendelijk zijn of niet, op je lot en je tijdelijke energieën min of meer kunnen interageren, op goede of slechte manier, deze mensen kunnen aardig voor je lijken of niet, het zal onbewust handelen op jouw geschiedenis soms op een belangrijke manier, het zijn de zogenaamde poissards of door bonheurs. En deze "magische" actie heeft niet te maken met hun gedrag; Steek er gewoon een over om de stille dag een dag in een imbroglio of een paradijs te veranderen, leer ze te herkennen en je zult minder zorgen maken, ik ben het die je dat vertelt.

Wat betreft de data en de perioden, ze hebben inderdaad een effect op het lot, evenals de persoonlijke of gebruikelijke denominaties, de objecten die een fluctuerende energie met je eigen energieën meedragen, moeten je ook aangaan. En deze objecten zijn niet noodzakelijkerwijs objecten die als magisch worden beschouwd; Het moet duidelijk zijn dat elke creatie zijn eigen aura, tijdelijke energie draagt.

 

Het is deze aura die goed of slecht voortgaat op uw bestemming;

 

een voorbeeld, als je het leven van grote persoonlijkheden een beetje analyseert, zul je je realiseren dat sommige mensen in bepaalde situaties nog steeds nieuwsgierige objecten met zich meedragen, net zoals mensen bepaalde plaatsen niet naderen, of anderen vermijden om uit te gaan op bepaalde dagen, of op bepaalde data ....... en dat alles van mensen die bekend staan ​​om hun Cartesiaanse stabiliteit ...

Van Madona tot Charles V hebben deze interacties altijd bestaan.

Witte magie.
Er zijn mensen die grote macht zoeken, dit zijn degenen die het nooit precies vinden.

In fase zijn met de energieën van de wereld betekent ook dat je ze niet bezit.

Er zijn ook mensen die pech en slechte paden willen vermijden, en daar ligt de ware magie van witte druïden.

De stenen hebben bijvoorbeeld een grote kracht omdat ze bijna eeuwig zijn.

Ik zal niet stilstaan ​​bij alle kleuren en dichtheden omdat het evenwicht zou worden vernietigd, het geheim is noodzakelijk in magie. Vooral als je leert.

Als je een beetje een moeilijk leven hebt, gebruik dan alleen de witte magie, de wetenschap die markeert en degene die een betovering stopt.

ex:

Gooi alle objecten weg met een negatieve aura.

Wanneer een plek waar een spiritueel object wordt gemarkeerd door een slecht resistente aura, een witte steen erop plaatst, is een klein stukje kwarts voldoende.


Nog een zeer effectieve kleine truc: plaats een gelijkzijdige driehoek, naar beneden gericht, voor waar aan het hoofd van uw goederen.

Het is het tegenovergestelde van de vrijmetselarij
en hij beschermt de niet-metselaars ..

Een ander ding, de stokken, en vooral de eiken stok die gemakkelijk een betovering stopt, zet het bij de ingang van uw huis wanneer dat nodig is. U hoeft niet te veel te werken, een eenvoudige ontschorsing en de juiste lengte. Deze moet recht en duidelijk zijn. Andere essenties zijn effectiever tweemaal gedraaid, in een langwerpige S, laat hem er weer natuurlijk uit zien, een beetje donker.

De gouden sikkel
De gouden sikkel van de druïden is eigenlijk een vouge, een sikkel met lange steel. De term gouden rekening is verkeerd, omdat het een groter hulpmiddel is.

Het heeft een spirituele waarde en alleen spiritueel, omdat ik sieraden een beetje heb bestudeerd, kan ik je vertellen dat goud een metaal is dat te breekbaar is om te gebruiken om iets te snijden, behalve zachte materialen zoals boter, dus voor snijd hout waar "filamenten" maretak ... nee ... het zou het mes elke keer breken.

In feite berust de symboliek van deze heilige klinker op het feit dat het een maanvorm heeft, het is erg belangrijk, en dat het in feite dient om de spirituele boom, die van de kennis en de geest te kerven. Het is dus een abstracte vorm van een idee van hoogleraarschap.

Beschermende magie van de boom.
Degenen die zijn geweest om het grote bruggenhoofd in het bos van Brocéliande te zien, hebben ongetwijfeld "sculpturen" gezien die zijn gemaakt van stenen en takken die in een cirkel rond het Wezen zijn gerangschikt.

Het is een beschermende magie.

Ik kan de geheimen van deze artefacten niet in het openbaar uitleggen, dus excuseer me alsjeblieft niet over het onderwerp.

Ik doe hetzelfde voor al dit soort kennis dat behoort tot de druïden en alleen voorwetenschap.

De gouden boom geplant in Brocéliande is een sculptuur, goud is het metaal van de duistere krachten, en bovendien is de broederschap die het daar onder toeristische auspiciën heeft geplant een nogal ongewone club.

De zee-egel van de druïden.
In de oude teksten wordt gemeld dat de fossiele zee-egel een van de heiligste objecten van allemaal is.

Deze kleine versteende steen toont een ster met 5 takken, het is de laatste fase van het dierenleven, dat wil zeggen van het fysieke leven.

Het werd deze steen genoemd: de zeester.

(Niet veel gemeen met de zeester op de stranden)

Ik kon de legendarische kruising afleiden dat deze steenachtige zee-egel het resultaat was van een vallende ster die op de grond viel, uit de grote oceaan van de hemel.

Dit wordt ook wel "de ster van bitterheid" genoemd omdat het de laatste schakel is tussen het fysieke en het goddelijke vóór de lichamelijke dood.

Het was ook dat ik denk dat het bewijs van de passage dat een druïde had gemaakt in een heilige plaats, zoals een douane ritus.


(Vanuit een humoristisch oogpunt: als het gaat om transformeren in een kikker, is het gemakkelijker, schrijf gewoon iets een beetje schokkend en de lezer begint vaak te roepen: "wat, wat, COA, COOA .... persoonlijk, ik heb al veel druïden in een kikker veranderd, en op een dag zal ik de katholieke paus veranderen in een pad, hij zal zeggen, kruisen, geloven, crooa .... en .... enz. , prozaïsch gezien, denk ik dat je je moet herinneren dat dit soort triade, een beetje licht, gepresenteerd in deze vorm van primaire grap, direct spreekt tot het onbewuste en dat de reikwijdte ervan een deel van magie inhoudt, de cultussen zijn er dol op in het algemeen. (Geen primo-visie, geen regering van het onbewuste)

The Forest
Wanneer je in druïdencirkels begint, is er onvermijdelijk leven in het bos.

Deze leert je iets heel belangrijks. En je zult de vervlechting van energieën demonstreren.

Kortom, als het bos je herkent als deel van het zijn ... zul je gelukkig zijn en de gevaren van dieren in het wild niet riskeren.

Wanneer de grote macrokosmos van de planeet ook werkt, zijn het de grote entiteiten die hun delen accepteren en beschermen. Op het niveau van ether en energieën, evenals op het fysieke vlak.

Het is aan jou om te beslissen in welke wereld je het beste kunt worden geaccepteerd, en vooral wat de oerwereld is: die van Etunia.

Op deze manier worden de banden van terugkeer naar de natuur en naar de bronnen van het leven geweven.

Het is gemeld het bos waar de goden wonen op de tablet van Chamalières, pagina "cultus".

Een bos waar de druïden zich wilden overgeven, zichzelf uitvergroot als goden.

Magie van de tijd.
Denk je al dat ik met je ga praten over de magie van de tijd als een poëzie?

Neen
Ik zal in dit hoofdstuk paranormale verschijnselen proberen te vertellen die maar weinigen weten.

Stel je bijvoorbeeld voor dat sommige mensen gedwongen worden om verschillende keren terug te gaan naar hun werk, deze mensen denken vaak dat ze onhandig zijn en dat de oorzaak van hun problemen van hen komt. Terwijl anderen zonder vragen te stellen werken met een dubbele of drievoudige snelheid, zonder het op te merken.

Ik zal met diegenen praten die ongelukkig zijn, wanneer je een klus doet, aan het einde ervan ben je er vrij zeker van dat je het goed hebt gedaan, is alles perfect en .... een beetje later, wanneer je het controleert, je beseft dat je helemaal opnieuw moet beginnen ... alsof het werk dat je had gedaan, was ingeslikt, was gedesintegreerd .....

En inderdaad, dit soort ellende gebeurt altijd hetzelfde ... terwijl anderen ... nooit ... ze zouden werken met gesloten ogen en handen achter de rug, het werk zou nog steeds vorderen ....

Stel je voor dat die tijd veelzijdig is en degenen kiest die winnen en diegenen die verliezen. Stel je voor dat je energieën ervoor zorgen dat je je verhaal verandert, extra tijd geeft aan iemand anders ...

Nu dat je deze tekst hebt gelezen, vergeet niet om al je werk constant na het einde te controleren ... en later nogmaals ... en let op het verschil. Je zult verrast zijn. Niet allemaal, maar toch allemaal hetzelfde.

Leer plaatsen, tijden, dagen en maanden beoordelen die ongunstig voor u zijn en ga naar. Je zult zien wat ik je vandaag vertel.

De druïden kennen dit soort paranormale verschijnselen.

Schizofrene overwegingen? Er zijn miljarden ongelukkigen op deze planeet, als iedereen schizofreen zou zijn zou het een puinhoop zijn.

Deze slechte periodes waarbij het goede werd geannoteerd op de kalender in Coligny.

getallen
Er is al een pagina gewijd aan de getallen in de druidothèque, maar er is een vrij duidelijke magische kant van de getallen, ook in de gebruikelijke nummers die u gebruikt.

Een groot vermogen komt bijvoorbeeld uit cijfers en hun kleuren. Ook hier zou ik niet alles zeggen, maar ... je kunt in deze richting kijken ...

emblemen
U hebt ongetwijfeld opgemerkt dat sommige huizen of andere gebouwen een religieus symbool dragen op de top van hun deuren, daken of zelfs portalen.

Deze symboliek heeft een duidelijke actie op de site waarvan ze zijn blootgesteld.

Voor ons is dit symbool de trixel (waar triscel) indien mogelijk gemaakt van hout.

Het moet op een plek worden geplaatst die hoog genoeg is om te worden gezien met de sterren op de achtergrond.
Echte buitenaardse wezens?

We houden onszelf een beetje, ik geloof niet meer dan jij in het bestaan ​​van aliens, althans niet in hun aanwezigheid op aarde.

Ik neem dit voorbeeld om een ​​beetje na te denken over tijd en verhalen die zich vermengen.

Er is veel bewijs over de aanwezigheid van wezens uit de ruimte op aarde, tot het punt dat het voor duizenden mensen verontrustend is geworden.

Vanuit ons druïdenstandpunt zijn er verschillende werelden of liever verschillende verhalen over dezelfde wereld.

Dus zou het mogelijk zijn dat een realiteit onmogelijk voor de meeste mensen, die in de belangrijkste geschiedenis leven, degene die de planeet regeert ... niet hetzelfde is voor een minderheid van anderen.

Dat wil zeggen dat ze buitenaardse wezens of andere ongelooflijke verschijnselen zouden hebben gezien, terwijl wij ... het niet kunnen geloven en daarom deze dingen niet kunnen zien ...

Daar vestig ik de aandacht op het feit dat deze centrale wereld bestaat uit een veelheid aan verhalen die heel verschillend zijn van elkaar en het feit dat sommige schokkend zijn, uit de normale context.

Vervolgens stel ik de essentiële vraag, wiens antwoord duidelijkheid zou brengen voor iedereen: wie schept alle verhalen van de wereld, in verschillende neigingen en overtuigingen?

En ik specificeer de rol van de druïde goochelaar: om ervoor te zorgen dat wat tot de wereld van dromen en fantasieën behoort overblijft, en om de stromingen te verwijderen die helaas paranormale dingen op de fysieke wereld belichamen .. De denkboom trimmen en daarmee zijn evenwicht herstellen.

De krachten van de natuur.

We moeten begrijpen dat we leven in de wereld van de geest en de psychische kracht van de tijd.

Om zichzelf te projecteren, om psychische stormen te veroorzaken, om de weerstand van de steen te nemen
om te regenen om de goddelijke, spirituele bronnen water te geven. Ja, dat is mogelijk. Filosofie zal je leren hoe.

De anti-tovenaars.
Er is een heksenmaat die uit de partij komt in deze kwalijke kwestie van obscurantisme. Dit is de cabalistische inzet, het is gebaseerd op een gissingen principe, het gebruikt een netwerkstructuur die vitale energie vasthoudt.

Je zult tijdens je onderzoek waarschijnlijk opmerken dat het kabbalistische schema (bekend om zijn innerlijke eigenschappen en doelen, degene die een labyrint vormt zonder ingangen of uitgangen die leidt tot demonische denominaties) door sommige neo-druïden werd gebruikt om hun opruiming vast te stellen het is ook te vinden in andere culturen zoals Odin, Nordic en Viking en anderen.

Het zou te gemakkelijk zijn om de Joodse cultuur te beschuldigen van het gebruik van het materiaal van zwarte magie, in feite zijn degenen die er het meest gebruik van maken zelfs niet van Joodse afkomst.

Deze mensen hebben niets met ons te maken, bovendien zal het zich tegen hen keren.

Het gebruikte schema is prismatisch maar niet dat van een natuursteen, er is geen toekomst.

Ik heb slechts één ding om tegen hen te zeggen: zelfs als je de oude termen door anderen meer filosofisch vervangt, zijn je ketens bekend, gebroken en degenen die niet zullen overleven, verzetten zich lang tegen de moderniteit.

 
Maxims en andere goede woorden.
Ik dacht dat het belangrijk was, dus ik ben deze pagina aan het schrijven om wat meer geest aan de Gallische druïden te geven.

Het zal enige tijd duren.

Al deze gedachten kunnen dienen als een ideologische basis die reflectief is, ze laten toe om de mythologische verhalen te schrijven. Ik mix humor.

Er zijn twee soorten overvallers, zij die geen talenten hebben en die gedwongen worden vals te spelen, en degenen die de geest van de vogels belichamen.

Onschuld behoort echt alleen toe aan iemand die niet weet wat het betekent.

We zijn meester als we zijn eigen onderwerp beheersen,

We zijn grote meesters als we een gemeenschappelijk onderwerp beheersen,

Wij zijn koning als we al zijn onderwerpen beheersen.

Probeer dat onder de knie te krijgen om het te zien!

Er zijn heiligen in borsten, alles is een manier om woorden waar te nemen.

Gauloiserie.

Eet braambessen één voor één als je al hun smaken wilt verzamelen en ze met de hand wilt eten als je er spijt van wilt hebben.

Als de grappenmakers lachen, neemt ze vaak alle intelligentie van de wereld met zich mee.

Als sommige mannen van vrouwen houden, is het omdat ze ze niet kunnen begrijpen, voor iedereen zijn gevechten.

Gauloiserie.

Schrijf wat je kunt schreeuwen, dus we zullen je beter horen.

Ik ging naar de hel en ik werd de toegang geweigerd omdat we daar niet van mijn grappen houden, dus ik ging naar de hemel en ik werd de toegang geweigerd omdat we daarboven niet niet bespotten mensen vertelden me, dus ging ik naar God om hem uit te leggen en hij, hij begon te lachen.

Wie weet is de hel misschien ook een klein paradijs.

Zing, zing prachtige merle, we zullen zien of je duisternis ons verlicht.

Wie zei dat de ezels beesten waren, was in die tijd waarschijnlijk de idioot.

Ware liefde is nooit erg serieus, omdat het ons elke dag homo maakt.

De reis van het vrije leven is niet om huizen te hebben, geen schulden te hebben en je af te vragen wat we het meest van alles missen.

Varen om vrij te zijn is zichzelf bedekken, ergens anders opsluiten.

De natuurlijke wereld vernietigen is zichzelf vernietigen door onvolwassenheid.

De overvaller die zijn kostbare stok steelt van een druïde neemt het risico op zich te vestigen en te verhongeren, de bedrieger die zijn hart neemt, riskeert belachelijk gemaakt te worden.

Er zijn branden die niets verbranden, maar bestaan ​​ze echt? En er zijn passies die alles verbranden omdat ze te veel bestaan.

Met het oog op alles wat er op deze planeet gebeurt, geloof ik dat de goden het theater leuk vinden.

Hij die absolute macht zoekt, zal het nooit vinden, hij die wijsheid zoekt, bezit het al.

Het zou altijd beter zijn om goed te doen, zelfs een klein beetje, dan om veel schade aan te richten.

Stop met schaken om je trots te vleien en speel met de dames in plaats daarvan, het zal je trots maken.

Gauloiserie.

Als je het woud van de goden wilt bereiken en met hen wilt leven, zul je veel te doen hebben en je grootste gevecht is om jezelf te verslaan.
Een leugen zeggen om goed te doen is niet slecht, maar liegen tegen jezelf is de zekerheid dat je nooit meer zult opstaan.

Hemel van de zee, hemel op aarde, hemel in de steen, ik hou van trouwen met ons gezicht, onze nep-galerijen kraken, we wassen ons van de geboren trots, het is van onze voorouderlijke afkomst die de kennis kwam, voor degenen die komen, op dezelfde manier, zou hetzelfde bad van wedergeboorte worden gegeven.

Zon die onze ziel verwarmt, je verstopt je in de wereld hieronder en je wordt de verborgen god genoemd

Zon van het leven, je beweegt je in de middelste wereld en je naam is hart.

Eenzame zon van de wereld van de hemel, u verlicht ons gevoel van welzijn, meester van geesten en tijd, de Galliërs herkennen u als Lug.

Vraag niet de waarheid van je naaste omdat hij net zo'n leugenaar is als jij, open je geest, kijk dingen in het gezicht en als je gelijk hebt, erken de waarheid.

De boom groeit als de geest, en net als de geest creëerde hij zijn eigen huisgenoten op zoek naar het licht, tussen de twee beschermt hij zijn wereld.

De dode boom is degene die zo ver is gegaan als hij maar kon, zijn takken verzetten zich lang, maar de parasieten zullen hem uiteindelijk laten vallen omdat hij niet langer evolueert.

Je moet nooit stoppen met evolueren en dode bomen verbranden.

Het is bekend dat alle heiligen hun huis hebben.

Als je echt gelooft dat je op aarde bent om heiligen te worden waar demonen zijn, je fantasieën zijn illusoir, dan heb je beide kanten nodig.

De Galliër is pragmatisch, 's morgens geeft hij liefde aan zijn kinderen,' s middags deelt hij liefde met zijn vrouw en 's avonds geeft hij zijn ouders terug.

Als je lichaam je veel vraagt ​​en je weinig teruggeeft, krijg je iets om te overleven, maar niemand zal je iets geven.

Er zijn anderen die veel geven en die niets ontvangen, het zijn geesten.

Alleen zielen weten hoe ze het delen met de wereld van de omgeving kunnen combineren.

Ik, de Galliër, heb medelijden met hen die luid praten, die doen alsof ze alles weten en die slecht spreken over anderen, want ik vermoed dat ze hun wereld nooit hebben verlaten.

Als je weet dat je niet de beste man bent, ben je niet de slechtste.

Ik begin altijd als een idioot, het geeft me een toekomst om te vullen, omdat ik denk dat degene die tracht oneindig te bewijzen, nooit begrepen zal worden.

De kinderen van vandaag begrijpen net zoveel als de volwassenen van gisteren.

Onze grootvaders hadden veel meegemaakt en lachten uiteindelijk overal om.

Als je niemand had verwend, zou je jezelf straffen.

Overleg met je buren in de lente, met het licht van de lucht in de zomer, met je wortels in de winter.

Koningen die op ijzeren tronen zitten, vliegen niet echt als de zonlichtlichten die ze zouden willen belichamen.

Om te reizen, om niets te zeggen, om alles te veranderen om nooit te komen ... het is vrijheid van geest.

Je kunt de blindheid zien en ze maken je nooit hetzelfde.

Het sluiten van de deur van een huis wanneer de dief het bezit is stom, elke dag weerlegt hij dingen om nooit met anderen te delen.

Degene die zichzelf overtreft, doet dat altijd dankzij zijn zwakke punten uit het verleden.

Maretak is een eeuwige plant omdat hij het hele jaar groen blijft in de grote boom die hem voedt.

Als je je spiegel vraagt, antwoordt hij wat je hem achteruit vertelt.

Als je de waarheid van oude teksten wilt, vertaal je ze zelf omdat anderen je alleen die van hen zullen geven.

 We kunnen naar de draak in de ogen kijken omdat deze diep in ons zit. Je kunt tegen hem zeggen: "je gaat niet vooruit, omdat je met mijn dood zult sterven".

Het onvergankelijke wanneer hij zijn naam geeft, is al niets.

Je moet weten hoe je de kleur van de ziel en de vorm van de geest kunt waarderen zonder de kleur van de huid en de vorm van het lichaam te beoordelen.

De man die de hele tijd eet heeft niets in zich.

Sommige mensen doen waar ze grote onzin zeggen zonder het ooit uit te drukken, het zijn dezelfde mensen die soms prachtige dingen doen en zeggen, en ze drukken het nog steeds niet uit.

We zijn altijd gewend aan de mooiste dageraad als de ergste stormen en vergeten de unieke schoonheden.

Het enige dat moet worden gedaan, moet op het juiste moment worden gedaan.

Het leven is een feest van nuances, geen plenaire overwegingen die vakkundig worden verward met de platitude van verre horizonnen.

Te veel willen verwerven heeft niet meer van het evenwicht, nauwelijks enkele spookachtige persoonlijkheden, bijna niets.
Ik weet niets anders dan het universum weet alles, soms spreekt het tegen me.

Men kan niet te persoonlijk de universaliteit claimen die ons een enkelvoudig bestaan ​​waard is.

Je dacht dat je geest in je lichaam leefde, terwijl het slechts een weerspiegeling is van de magie om je heen.

Vaak is er onder de sneeuw modder, is alles perfect te maken, wat in alles verborgen is, is niets.

De term 'god' verwijst naar spiritualiteit in zijn algemeenheden. En over het algemeen gelooft niemand echt in één enkele god.

Het enige dat nodig is, is, maar als de inname te belangrijk is, zou je nooit alles moeten nemen. Anders kunnen we niets vinden.

Als je het geschenk van iemand accepteert die je niet voor niets kent, ben je hem je hele leven verschuldigd.

Je moet in staat zijn om de ware dingen te tellen en niet om te handelen met de valse.

Geef niets aan iemand die ambitie heeft, want hij zal je nooit terugbetalen. Geef waar niet geeft.

Een kunstwerk is magie, het is energie in pure staat.

Als iemand je wil stoppen met werken aan een constructief project, is dat een goed teken.

Het betekent dat je kunt slagen.

En hoe meer je probeert tegen je te werken, hoe groter je zult bouwen!

De geschiedenis heeft zijn eigen traagheidskracht, het wil dat er dingen gebeuren.

Degenen die niet dromen, worden sneller ouder dan anderen.

Wat is deze lucht die ons doet opstaan, deze goede wind die onze dagen onderbreekt?

Het grote geheim dat de wereld regeert?

Je moet liefhebben.

School geeft je gereedschap, religie geeft je excuses, de natuur geeft je wijsheid.

Als je mensen verplettert om ze te bezitten, zul je aan het eind van de dag alleen zijn.

De ziel die zich verspreidt is niet zoals het geheugen dat leert, het groeit dankzij de grillen van het leven, het maakt het nooit tot uitdrukking.

Was jezelf om beter te werken, werk beter om jezelf te wassen.

Elke dag een klein beetje, het zal elk jaar groeien, het zal veel van elk leven maken, dat is de eeuwigheid.

Voltooi nooit iets compleet, verbeter constant wat je doet en jij zult het zijn die je zal verbeteren.

Ga niet tegen de tijd in, neem deel aan zijn werk.

Moet je alles vernietigen, al het leven vernietigen om jezelf te redden en nergens zijn?

Ben je in Tulear geweest?

Heb je de bloem gezien die alle kracht van zijn schoonheid kan geven?

De man die je tot slaaf wilt maken op deze planeet?

Heb jij Algiers the sweet bezocht?

Je roept God aan om je te beschermen.

De kinderen van Odessa hebben meer moed dan jij.

De machtige denigreert de kleine en de kleine maakt de spot met de machtigen.

Hoe kun je weten dat je beter oordeelt dan anderen?

Heb je goede smaak?

Heb je al van jezelf gegeten?

Wie zijn ogen op deze wereld sluit, opent ze voor een andere.

De verlichte is in de blindheid, het is van het licht komt licht.

Wie de top van de berg wil bereiken, heeft de top al bekeken voordat hij weggaat en kijkt naar zijn voeten wanneer hij aankomt.

Valse kerken zijn nooit vrij, maar je kunt ze nog steeds betalen met dezelfde leugens, en als de priester voor zichzelf blijft liegen, moet je ervoor betalen met een lucifer.

Die mensen die niets delen uit angst om zichzelf te verdraaien, zijn het echt heiligen?

Als iemand zijn lessen wil opleggen, antwoord hem dan dat je veel te lang bent.

Je huis is als een boom, zorg er goed voor, breng het water als je dorst hebt.

Geef de geest aan degenen die je bedreigen en hij laat je met rust.

Weet je wat het verschil is tussen mens en dier, dan leert het beest geen onnodig geweld en kan de mens vergeten wat het betekent. De domheid heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van de mensheid en haar goddelijke kant. Op een dag zal de mensheid zich herinneren hoe het werd geboren, in vrede.

De vrouw is als de oceaan, de mannen verzamelen zich aan haar zijde.

Kijk naar de vogel die vliegt, ga niet op de egel zitten, ga zwemmen met de vis.

De grootsheid van de ziel en de grootsheid van de mens zijn heel verschillend. Er is de tijd die hen deelt.

Waar zijn de uitverkoren mensen, waar zijn zij die de kleur van hun huid zullen maken om de regenboog te vormen?

Waar is de hele mensheid?

Houd de zon in je rug als je wilt dat deze je weg verlicht.

De zacht stromende wateren kondigen de lente aan, het gerommel van stormen roept de winters op.

En dan is er het einde van de wereld, Nepal, daar is een groot boek dat over alle culturen spreekt.
Druïdisme is de vitamine van mensen.

Wie het kostuum draagt ​​om indruk te maken, toont zijn eigen onvermogen.

 Draag de pluim van de pauw, we bewonderen je een keer, dan komen we voorbij.

Geef antwoord aan degene die je gevangen houdt dat er nooit iets is gestopt.

Vertel hem die je verplettert dat zijn geest uniek is, leer hem dat de jouwe van massa en oneindigheid is.

Ga altijd door, zelfs na je dood, stop nooit.

Leer de gekke strijder dat op een dag zijn wapen zal roesten.

Als je bang bent om vooruit te gaan, ga dan achteruit, maar ga eerder terug.

Onthoud Haïtiaan dat jij het hart van de twee Amerika's bent.

Als je iemand wilt uitnodigen die niet naar je huis wil komen, sluit je de deur maar geef je hem de sleutel.

Doe wat je wilt van je lichaam, want het is het enige dat echt van jou is op deze planeet.

Respecteer wie je respecteert, negeer wie je beledigt.

Kleine kamers trekken kleine kinderen aan, grote fortuinen trekken grote dieven aan.

De man en de vrouw bevinden zich voor de god van de verborgen figuren, de tijd die verstrijkt.

Verander jezelf in steen en de goddelozen zullen je moeten dragen.

Wie wil de steen breken loopt in de woestijn.

Degene die naar je toe loopt, stelt je op prijs als degene die aan de andere kant loopt, bang voor je is.

Het is een wet van de natuur.

In de takken van onze gemeenschappelijke toekomst is nog steeds het spoor van het eerste woord uitgesproken.

De man die de eeuwigheid wil verwerven door een vrede te vernietigen om de zijnen op te leggen, is juist degene die de wortel van zijn eigen naam niet erkent.

Wanneer het lichaam niet wordt gevoed, heeft de geest honger.

Probeer niet ruzie te maken met iemand die achterom kijkt, probeer niet de weg van het verleden te bewandelen, bewonder de steen niet te zwaar omdat hij je zal dragen, de tijd kan alleen maar doen naar voren.

Verander takken en je zult nog steeds op dezelfde boom staan, van boom veranderen en je zult nog steeds in hetzelfde bos zijn, verandering van bos als je wilt, maar je zult geen andere vinden.

Laat het groepje honden blaffen, ze praten van verre met elkaar omdat ze niet vrij zijn.

Grijp de boeken van zwarte tovenarij, en het licht zal ze verbranden.

Wil de angstige en hij wordt dapper.

Hij die te comfortabel zit, graaft zijn eigen graf. Degene die geen comfortabele zitplaats heeft, reist om het te vinden.

En degene die het heeft verloren, komt terug om het terug te nemen.

De zwaardschoten in het water klinken omdat ze ongelijk zijn, gooien een steentje in het midden van de vijver en de banken zullen naar jullie allemaal luisteren.

Destiny is een man die het lot verwelkomt.

Die aan de ene kant de kiem van de ander valt.

De geest gaat omhoog waar het lichaam nooit gaat.

Houd je lauwe passies, praat de zachte warmte van je orkaan.

Hoeveel getallen zijn er nodig om tot een miljoen te komen? 1 alleen omdat nul telt voor niets?

Profaan, visser, ketter!

roep iemand uit die de namen van bekende geheimen niet zal zien of horen.

Het is dezelfde die naar hem zoekt en het geeft aan het niets dat het niet verspreidt.

Is dat de farce van de valse blind?

Ze willen niets delen.

Wat je als eerste ziet, is altijd wat je niet kunt zien of horen in de geest die je omringt.

Ideeën worden gecultiveerd in verschil en homogeniteit gecombineerd.

Als je iets niet goed begrijpt, ga dan rond en kijk naar wat erachter zit.

Heeft iemand een grote steen op je weg gelegd? Bedankt. Ga erop zitten om verder te kijken.

Wie de hoofdtooi in zijn huis draagt, verbergt zijn donkerste gedachten in zijn familie.

Huil niet het lachende kind dat je was, hij zou heel boos zijn.

Val niet op de weg van je vijand omdat je op dezelfde manier verplicht zou moeten zijn.

Verander in plaats daarvan de wegwijzer naar zijn richting.

Dus tegenspoed zal leiden tot rijkdom.

Het draait allemaal om verworven begrip.

Er is de ziel aan de lichamelijke kant en daar is de ziel aan de spirituele kant, bewaar de hele ziel als je lang wilt leven.

Elke zanger heeft zijn stem, elk hart zijn tonen, elke geest kan de kleuren zien.

Als je geluk niet wortelt of je wordt geboren, zoek dan naar een andere plaats zonder iemand te vragen waar het is, de tijd zal je brengen waar je naartoe moet gaan. De reis kan in het begin lang en zwaar zijn, maar je zult er wel komen.

Verbind geen polsen met de leerling.

Hij die de geheime gelijkenis bewaart kent slechts een derde deel van hemzelf.

Nooit herhalen wat je hebt gegeven.
Houd een naam voor je lichaam, neem een ​​naam voor je hoop, degene die je hart draagt ​​moet geheim blijven.

De natuur is een juweel, de zielen zijn juwelen.

Oude druïdische open plek.
De Kernunos-kalender belichaamt ook het organigram van de Druïdentieklei en zijn vertegenwoordigers op aarde.

Kernunos. Archidruide (sse) die de geest vertegenwoordigt. Een bar was het teken.

Lug and Donnotarvos .. De twee grote ovaten, die creativiteit en geheugen vertegenwoordigen. Twee parallelle staven waren het teken.

De drie Mattres waar drie magiërs, druïden of druïden zijn. Die de animaliteit de eerste dag vertegenwoordigen, de mens de tweede dag, de goddelijkheid de derde dag.

Alleen vanaf dit niveau wordt de ingewijde een druïde. Drie balken waren het teken, een driehoek.

De 4 renners (seizoenen) ....... die geboorte, jeugd, volwassenheid en dood vertegenwoordigen. 4 balken waren het teken, een vierkant.

Deze vier voorgronden verwijzen naar eenvoudige geometrische figuren die onze voorouders als een mechanisch systeem gebruikten.

.

De 24 aanbidders (animaliteit van de kunsten) ..... De barden (elk 1 week).

Het profiel is dat van een driehoek, maar het heeft vaak een onjuiste betekenis, in feite bevindt de druïde die de kernunos-tijd voorstelt zich met het punt van deze driehoek naar beneden.

En ja, het is de druïde die zijn wereld ondersteunt en dus de grote eivormers die anderen ondersteunen.


Nb: de grote druïde is degene die al deze rollen kende.

Nb2: de drie wijze mannen zijn volgens de monniken ook drie profeten.

Als we er rekening mee houden dat elk ideologisch aspect dat in tweeën is gesplitst van de twee broers, de numerologie van de grote eierstok zeer goede resultaten geeft. Alleen goede cijfers.

Ex: Druïde + ovalen = 3

Druïde, ovalen en magiërs (vanaf daar dubbel tellen) .1 + 2 + (3x2) = 9

Druïde + eivolieren + magiërs + ridderverdedigers.

1 + 2 + 6 + 8 = 17

... etc ... etc ...

De beste constructie voor de open plek van spirituele tijd.

Maar de barden staan ​​niet onder de bescherming van de Equites. Dus:

Druïde, Ovalen, magiërs + Bards =

1 + 2 + (2x3) + (2x12) = 33

geweldig, het kan zelfs werken in de moderniteit.

 

(bewaar alle pagina's van deze site om het te beschermen, het Druïdisme werd eeuwenlang vervolgd door de Rooms-Katholieke Kerk, de Gallische religie werd verboden in het jaar 38 van de christelijke tijd.) Ik heb de betovering geannuleerd door de details terug te geven van dit oude en toekomstige spirituele pad).

Druidry
 
 
 
onthullingen

 
LIGHTS

(voor degenen die het niet begrijpen, zou ik adviseren om de superieuren alleen ideeën te onthouden

veranderende tijd
De tekst genaamd Apocalyps, wiens echte naam is "openbaringen" (licht), de definitieve tekst van de Bijbel werd geschreven door een druïde en afgeleid van het oorspronkelijke doel om een ​​religie die manier konden slapen véléitées opstanden in te creëren Gallische slaven volkeren in het westen en Klein-Azië ... deze onaanvaardbare realiteit voor veel is nog de enige plausibele voor de interpretatie van dit boek correct ..

 

Om deze tekst te begrijpen, moet u eerst de christelijke toevoegingen te verwijderen uit het bederven van de duidelijkheid van het woord, verschijnt dan een mooie poëtische tekst die de stroom van de tijd, gemeten vanaf een boom in een open plek beschrijft. En het is helemaal niet een Apocalyps, dat onder de Gallische licht verschijnt, is de parallel is perfect, te perfect een oude plagiaat niet te onthullen als gevolg van de plundering en de Romeinse manipulatie.

De christelijke religie werd in Rome opgericht door Roman en met de hulp van de Joodse religie, tenzij ze zijn gedwongen om de nieuwe religie er mélant bundelen hun eigen (Romeinen verwoest het allemaal Joodse tempels in 60 ap jc, werd het boek van de Apocalyps net na gepubliceerd), dat verklaart het feit dat de vroege christenen vestigden zich in Rome, het begin van uw omgeving.

Al je moderne denken komt voort uit de schoonheid van de heilige taal van de Gallische Druïden, een gedachte uit het begin der tijden ..

Druïden waren beroemd om hun picturale taal, wat een heleboel dingen verklaart, de christelijke kerk leidde gemakkelijk een tekst af die al was ontworpen om door insiders te worden begrepen.

 Deze manipulatie kon niet plaatsvinden zonder de medeplichtigheid van de Kelten die al snel christen werden, het eerste kruis verscheen 6000 jaar geleden in Ierland.

 

 

interpretatie

'Woorden van het bloed die Kernunos heeft geleerd
tijd om zijn dienstknechten dit te laten leven

dat zal snel gebeuren, hij leerde het door zijn geest aan het zijne

dienaar jong (jean betekent: jong), deze garandeert als de actie van Kernunos, en de woorden van het bloed

wat hij heeft geleerd.

(Hij spreekt hier over de evolutie van opeenvolgende generaties en daarmee de evolutie van de geest in een moderniteit die nog steeds in beweging is).

"Ik ben Alpha en Omega"

"Ik ben het begin en het einde"

Kernunos is de tijd, Chronos, op de Gallische kalender beseffen we dat de eerste nacht van het jaar ook de laatste is.

De Alpha is de omega, de kalender van Coligny geeft 366 nachten aan.


Gelukkig zijn zij die de inhoud van deze tekst zullen leren, als ze dat willen

Bestudeer de inhoud omdat de tijd daar is.

De jongere met de zeven geesten van het oosten (van solaire geboorte, een pasgeborene heeft inderdaad zeven geesten aan het begin van zijn bestaan, het is de rijzende zon): voor jou, het heden, het verleden.

De toekomst (tijd), bewaard door de zeven geesten van het oosten, vanaf de geboorte, en door het bloed

Hij die de waarheid spreekt, die de wedergeboorte is na de dood en die de rassen der koningen der aarde leidt.

Aan degene die ons beschermt, ons een goede toekomst heeft geschonken dankzij zijn bloed (transmissie),

heeft van ons een gelovig volk gemaakt in hun tijd, trots en kracht voor de komende tijd.

Hij komt met de regenwolken, elk oog zal hem zien, zelfs degenen die door hem heen kijken. (Een transparant element dat ook goed te zien is ..... het is de wind of het water, de wind of het water is een principe van beweging, dus van tijd, de ogen zijn eigenlijk bladeren, die Reageer altijd als er wind is en ondanks het feit dat het transparant is, onzichtbaar. De bewegende lucht is ook het tijdperk in beweging als de stroom van water, de omega).

De stammen zullen bang voor hem zijn. (Beschrijving van een grote onweersbui nadert)
Ik ben het licht en het water, de god van de tijd, het heden, het verleden en de toekomst.

De god van de tijd die alles domineert.

 

    

 

 

Ik ben alfa en omega: ik ben licht en water. (waardoor bomen groeien)

 

Hij zal lang wit haar en ogen rondom hebben.

Dit komt van houtsnijwerk, deze goden is een gebeeldhouwde boom, niet te vergeten.

Het witte haar is het resultaat van het scheren van het hout en de ogen zijn op plaatsen en plaatsen gesneden takken, passages van sapstromen.

Om de integriteit van het hout dat het beeldhouwwerk vormt te behouden, werd hij omringd door een doek die was ingesmeerd met lijnolie.

"En zijn gezicht zal zijn als de zon die niemand zal aankunnen": het is de zon die de menselijke activiteit van het jaar opdraagt ​​en niemand heeft ooit het weer weten te regelen.

     Aan de andere kant heeft deze boomgod van de tijd geen gezicht, het gaat in alle richtingen.

"Ik ben het verleden, het heden en de toekomst", het is de vertegenwoordiging van de drie meesters, moeders van de boompjes, die de evocatie zijn van de wedergeboorte door het Gallische en Keltische triskel.

 

"Hij zal de jurk van wit linnen dragen", het is een zoon van de druïde.

 

"Ik ben alfa en omega, (Lug en Donnotarvos), ik ben het begin en het einde," Ik ben: tijd (Kernunos).

 

"In zijn mond zal er een lang zwaard zijn"

Het is het zwaard van de bestemming, altijd met twee scherpe randen, de bestemming draait aan de ene of de andere kant om in de beste richting te bewegen. Het is een gevecht voor het leven in een krijger. Het is het woord van de tijd dat de bestemming van de mens bepaalt.

Het zwaard van het lot is ook een parallel met de woorden van de druïde die de kunst van de sater gebruikt in zijn diatribes. De sater is een tweesnijdend taalgebruik.

Het zwaard van de filosofie.

 

 

 

"Om mij heen zijn de zeven kandelabers die de zeven kerken zijn": tijd.

 

De zeven planeten die in de oudheid bekend zijn en rond een god van de tijd draaien met een zonnevlak.

De tekst behoort niet tot het christendom, dat eeuwenlang de wetenschappen van de astrologie heeft ontkend.

 

Een cirkel samengesteld uit de zeven wateren van licht, die de trends van een jaarlijkse cyclus bepalen met de zeven opeenvolgende neigingen van de zich ontwikkelende menselijke geest bij de geboorte van de baby (zie kalender).

 

7 citeerde de geest die zich in het huidige Turkije, vroeger de Galliërs, bevond.

 

"En de leeuw eet met het lam", de zon komt op en een bloederig schaap is het begin, initiator van een cyclus, maar ook de symboliek van de geboorte.

 

Dan in de volgende tekst
de verteller geeft elk van de steden de schuld omdat de vooruitgang van de tijd hem niet toestaat in een van hen te blijven en hij moet altijd naar een andere toekomst, een andere stad, altijd voor een doel van variatie of de De geest kan niet sterven omdat de ene cyclus altijd een andere opent, voor onbepaalde tijd. In elk geval is het een demonstratie van de eeuwigheid van de evoluerende geest.

 

 

 

Het is een druïdische geletterde lettekst, geschreven door een grote ingewijde, een Gallische druïde in de buurt van Griekse filosofische kringen.

 

 

 

Het lijkt erop dat elk van deze steden een kleur had, een van de zeven geesten van het lam, een van de kleuren van de regenboog, en misschien dat, maar hier extrapoleer ik, de mensen uit deze steden moesten dragen op hen deze kleuren om het probleem van bloedverwantschap tegen te gaan en de liefdesverenigingen te faciliteren tussen mensen die geboren zijn in plaatsen die ver weg liggen, vandaar dat de Donnotarvos (het bloedvergieten) nobele stier wordt genoemd, het is de controle van gezonde vakbonden onder mensen die de mooie fysieke vorm waardeerden (de Galliërs waren erg mooi). Dit zou de verklaring zijn voor de zeer kleurrijke kledingskleuren die de Gallische volken bekend waren om te bedekken.

 

Zeven wateren van lichten voor de mensen van de wateren van de tijd.

 

 
Op deze site zul je je geest moeten openen, laten we doorgaan.

"Op de troon zullen stemmen, brullen en bliksem verschijnen":

 
Het is een oude boom in de wind met zijn gepiep, dierlijke stemmen en bladeren die bewegen en die lichten op een kier aanbieden.

 
 
"En voor zijn troon zal er zijn als een zee van kristal in de kleuren van de smaragd"

 
Het gras van een weide, gelei.

 
 Vóór de troon van de tijd is het seizoen van Samainos, het begin van het Gallische jaar met de eerste nachtvorst.
Het is een boom in het midden van een weide. Dus zeker een eik waarvan de stam een ​​troon is, wordt tijd gecreëerd met zijn cirkels.

 
"En er zullen ogen rond en van binnen zijn"

 
De kleuren van de menselijke ogen komen uit de zichtbare kleuren van het interieur van een boom, kleuren van de bladeren, veranderen met de seizoenen, evenals kleuren van de hemel. De knoppen van bomen worden vandaag de dag nog steeds "ogen" genoemd en elk brengt een ander soort denken met zich mee. Al deze kleuren van menselijke ogen worden gevonden precies gemixt met de periode van samainos.

 (Ik weet zeker dat je de connectie hebt gemaakt met de kleuren die uit de ramen van de kerken komen, de weergave van de regenboog.
 De ogen staan ​​bekend als de passages van de uitdrukking van de ziel.

 
Alle druïden zullen je vertellen dat de eik de zetel is van de creatieve geest die in de loop van de tijd evolueert.

zon
zon

"Zijn voeten zullen bruin en zwart zijn, als verbrand" is de beeldbeschrijving van de wortels van de boom, het zichtbare gedeelte en onder de aarde genaamd "ades". Het koninkrijk van de doden.
Het korps met de romp en het haar dat zo goed is afgedekt door de Gallische koningen, vertegenwoordigt de geest, gekleurd door de kostbare stenen in de kruin. Het is de regenboog van de kleuren van de ziel.


 er zijn vier fantastische dieren, een leeuw, een zonnesymbool van de geboorte van het licht (leven), een kalf dat de kinderjaren van de stier voorstelt, een mannengezicht dat een volwassen leven vertegenwoordigt, en een adelaar, symbool van de dood onder de Galliërs.

Het is inderdaad een Gallische tekst.

de vier dieren zijn geboorte, jeugd, volwassen leven en dood.

de tijdelijke context is nog steeds aanwezig.

 
volgende tekst:

 
Op de troon zal een in en uit geschreven boek zijn, verzegeld met zeven zegels: dit zijn de lijnen van hout, die duidelijk pas aan het einde van het zevende jaar verschijnen, wanneer de tak stijf en solide wordt.

Een machtige engel vraagt ​​aan hen die op aarde zijn, onder de aarde en in de hemel, wie kan het boek openen?

Het is een directe verwijzing naar de drie goddelijke koninkrijken van de boom des tijds, de domeinen van Kernunos, de wereld beneden: de wortels, de wereld erboven: de dragende stam, en de luchtwereld, de takken en bladeren die representeren de lucht (Dubno, Bitu en ciallos).

 
De leeuw van de stam Juda, de nakomelingen van David, heeft overwonnen (bliksem, licht van geboorte): je moet de tekst nooit in de eerste graad lezen, het is gewoon de geboorte van de tijd; het ei van de nimf is net uitgekomen
De verwijzing naar Joden komt voort uit het feit dat causaliteit faalt in de notie van ras. we moeten interpreteren: een ras is geboren om het tijdsboodschap te openen.

In de oudheid werd dit idee van ras verzameld tot een culturele groep.

De exacte interpretatie is daarom: "Een cultuur is geboren om in het boek van de tijd te passen".

In het midden van de troon zal een lam worden uitgestrooid: het is een nimf van hout, dat alleen kan lezen binnen en buiten de lijnen van het hout. De oude druïden aanbaden hen, en zeker de cultus van de wedergeboorte van de doden. Inderdaad, deze nimf lijkt op een skelet, ze blijft enkele jaren in het hout van de boom, onbeweeglijk, tot zijn mutatie in volledig insect, de steenbok.

Het is interessant om op te merken dat het sterrenbeeld van de Steenbok precies samenvalt met het begin van het jaar, de wedergeboorte van het licht dat gedaan wordt met de verlenging van de dagen.

 
De lijnen van het hout vertegenwoordigen de loop van de tijd, in de boomgod, Kernunos (cronos).

De levende oude mannen vertegenwoordigen de opgedane ervaring, de herinnering aan de kunsten, de lieren, de harp en de gouden bekers (waarvan een exemplaar werd gevonden in het bos van Brocéliandre) zijn van Gallische cultuur en vertegenwoordigen nog steeds een cyclus. Deze oude mannen zijn druïden.

Op dit punt van begrip is het belangrijk erop te wijzen dat de 24 oude mannen 24 godheden vertegenwoordigen, ze zijn zelf de demonstratie van een kunst van denken. Dat zijn 24 verschillende manieren van denken.

Voor Galliërs is het denken van het leven een kunst. Het zijn geen kunst zoals schilderen, beeldhouwwerk, muziek of andere uitdrukkingen.

Elke kunst komt overeen met een specifieke geest. Voorbeeld: de kunst van liefhebben, de kunst van het interesseren of de kunst van woede.

 
Het rode paard van de volgende tekst is bekend onder de Galliërs, het is Rudiobos, die de impulsiviteit van de jeugd vertegenwoordigt die door het kalf wordt genoemd, die de jeugd precies vertegenwoordigt. De anderen zijn ook bekend, maar ze worden alleen in de nachtelijke hemel gezien.

 
En de koningen van de aarde zullen voor hem bang zijn: de koningen en koninginnen van de aarde vrezen slechts één ding, de tijd die verstrijkt: het woord van de tijd. Altijd het summum van tijd.
 
 
Voor de troon zullen de 12 stammen zijn en mensen zullen bewegingen maken zoals met palmen .......... zij zijn de kleine mensen van de insecten en vooral mieren die stukjes bladeren dragen tot hun nestelt voor de stam van de tijdboom.

Ten slotte is de tekst volledig interpreteerbaar met de basisprincipes van de Gallische cultuur.

Binnenkort andere interpretaties van het boek met openbaringen.

Om deze tekst van de openbaringen te begrijpen, moeten we accepteren dat Jezus Christus niet bestond, het is in feite de evolutie van de oude Gallische mythe van de god Esos. Wie greep de krachten van de tijd door de boom van Kernunos, Chronos, te snijden. Dit beeld van Jezus dat is geofferd is een evolutie van de god-boom van de tijd, die de godheid is van de afstamming door het bloed. Esos wordt ook wel Zeus de fokstier onder de Grieken genoemd.

De grote god van de tijd in de geest van de zon spreekt met de tijdelijke wateren. Wervelingen en eb en vloed van getijden, Alpha en Omega gecombineerd.
De grote god van de tijd in de geest van de zon spreekt met de tijdelijke wateren. Wervelingen en eb en vloed van getijden, Alpha en Omega gecombineerd.
Er is sprake van de bouw van een tempel, de genoemde figuren hebben veel overeenkomsten met die van de Gallische kalender, die de tempel is van Kernunos-Chronos.

Het gaat ook over een boom die zal groeien aan de samenvloeiing van twee rivieren.

In de Druïden worden rivieren geassocieerd met het idee van stromingen van gedachten, het zijn de wateren van de tijd, inspirerende muzen. Dit is een boom van denkkunsten.

De Gallische teksten betoveren wierook aan de ene kant en denigreren van de andere twee stromingen.

Gog en Magog betekent: het slechte en het goede, maar ook hetzelfde als de spiritualiteit en animaliteit van 'Egypte en het zaad'.

"De mannetjes zullen zich bij de vrouwtjes voegen"

Deze tekst heeft een zeer diepe filosofische basis, het bevat het leren van de oude Druïden in zijn geheel.

Natuurlijk draagt ​​beeldspraak het imaginaire in deze tekst, bijvoorbeeld, de ogen zijn vrouwelijk en de hoorns zijn mannelijk, een spirituele operatie is hiervan afgeleid en is gebaseerd op de zeven belangrijkste menselijke gevoelens. Het is de oprichting van een manier van denken maar meer ...
een manier van voelen, leven en tolken.

Aan het einde van het boek Openbaring wordt een zin vervloekt die de woorden van dit boek zal veranderen. Het is heel ongebruikelijk dat god de simpele vervalsers vreest, dat is wat me vertelde dat het boek al opnieuw geïnterpreteerd en herschreven was in christelijke saus ... door te veel huilende wolven. ..........

"en de doden zullen weer tot leven komen":

de bomen tijdens de winterperiode zien er allemaal uit als uitgestorven bomen, dood, dan met de lente, ze komen weer tot leven.

"De groene godin zal het leven teruggeven".

Etunia is de godin die in de lente de natuur en de geest doet herleven.

De ridder in kwestie is de incarnatie van deze geest als gevolg van natuurlijke neigingen. Het is tijdrovend, Kernunos of Lug.

"en de lucht zal groen worden".

 de hemel versmelt met het gebladerte van de boom van de druïden, het is een bijzondere tijd dat de lente.

"Het zal een dunner van de wereld redden"

Het waren de Gallische druïden die de wereld in drie Thiers verdeelden.

"Hij zal de oude slang vrijlaten".

Deze slang is het ontroerende verhaal, de aquatische symboliek van de tijd. Het is noodzakelijk om te lezen: "hij zal de oude geschiedenis vrijgeven".

"de laatste zal de eerste zijn": uiteraard omdat het een cyclus is.

het gaat over een groot boek en een klein boekje. het grote boek brengt een aantal verhalen en voorschriften samen die doorschijnen, al deze verhalen zijn kleine boeken. Zo zijn de Bijbel, de Koran en de Thora geschreven, en meer in het algemeen de religieuze boeken van de hele wereld, wanneer ze in de vorm van een boek zijn geschreven. In de Druïden werden deze kleine boeken mondeling overgebracht.

"En het zal zijn als een grote aardbeving."

De aarde beweegt, hij draait.

"En de zon zal donker worden als een zak paardenhaar"

De zon is ondergegaan

"En de maan zou de kleur van bloed hebben"

De nacht is hier, de maan is rood.

Het discours spreekt van de cycli van de aarde, de zon en het water die de druïden uit de oudheid wel kenden.


En je zult natuurlijk de tekst opmerken die betrekking heeft op de ware en de valse profeten, het gaat over Esus en Jezus. Voor de Galliërs is het Esus, voor christenen is het Jezus, de waarheid dat deze twee dezelfde persoon zijn.

 .

   

Er wordt verwezen naar drie keer een oude man met een knuppel ook op wolken.

Dit is een ander facet van de watercultus.

Deze oude mannen zijn druïden en deze wolken zijn de uitdrukking van water, van teksten.

De eerste betreft geboorte, de tweede betreft jongeren, de derde betreft volwassenheid.

Nog een ...

Een maat tarwe voor een denier

Drie gerst maatregelen voor een denier, maar raak de olie en wijn niet aan.

De korrels kunnen worden geteld en niet de vloeistoffen omdat ze bewegen.

Dit is het systeem dat de dagen en vakanties op de Gallische kalender telde, maar het diende ook voor iets anders, optellen en vermenigvuldigen .... waar eerder en volgens de oude leringen: 1 is de figuur van uniciteit en drie is het getal van de menigte!

Het gaat ook om drie keer vier Joodse stammen en om de leeuw (ogmio's en welsprekendheid) van de stam die het jodendom stichtte.

Deze vier zinnen duiden de geboorte, jeugd, volwassenheid en dood van de menigte aan (3 stammen tegelijk).

Met betrekking tot de welsprekendheid van de stam van Juda: inderdaad, de Hebreeërs herkennen het christendom en dit boek met openbaringen niet als behorend tot hun cultuur sinds het begin en het schrijven van deze tekst!

Ze delen hun bloed of hun cultuur niet.

In feite is de berekening hier heel bekend bij alle astrologen voor enkele duizenden jaren, 4 seizoenen maal 3 hemelse maanden.

Dit is de berekening van de dierenriem!

De druïde die het boek schreef was een genie!

En er zullen paarden zijn met het gezicht van een man (onthullingen van St. Jean).
En er zullen paarden zijn met het gezicht van een man (onthullingen van St. Jean).
Gallische valuta.

De legende van een meteoor die op aarde valt, verwijst naar de ondergaande zon voor het sterrenbeeld centaur. Om dit deel van de tekst volledig te begrijpen, moeten we de aanbidding van de wateren kennen waar de hemel versmelt met de weerspiegeling van de sterren in het water. Alle dimensies die in dit deel van de tekst worden beschreven, worden aangetoond door de ondergaande zon voor de centaur.

Gallische vaas.
Gallische vaas.
En het beest zal eruit zien als een panter met de mond van een leeuw en de poten van de beer.

Gallische vaas
Gallische vaas
En er zal een vrouw zijn met twee adelaarsvleugels ... zeer vergelijkbaar!

De rest van de tekst beschrijft duidelijk de zeven zegels van de tijd.

(De eerste zeven zijn: geboorte, jeugd, volwassen leven, dood, herinnering aan de doden, precessie van de sterren die de tijd aanduidt die voorbijgaat en de 7e gebeden en wierook van de kerk).

Het is dezelfde soort werking als die van de Gallische kalender (zie "wetenschap van de sterren"), maar de beschreven cyclus van de maan behoort toe aan de kabbalistische cultuur. Ik wil me verontschuldigen bij onze Joodse vrienden, ze zijn ook verraden door zwarte tovenaars die hun cultuur hebben afgeleid.

Alle figuren vormen een Kabbalistisch "magisch vierkant".

De figuur van 666 kan alleen worden berekend op de drie zogenaamde partijen van het leven, waar op elk van hen afzonderlijk: geboorte, jeugd en rijpheid, het is daarom de figuur van de man ..... en de draak.

In het kopnummer vindt u een gemeenschappelijke link tussen het aantal kolommen van de oude tempels dat door de Gallische druïden werd bezocht.

36 kolommen, van de zeven kerken van het lam, slechts zes worden gezegd dat ze actief zijn. Gelijkheid wordt niet gebruikt voor de berekening die volgt.

De filosofische kalender leert je om de waarde van getallen te gebruiken (van 0 tot 9) en om een ​​tekst te construeren die meerdere geesten concentreert.

De oude druïdische kalender werd gebruikt om de Druïdische satire te bouwen, het is de tekst die de geest van de draak doet lijken.

Zes meervoudige basisgeesten van zichzelf maken zesendertig regels, vermenigvuldigd met de 10 oertijd (de 10 hoorns van de draak), dat is 360 maanmaanden .... wees een oude saurlo.

Als je de berekening in de nummertitel gebruikt om het nummer van de man te bereiken, voeg je 666 geesten toe, kun je het boek van de draak opnieuw opbouwen.

Zeer gevaarlijk, ik waarschuw je meteen.

Het is heel goed mogelijk dat het diegene is die het mogelijk maakt om de krachten van God te grijpen als ik het goed heb begrepen ... maar dat geldt voor de obscurantisten, dat de sterren het op een meer wetenschappelijke manier interpreteren.

 Maar de tekst bevat andere zegels:

Het eerste zegel is dat van de twee tweelingen die de wielen van de Gallische tijd vasthouden.

"Covered by bags" is zeggen in het donker, daarom zijn de ovaties in het zwart gekleed.

Op de Gallische vaas die in Denemarken wordt tentoongesteld zijn er twee stieren, zwarte, die de tweeling voorstellen die het verhaal omringt. Er is melding gemaakt van het offer van twee witte stieren in de Gallische cultus (diviciacos), deze som van twee gehoornde dieren komt dus goed van de Gallische cultuur. Vraag je niet af waarom de priesters in het zwart gekleed zijn ...

Het tweede zegel is het verleden van het heden en de toekomst, de drie Gallische meesters.

Het derde zegel is dat van de vier fantastische dieren die representeren, geboorte, jeugd, volwassenheid en dood, de vier ruiters van de hemelse seizoenen van Gallië.

Het vierde zegel is de kernunos-kroon, de twaalf sterrenbeelden.

Het vijfde zegel bestaat uit de vierentwintig oudsten die de Gallische bardische kunsten en de halve maanmaanden vertegenwoordigen.

Het zesde zegel bestaat uit de vier zijden vermenigvuldigd met 42 lunaire maanden van tien dagen, dat is in totaal 168 maanden.

Een kabbalistische berekening om het "magische vierkant" te vormen, dat uit de joodse cultuur komt.

Het ware aantal maanden is 360 op een Gallische cyclus van 30 jaar, een saitlo, zo werkt het en het bewijst dat dit boek met openbaringen Gallisch is. Je kunt op mijn nummer vertrouwen omdat het gerelateerd is aan het aantal goud dat al sinds de oudheid bekend is.

Het zevende zegel bestaat uit de drie zichtbare fasen van de maan en de Kabbalisten hebben de zwarte maan niet meegeteld, jammer.

Je hebt de zeven ware zegels van het boek van Gallische lichten.

Neem een ​​vel papier en teken ze, de berekende berekeningen zullen iets duidelijker zijn.

...........

Voor informatie en om het boek te vertalen, moet je weten dat tijdens de oudheid de afgrond de horizon aanduidde waar de sterren verdwijnen .....

De vrouw is een van de namen die aan de maan zijn gegeven.

............

In deze tekst van openbaringen staat een verwijzing naar Zion, de kerk van het zionisme, die helemaal niet wilde schrijven waar de druïde te zeggen was (het Zionisme verscheen later aan jou). In feite is het een verwijzing naar Iction (in de buurt van Actaeon), held van de bekende Griekse mythologie
De Gallische ruiters waren misschien zelfs de oorzaak van deze mythe van de vader van de centaurs aan wie zij vaak op hun valuta refereerden.

In Ierland noemen we deze held: Cian.

Het symbool van de hippocampus is van hem en

de prachtige kerk van CIAN betekent: de schoonheid van de oceaan.

..........

Van wat ik kon begrijpen, geloofden deze ruiters dat ze geïnvesteerd hadden met de geest van een van hun goden, Belenos, de god Ram, waar een ander, het is nog steeds een kenmerk van deze oude filosofie die de reis van de geest, zijn fysieke en avontuurlijke pad en de spirituele kracht die het bewoonde.

Belenos (Apollion en Abandon) is de Gallische godheid van de innerlijke zon, van vitaliteit.

Het wordt voorgesteld als een slang (synoniem met geschiedenis) met Ram-hoorns. Deze zelfde hoorns zijn vertegenwoordigd in Gallische numismatiek op het voorhoofd van ruiters en andere centauren. Ik leid hieruit af dat hij de levende god is en dat de spiralen van de hoorns het teken zijn waarvan deze tekst spreekt over openbaringen.

...........

Andere gerelateerd aan weten: "Sodom en Egypte" betekent: het verval van de animaliteit en de grootsheid van spiritualiteit. Het is gemakkelijk te begrijpen.

Ik geef je de interpretaties zoals ik me herinner, hier is er nog een:

De grote prostituee die op de tienhoornige draak zit, roept de waarde van dingen op en de 10 hoorns van de draak zijn een waardestelsel met tien niveaus.

Ik gebruik een soortgelijk systeem maar persoonlijk vermeed ik de verderfelijke waarden.


Iets anders, de twaalf deuren van de tempel van God, is 12 kralen die eigenlijk 12 manen zijn ...... inderdaad, de maanden werden gekopieerd op de cyclus van de maan aangepast aan het jaar.

Er staat ook geschreven dat drie oude mannen die op de wolken zitten en een knuppel dragen, de oogst van de tempel zullen oogsten.

Dit zijn natuurlijk drie druïden, en deze hebben het vermogen om te snoeien, om de spirituele boom te snoeien ... deze wolken zijn een facet van wateraanbidding, het zijn teksten.

De eerste vertegenwoordigt de geboorte, de tweede de jeugd en de derde de volwassenheid, maar het zou ook het verleden, het heden en de toekomst kunnen zijn.

"Je zult de zoon des mensen zien verschijnen"

De zoon van de mens is geen enkel wezen, het zijn de zonen van de mens, de nieuwe mensen.

Het boek zegt dat hij een onmetelijke kracht zou hebben, en ja, de nieuwe man lijkt niet meer op de oude man, hij heeft een meer gedetailleerd morfotype, een zeer uitgesproken intelligentie, zijn kracht is ongelooflijk.

Kijk beter naar deze kinderen die opgroeien in de moderne tijd. Zij zijn de zonen van de mens!


NB: de tempel die in dit boek wordt beschreven, heeft de vorm van een onbeweeglijke kubus, de Gallische tempel van de tijd, vrijgemaakt van zijn immobilisme, vertegenwoordigt een draaiende cirkel.

De nummers komen overeen.

Betreffende de stenen die in deze tekst worden genoemd, is het nog steeds een gezicht van de watercultus.

Deze stenen worden vaak gevonden in de bedding van een rivier of strand. Het is een rivier van tijd.

"In het midden van de stad zal een boom groeien die elke maand vruchten zal voortbrengen om het kwaad van naties te genezen"

Het is: een cultuur! ... Gallisch.

Er is alleen cultuur en de effecten ervan op beschavingen om naties te helen.

Er staat geschreven dat zij die gestraft zijn voor het woord van God en die de tempel willen binnengaan, "hun kleren moeten wassen en een kledingstuk (wit linnen) moeten dragen.

Degenen die obscurantisten zijn zullen het licht moeten betreden, de wetenschappen, de kennis, Cartesiaans worden, een pad dat soms mystiek is dankzij inspiratie maar nooit obscurant.

"Buiten honden (die de menselijke animaliteit vertegenwoordigen), de bezweerders (het is de kwestie van hucksters gelijkgesteld aan heksen, niet echte kunstenaars), immoraliteit, moordenaars, afgodendienaars (die ook deel uitmaken van christenen), en wie van leugens houdt ".

Het is duidelijk, het is een kwestie van spirituele zuiverheid, een waarin je niet tegen jezelf of tegen anderen liegt, en waar je jezelf respecteert zonder dat je lusteloosheid nodig hebt ..."En alle bergen, rivieren en oceanen zullen van hun plaats worden verwijderd."

het is een donkere nacht.


Vraagnummers, u zult merken door te vergelijken dat dit boek met openbaringen uit twee delen bestaat.

Maak een compleet beeld van alle paragrafen en vermeld de getallen die ze transcriberen. Je gaat een verrassing hebben
omdat de dispositie van de figuren in feite niets gemeen heeft. Als je naar hun correspondentie met sommige onderwerpen kijkt, zul je snel begrijpen dat het hele boek wordt berekend en, nog belangrijker, dat het geen toeval kan zijn.


Maar laten we teruggaan naar "GOG en MAGOG" wat zou hebben voor letterlijke vertaling: wat goed is en wat slecht is ".

In de Gallische taal betekent "Gog en Magog": "wat is grandioos en wat is herkenbaar als groots".

Het gaat over schitterende verschijningen en de diepe waarheid ervan.


De informatie op deze site dient als basis voor elk werk en elke site die betrekking heeft op het Gallische druïdisme.

Uiteindelijk zullen we deze hele site moeten overnemen om een ​​echte Druïdische spiritualiteit te creëren.

Druïden
Druïden